13. plača in božičnica

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

TRINAJSTA PLAČA

Sklep o izplačilu

Ivan Klopčič,s.p.(direktor) sprejme sklep o izplačilu 13. plače za delavca Janeza Klopčiča in Črtomira Klopčiča v višini bruto 745,60 eurov za vsakega delavca ali 487,88 eurov neto in se bo obračunana na dan 31. 12. 2007 in bo izplačana dne 4.1.2008 ravno tako bodo nakazani vsi prispevki.

13. plača

- Trinajsta plača se lahko izplača kot del plače za poslovno uspešnost. Plačilo mora biti določeno v KP ali pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan plačati davke in prispevke kot za plačo. Tadel plače se obračuna pred ugotovitvijo čistega dobička kot strošek dela ali iz razširjenega dobička (ni potrebo da je oslovno poročilo že sprejeto.Trinajsta plača naj bi se izplačevala kot del plače za poslovno uspešnost, tu že iz imena izhaja da gre za plačo. Uspešnos poslovanja opredelimo kot poračun plače na račun dobrega poslovanja, višino pa opredelimo kot %od bruto plač za določeni mesec. V tem primeru so davčno priznani odhodki, delavcem pa so plačani prispevki za soc.varnost všteti v pokojninsko dobo.


13. PLAČA

  • kot plačilo za poslovno uspešnost se obračuna v ustreznem % od delavčeve plače in se od nje plačajo vsi prispevki, dohodnina pa tudi davek na izplačane plače.
  • gre v osnovo za pokojnino in je davčno priznan odhodek
  • izplačuje se po zaključnem računu.


13. plača - kot plačilo za poslovno uspešnost se obračuna v ustreznem % od delavčeve plače in se od nje plačajo vsi prispevki, dohodnina pa tudi davek na izplačane plače. 13. plača gre v osnovo za pokojnino in je davčno priznan odhodek. Izplačuje se po zaključnem računu.