DDV 2010

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Veljavni predpisi

Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008

Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008

Uredba novih obrazcih na e-davkih

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

76.a člen ZDDV-1

ZDDV-1 Objava 18. 02. 1010

Obrnjena davčna obveznost

Prosim za razlago obrnjene davčne obveznosti.

Sicer počakajmo na pravilnik, ampak obrnjena davčna obveznost je bila že do sedaj, ko je šlo za dobave blaga npr. v okviru EU:

 • če bo gradbena storitev fakturirana zavezancu, ki je identificiran za DDV, bo na takšni fakturi pisalo: DDV ni obračunan po členu xxxx oziroma v skladu z direktivo.... Naročnik storitve bo opravil samoobdavčitev in to prikazal v obračunu DDV: na strani ima pravico do odbitka DDV in na drugi strani obveznost za plačilo--- ni učinka na "likvidnost" - kraj opravljene storitve, kjer ima sedež naročnik storitve.... Izvjalec storitve pa bo davčnemu organu predložil v določenem roku seznam računov/in seveda zavezancev, na katere je "prenesel" davčno obveznost;
 • kolikor pa bo opravljal storitev davčnemu zavezancu, ki ni identificiran za DDV (npr. "mali davčni zavezanec iz 94. člena zakona) ali pa fizični osebi-končnemu potrošniku, pa bo še vedno obračunal DDV (in ga izkazal na računu in ga vključil v obračun DDV) izvajalec storitve - kraj opravljene storitve tam, kjer ima izvajalec storitve svoj sedež.

Prikazovanje člena ZDDV in zneska nezaračunanega DDV na računu

Ali DDV-ja ni potrebno prikazati? Kakšna je oblika računa po novem 76. členu?

Odgovor podan: 3. dec, 2009 13:08 31. člen V 138. členu se dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita: »(5) Davčni zavezanec, ki davčnemu zavezancu z enim samim računom zaračunava dobave, ki jih opravi v skladu s 76.a členom ZDDV-1 in dobave, od katerih mora sam obračunati in plačati DDV, mora na računu te dobave ločeno izkazati. (6) Račun, izdan na podlagi prejšnjega odstavka, mora poleg obveznih podatkov iz 82. člena ZDDV-1, vsebovati navedbo veljavne določbe ZDDV-1, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev predmet obrnjene davčne obveznosti, podatke o davčni osnovi po posamezni davčni stopnji in znesek DDV, dolgovan na podlagi obrnjene davčne obveznosti, ki ni vključen v skupni znesek obračunanega DDV. Enake podatke mora vsebovati račun za predplačilo«.

To določbo berem tako: samo v primeru, ko je na istem računu zaračunano dvoje:obrnjena davčna obveznost in tista za katero je obračunan DDV; je potrebno izkazati obe davčni osnovi in oba DDV-ja. V primeru, ko pa bo zaračunana le gradbene storitev (ker pač govorimo o njej) pa bo potrebno le navesti člen po katerem DDV ni obračunan in je davčna obveznost prenešena na naročnika. Mogoče se motim! Ampak mi je to logično, saj ko npr. uvažate/izvažate (skupnost) tudi ne pišete stopnje DDV, temveč le naš člen zakona ali pa številko direktive EU. Odgovor podan: 3. dec, 2009 12:52

Na seminarju so tolmačili, da bo potrebno pri obrnjeni davčni obveznosti po 76. členu prikazati tako kot sem napisala, ne glede na to, ali je zaračunana samo storitev po 76. členu ali še kaj drugega.... pa če se motim ali so se zmotili, tolk boljše, ker bo manj dela!

Zakon o DDV je v 82. členu - obvezni podatki na računu, spremenil le številko direktive in pravi: 11. v primeru oprostitve DDV ali, če je plačnik DDV kupec ali naročnik, veljavno določbo (Šeste direktive Sveta 77/388/EGS) Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV ali predmet obrnjene davčne obveznosti;

Iščem naprej, kar bi lahko "potrdilo" navajanje predavateljev, ampak nikjer v zakonu, ki je že sprejet, ni bistvenih sprememb, iz katerih bi izhajala ta obveza. Pa tudi v Pravilniku ne. Počakajmo! Bomo videli! Odgovor podan: 3. dec, 2009 13:20

V pravilniku je v 138. členu, ki se nanša na obvezne podatke na računu dodano le za primer, ko je na istem računu prikazana tako dobava blaga, za katero bo obračunal DDV izvjalec dobav in dobava blaga/storite, ki je predmet obrnjene davčne obveznosti:

 •  »(5) Davčni zavezanec, ki davčnemu zavezancu z enim samim računom zaračunava dobave, ki jih opravi v skladu s 76.a členom ZDDV-1 in dobave, od katerih mora sam obračunati in plačati DDV, mora na računu te dobave ločeno izkazati.
 • (6) Račun, izdan na podlagi prejšnjega odstavka, mora poleg obveznih podatkov iz 82. člena ZDDV-1, vsebovati navedbo veljavne določbe ZDDV-1, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev predmet obrnjene davčne obveznosti, podatke o davčni osnovi po posamezni davčni stopnji in znesek DDV, dolgovan na podlagi obrnjene davčne obveznosti, ki ni vključen v skupni znesek obračunanega DDV. Enake podatke mora vsebovati račun za predplačilo«.

