Božičnica, trinajsta plača

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Božičnica ali 13.plača

Zanima me kakšni prispevki se obračunajo pri božičnici in kakšni pri 13.plači. Kakšna je sploh razlika?

Za božičnico morate imeti pravno podlago ali v kolektivni pogodbi, ali v podjetniški pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi in ne gre v M 4-torej pokojninsko.

13. plača je v bistvu stimulacija. Prav tako morate imete opredeljeno ali v pogodbi o zaposlitvi ali v svojih računovodskih aktih da se to izplača. 13. plača gre v M4- torej pokojninsko.

Božičnica in 13 plača so davčno priznani odhodki, če imate to z akti ozr. pogodbami pokrito. Ni jih treba izločati iz davčnih bilanc. O tem kaj je davčno priznano in kaj ne govori 35. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo):

  • Plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela delavcev se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku.

In če je: božičnica drug prejemek iz delovnega razmerja, potem je to lahko drugo izplačilo v zvezi z zaposlitvijo (kot npr. regres); 13. plača je plača na osnovi uspešnosti poslovanja in je to torej plača. Skratka ni dileme, da sta obe vrsti izplačila davčno priznan odhodek.