Športniki

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Samostojni športni delavec

Prijava - kako?

V klubu so kot pogoj za izplačilo honorarja postavili odprtje SP-ja oz. po nasvetu nekaterih statusa samostojnega športnega delavca. Ker se s tem področjem še nisem ukvarjal vas lepo prosim, če mi pomagate z odgovori na naslednja vprašanja, saj ne bi rad sam sebi ob koncu leta s pre/plačilom dohodnine delal minusa.

  • kam se obrniti za odpiranje statusa športnega delavca?
  • klub ponuja 400€ bruto. Kaj to pomeni zame in kolikšen del zneska bom odvajal mesečno (koliko je to neto izplačila)?
  • kako se ta znesek obračuna pri dohodninski napovedi?
  • ali obstajajo še kakšni načini za izplačevanje takšnih honorarjev ( razen študentske napotnice)?

V kolikor ste redno zaposleni, potem ne morete prijavljati statusa samozaposlenega v športu, ampak lahko odprete dopolnilni s.p., mesečno boste plačevali pavšal za zdravstvo 3,08€ in pavšal za ZPIZ 27,08€...lahko vodite poslovne knjige, ali pa se boste odločili za normirane stroške (potrdilo DURS za 25% normuiranih stroškov)......

V primeru 25% normiranih stroškov bo izplačevalec plačeval akontacijo dohodnine v višini 18,75% od bruto honorarja...končni poračun dohodnine pa bo šele z dohodninsko odločbo in če boste obdavčeni v najvišjem razredu, boste sam doplačali še 12% od bruto prejetih honorarjev za dopolnilno dejavnost...maximalna skupna obdavčitev znaša tako 30,75% od bruto honorarjev.

Olajšava

NOVO, vlada je sprejela: (02. julij 2008)

Poklicnim športnikom, ki samostojno opravljajo športni poklic se prizna enaka olajšava kot rezidentom, ki samostojno opravljajo specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi in rezidentom, ki samostojno opravljajo novinarski poklic in so vpisani v razvid samostojnih novinarjev. Z dopolnitvijo 113. člena jim bo ta olajšava priznana v obliki zmanjšanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15% njihovih prihodkov letno, do zneska 25.000 eurov njihovih prihodkov.