Iz tega sklepam, da se na računu, na katerem je zgolj gradbena storitev, navede člen, ki obravnava obrnjeno davčno obveznost, kar izhaja tudi iz 11. točke 82. člena ZDDV (za kupca oziroma naročnika pa je seveda bolj pripravno, če je na računu na določenem mestu prikazana stopnja in tudi znesek DDV ....):

 • 11. v primeru oprostitve DDV ali, če je plačnik DDV kupec ali naročnik, veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV ali predmet obrnjene davčne obveznosti;

DDV po plačani realizaciji - obrnjena davčna obveznost=

Izključitev iz ureditve po plačani realizaciji

DDV po plačani realizaciji. Napisano imam: posebna ureditev po pl.realizaciji se ne sme uporabiti za dobave blaga in storitve, za katere je prejemnik plačnik ddv po 76.a čl. zakona o DDV.

 • Ali to pomeni samo za le-te prejete račune?
 • Ali to pomeni, da tisti, ki so prejemniki tudi takih računov ne smejo biti v ddv sistemu po plačani realizaciji?

Prejemniki so še vedno v sistemu po plačani realizaciji, vendar bodo takšni račun takoj smatrali kot plačan račun - samoobdavčitev: tako obvzenost za plačilo in odbitek vhodnega DDV-ja. Katere so še ostale transakcije, ki so izvzete iz posebne ureditve po plačani realiziaciji, najdete v 132. členu Zakona o davku na dodano vrednost. (npr. storitve, za katerih je prejemnik storitve dolžan plačati davek - zopet gre za samoobdavčitev, pri kateri se smatra, da je jo poravnal v trenutku samoobdavčitve...., izvoz blaga, uvoz blaga.......).

Prikazovanje DDV v davčnih knjigah

Splošno

Mene zanima tole, mi kot gradbeno podjetje in po novem 01.01.2010 ne zaračunavamo DDV-ja davčnim zavezancem ampak samo fizičnim osebam in nezavezancem. Kaj se pa zgodi z DDV knjigo pri izdanih fakturah zavezancem, oz, ali mi prikažemo vseeno ta DDV v knjigi izdanih računov ali sploh ne?

Eno je prikazan DDV (nekje v levem/desnem kotu na koncu strani ....), drugo pa obračunan DDV, ki gre v davčne knjige (knjigo izdanih faktur, če jo še vodite).

Menim, da lahko svojim programerjem rečete, da vam program pripravijo tako, da pač prikažejo nekje koliko je tega davka (stopnja, DDV), ki sicer ni obračunan. Če bo kasneje praksa pokazala, da tega ni potrebno, bodo pač to "zbrisali iz programa" - brisati je lažje, kot pa v naglici nekaj dodajati!

Mislim, da je tako najboljše in nič napačno, če je DDV prikazan - obračunan pa seveda ne bo in v DDV knjige ne bo šel.


 • Polje 25 znesek DDV-ja
 • Polje 31a neto znesek
 • Polje 41 znesek DDV-ja

Tako, da efekt vsega skupaj glede plačila DDV je 0.

Klavzula

Prevoz

Sem mali davčni zavezanec in sem pridobil Id-številko samo za namene izvajanja storitve tujcu. Izvajal bom razna dela (kovinarska-izdelava kakih vrat, stroja....)na nepremičninah, občasno bom pa opravil še kateri prevoz kakega materiala. Sedaj me pa zanima katero klavzulo naj navedem na računu, da bo tuji davčni zavezanec lahko opravil samoobdavčitev.

Okvirne klavzule so objavljene v iks 12/09. Najbolje je navesti člene iz direktive. Storitve v zvezi z nepremičninami: Obdavčljivo po kraju storitve - člen 47 direktive o DDV (ali naši člen: neobdavčljivo po 27.členu ZDDV-1 (kraj storitve zunaj Slovenije).

Prevoz: DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV-1 ali DDV-obrnjena davčna obveznost po členu 44 direktive o DDV. To velja če je prevoz opravljen znotraj Skupnosti.

Gradbena storitev

DDV-obrnjena davčna obveznost po 76a členu ZDDV-1.

ZDDV-1

Obdobje obračuna DDV - še "trimesečniki"?

Z novim zakonom se skrajšujejo davčno obdobje in rok za predložitev obračuna ddv ter hkrati rok za predložitev rekap.poročila.....na isti strani pa par odstavkov naprej...Za davčne zavezance, ki predlagajo obračun ddv za koledarsko trimesečje, se primerjajo podatki iz obračuna za ......

Torej če se skrajša davčno obdobje, potem za gradbeništvo ni več trimesečnega obdobja?

Zakaj tisti, ki opravljajo gradbene storitve ne bodo mogli biti več trimesečniki?? Člen 76.a velja za območje Slovenije, kar pomeni, da te pravne osebe, s.p.-ji ne opravljajo in ne prejemajo storitev iz drugih članic (iz držav Skupnosti!!!) in niso zavezanci za Rekapitulacijsko poročilo. Samo v tem primeru bi bilo njihovo davčno obdobje koledarski mesec.

Zavezanci oddajajo mesečna poročila o opravljenih gradbenih storitvah, za katere je plačnik naročnik storitve (obrnjena davčna obveznost) do zadnjega dne v naslednjem mesecu. Ko pa oddajo trimesečni davčni obračun, se kontrolirajo poročila iz treh mesecev s podatki v davčnem obračunu, v tisti zaporedni številki, ki se nanaša na opravljene storitve - gradbene storitve.

Prevozi oseb

Prevozi oseb tujina

Berem pojasnila Dursa z dne 6.12.10 (Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 2. 12. 2010)in dodatno pojasnilo dne 20.12.10 (Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 20. 12. 2010) glede prevoza blaga za naročnika iz EU v tretjo državo-izvoz blaga. Sedaj res nisem več čisto prepričana , na kateri člen se sklicujem, ko izstavimo račun za naročnika iz EU za prevoz blaga iz npr.Italija-Hrvaška ali 52,člen ali 25.člen in kot navaja pojasnilo, se takšni prometi ne vpisujejo v DDV-O, ker niso predmet obdavčitve z DDV?

Skladno z 25/1 ZDDV-1 so te storitve obdavčljive po sedežu naročnika in kot take ne spadajo v DDV-O, ker niso obdavčljive(obdavčene ali opropščene) v Sloveniji in kot take torej ne morejo biti oproščene v Sloveniji. Izjema so le storitve, ki so v državi naročnika obdavčene(in ne oproščene) in se vpisujejo v polje 12.

Se pravi člen je 25/1 ZDDV-1 in ne gredo v DDV-O, niti v RP-O, klicujete se na 25.čl.. Vrednost ne gre v DDV-O in niti v RP-O.

Poročanje - obrnjena davčna obveznost

Primer slikopleskarja

Sem s.p. in opravljam slikopleskarska in pleskarska dela. Po pregledu vseh člankov sem ugotovil, da tudi jaz padem v obrnjeno davčno obveznost. V januarju sem izstavil fakturo za beljenje zavezancu za ID, to pomeni, da moram v roku 30 dni oddati vlogo PD-Obr. preko E-davkov. Kaj pa potem, ali oddam obračun ddv in vse potrebne priloge do konca meseca, ker sem mesečni davčni zavezanec ? Izstavljene fakture fizičnim osebam, pa obračunam 8,5% ddv in jih v obračunu ddv obravnavam enako kot prej. To pomeni, da če opravljam beljenje, kitanje, glajenje zavezancem za ID upoštevam obrnjeno davčno obveznost!

Prosim, naj mi kdo potrdi če imam prav ! Še eno vprašanje ali enako velja tudi za električarje?

DA, vse ste prav razumeli in zapisali in postopajte tako naprej!

Samo, da preverim še to:

Na računu je specificirano naše delo in naše neto cene in zneski. Pod računom je potrebno specificirati kakšen je davek na ta skupni neto znesek. In na računu napisano: Navedena storitev je predmet obrnjene davčne obveznosti na osnovi 76. a člena ZDDV-1...

Vse ste pravilno razumeli.

Storitve znotraj skupnosti

Če piše: storitev opravljena znotraj skupnosti, ali to pomeni tudi storitev, ki se opravlja samo v Sloveniji? Se pravi celotno gradbeništvo se bo moralo obnašati kot da posluje z drugimi državami v EU, čeprav ne. Za njih pride v poštev rekapitulacijsko poročilo in skrajšanje roka za oddajo DDV-O.

Storitve opravljene znotraj Skupnosti: so storitve v državah EU, za katere velja enoten sistem obdavčitve in torej ne velja za tretje države.

Gradbene storitve - konkretno člen 76.a Zakona velja samo v Sloveniji (saj govori zaračunano davčnim zavezancem v Sloveniji in v tem primeru je seveda tudi nepremičnina v Sloveniji, v davčnem obračunu se vpisujejo v zap. 11a: dobave blaga in storitev v RS od katerih obračuna DDV prejemnik storitve - 76.a člen zakona). Na splošno pa bo potrebno tudi pri teh storitvah upoštevati poleg splošnih pravil o kraju obdavčitve - tam, kjer je naročnik storitve, tudi posebno ureditev, ki velja za storitve npr. na nepremičninah: kraj obdavčitve je kraj, kjer se nepremičnina nahaja. Če bodo opravljali gradbene storitve v Avstriji, velja pravilo, da je nepremičnina v Avstriji in je zavezanec za obračun/plačilo DDV-ja avstrijski ID zavezanec. Za ta namene ne bodo pošiljali nobenih poročil davčnemu organu, saj bodo vključili podatek o dobavah storitev v davčni obračun v zap. 12: dobava blaga in storitev v druge države EU

Storitve "tujina - tretji svet"

Prejeti račun iz Indije in preračun valute v blagovnem knjig

Kateri tečaj se upošteva pri preračunu v blagovno knjigovodstvo za prejeti račun iz tretje države- ali po datumu prejema referenčni tečaj ECB ali kateri drugi? Ali je potrebno na tem računu imeti napisano njihovo in našo številko za DDV?

Preračun vrednosti je po referenčnem tečaju ECB na dan prejema. Podatki o DDV identifikaciji niso potrebni, ker gre za uvoz iz tretje države. DDV plačate po obračunu carinskega urada (ECL).

Prevne osebe, ki niso davčni zavezanci, so pa identifidirani za namene DDV

Še nekaj nerazumljivega: kdo so pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, so pa identificirani za namene ddv in kdo so tisti zavezanci, ki obračunavajo ddv le od prejetih storitev in so plačiniki ddv po splošnem pravilu?? - ZA TE SE OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST ne uporablja....zato bi rada vedela kateri "zavezanci" so to?

Pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, so pa identificirani za namene DDV, so npr. tisti, ki pridobivajo blago znotraj Skupnosti v vrednosti nad 10.000€ in so dolžni obračunati/plačati DDV od teh dobav, ki presegajo ta znesek (četudi je opravil manj kot 25.000€ obdavčljivega prometa). Po novem zakonu so npr. tudi davčni zavezacni iz 94. člena Zakona, ki se bodo morali identificirati za namene DDV, ker bodo prejemniki storitev ali pa opravljajo storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik prejemnik storitve (4. odstavek 78. člena zakona) - identificirali se bodo samo za ta namen (v davčnem registru bodo označeni s črko P - poglejte predlog pravilnika), ne bo jim pa potrebno prostovoljno vstopiti v sistem DDV.

DDV po novem - gradbinci

Obrnjena davčna obveznosti

Po novem zakonu bo veljala obrnjena davčna obveznost za gradbena dela.

Predlog Pravilnika o izvajanju ZDDV v 127.b členu navaja: med gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem in vzdrževanjem.... iz a.) točke 76. a člena ZDDV (tudi ta točka enako navaja kaj so gradbene storitve) se uvrščajo vse storitve pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti.

Kje pa bi lahko našla podrobnejše opise SKD šifer? Na internetu sem našla excelovo tabelo z vsemi šiframi in opisi, vendar so opisi zelo kratki?

Pojasnila k standardni klasifikaciji dejvnosti najdete v objavi UREDBE o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti v uradnem listu 17/2008, v spodnjem delu objave sta tudi prilogi (v "pdf") : Standardna klasifikacija dejavnosti - SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008 .

Pri gradbeni storitvi je celota dobava blaga in storitve: vgraditev stavbnega pohištva je iz tega vidika torej celota. Na računu, ki ga boste izdali davčnemu zavezancu v Sloveniji, se boste sklicevali na 76.a člen ZDDDV-1, in davka ne boste obračunali (obrnjena davčna obveznost). Zaenkrat še tako teorija kot praksa nista dorekli ali boste napisali: na podlagi 76. a člena ZDDV-1 DDV ni obračunan ali DDV po stopnji 8,5% (ali pa 20) v višini €..... ni obračunan na podlagi 76.a člena ZDDV-1.

Poročanje o dobavah (76. člen)

Poročilo o dobavah moram oddati do 20 v mesecu, toda ne vem, če ga oddam tudi od avansnega računa, ki je obrnjena davčna obveznost.

Poročilo o dobavah po 76. členu se oddaja do 31.12. tako kot DDV-O. Do 20. v Mesecu se oddaja rekap. poročilo. tudi za avansni račun se odda. do zadnjega v mesecu.

Prejeti predračun po 76.a čl.

Prejela sem račun za predplačilo za dobavo in montažo stavbnega pohištva. Na računu mi piše: *DDV - obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1, zato je DDV in vrednost z DDV izkazana le informativno za davčne namene. Obveznost do XXXXXXXXXXXXXXX (dobavitelja) je neto vrednost.

Sedaj pa me zanima če je moje razmišljanje pravilno. V rubriko 31a, bi vnesla neto znesek računa, v rubriko 41 pa bi poleg preostalega DDV prištela še DDV, ki je izkazan na predračunu. Mi smo plačali samo neto vrednost.

V istem davčnem obdobju

Če boste plačačli avans in na tej podlagi prejeli avansni račun, pa postopate tako,kot ste navedli. vendar....tudi tu ne vidim smisla, ker je smisel avansnega računa ravno v tem, da si kupec ,ki je dejansko plačal vnaprej,ddv lahko odbija,še preden prejme račun. Pri 76.členu pa si ga itak ne odbija oz.ga odbija-vendar se izniči z obračunanim.

Različno davčno obdboje

Najprej sem dobila ponudbo/predračun. Ko sem plačala na podlagi tega predračuna pa so mi izstavili račun za predplačilo.

Mi kot naročnik gradbenih storitev po 76.a členu, smo dolžni obračunati in plačati DDV, kar potemtakem pomeni, da osnovo vnesem pod zap. št. 31a, DDV pa pod zap. št. 21 (Obračunani DDV po stopnji 20%).

Zdaj imam dokončni odgovor na svoje vprašanje. Pa ga bom posredovala, če bo kdo v podobni zagati kot jaz in ne bo vedel kaj narediti.

Prejela sem račun za predplačilo za storitve po 76.a členu ZDDV-1. Zneske pa bom v obrazec DDV-O na sledeč način.

Predplačilo

Davčnemu zavezancu z ID št. bomo montirali sistem centralnega ogrevanja-76 člen. Na poslovni račun smo prejeli 30% avans.

 • Kje najdem primer za izdran račun za predplačilo?
 • Kako si to prikažem v davčni evidenci?

Napišite: Račun za predplačilo. Podatke - zneske napišete ravno tako, kot, če bi izdali račun, pripišete DDV od prejetega predplačila ni obračunan , obrnjena davčna obv. po 76.čl. ZDDV-1!

Podatki o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76.a. členu ZDDV-1 kot obveznost izkaže naročnik in ni vštet v znesek obračunanega DDV po tem predplačilu: prikažete osnovo in DDV.

Imam prav, da gre znesek predplačila v knjigo izdanih računov pod št.8 (vred.dobav in stor.v SLO za samoobdavčitev) samo osnova, DDVja NI NIKJER!?

Tako je. Samo v kolono 8 v knjigi izdanih računov.


Kraj opravljene storitve - tujina

Zanima me, kako je z obračunom DDV v naslednjem primeru:

 • Slovenski davčni zavezanec opravi keramičarsko storitev drugemu Slovenskemu DDV zavezancu, vendar se je delo opravljalo na objektu v drugi državi-v EU.

Tudi sam iščem odgovor na to temo, vendar še nisem prepričan. Menim, da 76. člen ni pravi za tovrstno storitev. Storitev je obdavčena v drugi državi, članici EU, podizvajalec pa ne zaračuna ddv in se sklicuje na 25. člen. Vesel bi bil še kakšnega mnenja.

76. a člen se uporablja samo za davčne zavezance s slovensko ID številko. Če pozorno preberete 76. a člen piše: DDV mora plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji ...

Prejem avansa - izdaja računa - dobropis

Prejeli smo avans in izdali avansni račun po obrnjeni davčni stopnji 76.a člen DDV-1, nato smo še izdali račun prav tako po 76.a členu , vendar je bila manjša vrednost zato smo del avansa vrnili kupcu, vprašanje, ki se pojavi je ali se naredi za vrnjen del denarja storno avansni račun, po moje ne , ker DDV itak ni bil zaračunan , sodelavka pa trdi da, se mora naredit in kaj je zdaj prav?

V januarju prejmem avans in izdam Ar za storitev po 76. a členu. Za januar poročam PD-O v polje 23 in skupno 24. V februarju izdam račun za to storitev in naredim dobropis AR (s katerim zapiram izdan AR). Ali moram v februarju tudi oddati za ta dogodek PD-O obrazec z vrednostjo 0 v polju 23/24?

Podatki za mesec janaur so pravilni , za februar se izda račun in se ne poroča v obrazcu DDV-O niti v PD-O. (Ne vem zakaj izdajate dobropis za izdani avansni račun).

V januarju izdam račun v znesku 1000 EUR za storitev po 76. a členu in to poročam na PD-O obrazcu v polju 23 in skupaj 24. V februarju ugotovim, da je račun prevelik in naredim dobropis v znesku 300 EUR, ki se nanaša na januarski račun. Kako sedaj to poročam na PD-O obrazcu? A vpišem -300 v polje 23 in skupaj 24 za februar ali vpišem 700 v 33, v 31 pa 01/2010, oddajam pa za februar?

Prvi del je OK. Izdani dobropis se poroča v PD-O v delu A, ker je to dogodek tekočega obdobja. (Revija IKS 5-2010, stran 77). Potrditev dobropisa: Izvajalec izda dobropis. Ker je obveznost za obračun DDV prevaljena na naročnika storitev, si ob izdaji dobropisa ne zmanjša obveznosti za DDV, zato ni treba, da bi mu naročnik vrnil potrjen dobropis (Revija IKS 5-2010, stran 82). Če pa ga potrdi (tako kot smo navajeni) pa toliko bolje.

Mali davčni zavezanci in 76. a člen

Želim preveriti moje razmišljanje. Smo podjetje, ki opravlja gradbeno dejavnost, stranki, ki je fizična oseba in je zavezanec za DDV bomo izstavili račun. Ali je pravilno, da izstavimo račun z 20% DDV? Sama menim, da je to pravilno, vendar bi rada dobila potrditev oziroma mnenje.

Malo zmedeno ste napisali vse skupaj: v naslovu govorite o malem davčnem zavezancu, v besedilu pa o fizični osebi, ki je zavezanec za DDV.

Če opravljate gradbeno dejavnost stranki, ki je zavezanec za DDV, potem se DDV ne obračuna, ampak gre za uporabo 76. člena. Če vaša stranka ni zavezanec za DDV, pa DDV obračunate.

DDV prevozniki po 3.4.2010

imam prejeti račun hrvaškega davčnega zavezanca za prevoz blaga iz italije na hrvaško dne 26.4.2010. DDV seveda ni izkazan na računu. Kaj naj naredim? Jaz mislim, da moram DDV samo plačati in si ga ne odbiti, temu posledično ga seveda knjižim v stroške. ali gre v DDV obrazec ta zadeva v koloni 31 in 25? sem slovenski zavezanec za DDV.

Če gre za izvoz ali tranzit(in ga lahko dokažete) je prevoz oproščen.

Popravek DDV

ugotovila SEM, da je izstavila napačen račun. Izstavila ga je v oktobru z znižano davčno stopnjo 8,5% (za nek prevoz blaga). Sedaj sem jaz ugotovila, da bi morala račun izstaviti s splošno davčno stopnjo, vendar je oktober davčno že zaključen in ta račun je v DDV-o obrazcu prikazan pod znižano davčno stopnjo. Ali lahko v januarju, ko bom delala davek za december, to popravim ter na kakšen način? Gre za neto znesek računa 246,40 €. V ddv-o obrazcu pod oktober je prikazala ddv po stopnji 8,5% za 21,00 eur, dejansko bi moralo biti pa ddv po stopnji 20% za 49,28 €.

Popraviti morate tudi izdani račun in ga poslati stranki: storno računa z napačno stopnjo in izdaja novega računa s pravilno stopnjo DDV-ja. In to še v mesecu decembru, ko ste ugotovili napako. Razen tega ste obračunali/plačali premalo DDV-ja, zato morate od razlike plačati zamudne obresti hkrati z obračunov DDV-ja za december (kamor boste vključili popravek).

Vendar mislim, da je bilo preveč plačanega ddv, ker je bilo za vstopni ddv upoštevano le 21,00 eur, moralo bi biti pa 49,28 in to potem zmanjša plačilo ddv-ja. Prav razmišljam?

Sprašujete za izdani račun - posledično je to ddv, ki ga je potrebno plačati (seveda ob zmanjšanju vhodnega DDV). Popravljen mora biti izdani račun.

Sedaj pa govorite o vhodnem/vstopnem DDV-ju. Kolikor je prejeti račun z napačno stopnjo DDV-ja, ga mora popraviti izdajatelj-dobavitelj in vi ga vključite v obračun, ko boste prejeli popravek. Brez popravka ga ne morete vključiti v DDV-O obrazec kot popravek vhodnega davka.

Prodaja karaboliranega vozila - popravek DDV?

S.p. je kupil kombi dve leti nazaj - si odbijal DDV. Kombi je sedaj karamboliran in ga odprodaja za 200€ + DDV. Zanima me ali lahko to stori ali moramo DDv kakorkoli poračunavat.

Lahko. Ni treba poračunavati. Tudi če bi bil totalka za na odpad - brez vrednosti - ne bi bilo treba poračunavati

Novoletna darila DDV

Zadnjič sem bila na seminarju in so mi rekli, da si lahko DDV od vseh daril < od 20 € (neto, brez DDV) odbijam, ne glede na to, ali gre za kulije ali pa steklenico vina (bonboniero) ob novem letu. Mi imamo daril ogromno, ker smo pač v taki dejavnosti. Poslala sem tudi vprašanje na DURS pa do sedaj še ni bilo odgovora.

Kupili smo več koledarjev in ostalih reklamnih novoletnih artiklov; večino smo prodali kupcem, nekaj pa smo jih dotiskali s svojim logotipom in podarili kupcem ob novem letu. pri tej vrsti reprezentance (to naj bi bila reprezentanca, kajne?) se tudi obračuna DDV in ker imamo pravico do odbitka tudi odbijemo?

Po mojem ob nakupu (vseh) daril za reprezentanco DDV odbijate in za darila do 20 (21?) E DDV ni treba obračunati. Mislim, da enako velja za reklamo.

Razna vprašanja glede 76. člena ZDDV....

Kdaj 8,5 % DDV?

kje bi lahko najdu kšno listo ki pišejo dejavnosti ki imajo 8,5 % DDV?

Katero blago ali storitev je obdavčena z nižjo stopnjo je razvidno iz Priloge I. k zakonu o davku na dodano vrednost. V pravilniku o izvajanju zakona na dodano vrednost od 48. člena do 60. člena pa boste našli specifikacijo izdelkov/storitev.

Slikopleskarji, mizarji

Ali mora zaračunat ddv slikopleskar, če opravi slikopleskarka dela na poslovnem objektu ali prevali davčno obveznost in mizar, če vgradi okna v poslovni objket.Kako pa je z opremo, ki jo izdela mizar za poslovne prostore se to šteje pod 76.a člen?

Imate prav:

 • slikopleskarska dela zaračunana zavezancu z ID so predmet obrnjene davčne obveznosti-----
 • izdelava in prodaja izdelkov mizarja ni gradbena storitev, kolikor pa gre za izdelavo in vgradnjo stavbnega pohištva pa je gradbena storitev.

Kaj je stavbno pohištvo

Zanima pa me ali med stavbno pohištvo spadajo naprimer:

 • stoli ( leseni) za kuhinjo
 • garderobne omare za opremo apartmajev
 • jedilni koti za kuhinje v apartmajih
 • mize za dnevni prostov

Menim, da nič od tega ni stavbno pohištvo - ničesar ne boste vgradili v stavbo - ne bo njen sestavni del. Vse kar ste našeli spada med pohištvo, prodaja pohištva pa ne spada med gradbene storitve (med stavbno pohištvo)..

Senčila

Še vprašanje glede senčil, ker niso nikjer opredeljena, le v 43.290 so rolete, vendar so zunaj in jih je ponavadi treba vzidati. Kako je z notranjimi senčili kot so žaluzije, zavese...( nekatere so montirane na okna nekatera na steno), nikjer ni opredelitve ali spadajo senčila pod stavbno pohištvo, kako je opredeljeno le popravilo teh in ali se tudi pri teh sklicuje na 76.a člen ( če se izda račun zavezancu z ID).

In kam spadajo zunanje tende, markize....in njihovo popravilo tudi pod šifro F in se uporablja 76.a člen če so zaračunana zavezancu z ID. Sem šel večkrat skozi standardne kvalifikacije dejavnosti ma o senčilih nič, zato me zanima če se je že kdo srečal z temi stvarmi.

Malo teoretičnega znanja (prepis):

Stavbno pohištvo je širok pojem, ki zajema vse tiste izdelke industrijske in obrtniške proizvodnje, s katerimi v končnih fazah gradnje stavb le-te opremimo ter jih tako pripravimo za vselitev. Sem prištevamo navadna in strešna okna, zunanja, garažna, balkonska in notranja vrata, nočno zaščito oken in zastirala (navojnice, žaluzije, polkna, ...), panoramske stene, steklene fasade, senčila, nekateri pa med stavbno pohištvo uvrščajo tudi zimske vrtove, lesene stopnice, zložljive podstrešne stopnice, vgradne omare, talne, stenske ter stropne obloge in še kaj.

V bistvu pa gre za to, da je to pohištvo vgrajeno in je sestavni del stavbe. Kaj je mišljeno v opremi za trgovine in podobno iz lesa in drugih materialov: najbrž vse tiste police (ali vgradne omare), ki so vgrajene v zid, ne pa tiste, ki so npr. po prostoru sicer pritrjene - niso pa vgrajene (to je moje laično razmišljanje). Dodan pojem in podobno: klasifikacija ne more do podrobnosti naštevati vseh oblik stavbnega pohištva, zato se je potrebno, pri opredelitvi kaj je stavbno pohištvo in kaj ne, vprašati ali bodo vgrajeni elementi sestavni del objekta ali ne.

P.s. na koncu je bil stavek iz pojasnila DURS-a, ki se je nanašal na lamele, žaluzije in jih je uvrščal med stavbno pohištvo... (ker je stavek "visel" izven konteksta sem ga popravila!!

Različne stopnje DDV...

Nekaj ste omenili tudi, da je važno ali je to mišljeno za opremo poslonega prostora ali stanovanjskega. Zanima me v čem je razlika?

Razlika je v stopnji DDV-ja.. vgradnja stavbnega pohištva v poslovni prostor je 20%, če gre za vgradnjo v stanovanjskem prostoru (ob upoštevanju še drugih pravil) pa je 8,5%.

Pozanimala na davčni upravi pri nekem inšpektorju. Kadar prodajate in vgrajujete okna in vrata fizični osebi v Sloveniji ali v EU morate seveda obračunati DDV. Če prodate in vgradite na primer podjetju, ki to potrebuje zaradi obnove svojih poslovnih prostorov prav tako zaračunate 20% DDV tako kot ste to počeli doslej. Vendar pa je razlika pri tem, če nastopate kot mizar preko posredniškega gradbenega podjetja kot je naprimer Vegrad ali Gradis in ste podizvajalci za novogradnje ali pa tudi obnove določenih podjetih katerih popravila in adaptacije sta prevzeli ti dve gradbeni podjetji?

V tem stališču je nekaj nelogičnosti (sem jih poudarila s krepkim tiskom). Najprej: 1) 76.a člen se glasi:

(prejemniki blaga ali storitev kot plačniki DDV)

 • (1) DDV mora plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo naslednje dobave:

a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami; Iz tega sledi, da so opravljene gradbene storitve (govorimo o vgrajevanju stavbnega pohištva iz F 43.320) pravni osebi v Sloveniji, ki je identificirana za namene DDV-ja/pravi davčni zavezanec, predmet obrnjene davčne obveznosti in je plačnik davka prejemnik storitve v Sloveniji - in ni zaračunanega DDV-ju na računu - je le prikazana osnova, stopnja DDV-ja in DDV. Če se storitve opravijo fizični osebi - v tem primeru niso izpolnjeni pogoji iz 76.a člena, kar pomeni, da se zaračuna DDV na računu.

Kakšna bo stopnja pa je odvisno od tega ali gre za stanovanjske prostore ali za poslovne prostore.

43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištvaSem spada:

 • vgrajevanje vrat, oken, vratnih podbojev, okenskih okvirov, kuhinjskega pohištva, stopnic, opreme za trgovine in podobno, iz lesa ali drugih materialov
 • notranja zaključna dela, kot so izdelava stropov, lesenih opažev, premičnih pregrad
 • 2) zaračunana gradbena storitev fizični osebi iz EU - v tem primeru je jasno, da ne velja 76.a člen, temveč moramo pri zaračunavanju DDV-ja upoštevati 27. člen ZDDV:

(storitve v zvezi z nepremičninami) Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov, nastanitvijo v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju, dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem, je kraj, kjer se nepremičnina nahaja.

Ker se nahaja nepremičnina v EU (ne v Sloveniji), bi moral d.o.o. pridobiti ID v državi EU, kjer je nepremičnina in tam postaviti svojega davčnega zastopnika in zaračunati davek po stopnji in na način, ki velja v državi EU, kjer se opravljajo storitve.....

3) način prevalitve davčne obveznosti se v ničemer ne razlikuje ali opravite vgrajevanje stavbnega pohištva prejemniku storitve direktno ali pa ste podizvajalec. V obeh primerih se "prevali" davčna obveznost na prejemnika: ID zavezanca.

Menim, da bi bilo zanimivo videti pisno stališče inšpektorja davčne uprave, zato nam ga "logika" posredujte vsaj v delu, ki se nanaša na prevalitev davčne obveznosti oziroma na 76.a člen zakona.

DDV v skladu z 76. členom ZDDV izkazovati ne obračunati

Če razmišljam pravilno moram tako za okna kot za montažo ddv samo izkazati ne pa ga tudi zaračunati oni pa morajo narediti samoobdavčitev. Spodaj moram na račun pripisati, da smo oproščeni DDv-ja po 76.a členu ZDDV.

Prodajate okna z montažo - gre torej za vgradnjo stavbnega pohištva in ko izstavljate račun davčnemu zavezancu v Sloveniji morate izkazati tako davčno osnovo kot tudi DDV in napisati klavzulo:Primer: DDV v višini ... od davčne osnove.... po stopnji.... ni obračunan na podlagi 76.a člena ZDDV... Tukaj ne gre za oprostitev obračuna DDV-ja temveč le za obrnjeno davčno breme.

DDV in odškodnina

Odškodnina tovora

Nekje sem zasledila, da se ddv v primeru odškodnin ne obračuna ter se promet ne vpisuje v davčne evidence. Prosim za kakšno pojasnilo glede tega. Hvala že vnaprej!

Verjetno ste mislila na 13. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV - Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006 13. člen (Odškodnina, delna izpolnitev pogodbe)

 • (1) Od odškodnin se ne obračunava in ne plačuje DDV.
 • (2) Za odškodnino iz prejšnjega odstavka se šteje predvsem:
  • dobava, ki jo dobavitelj opravi kot povračilo za škodo, nastalo na podlagi prejšnje dobave, če dobavitelj odgovarja za škodo in njene posledice na podlagi zakona ali pogodbe;
  • zamudne obresti, ki jih davčni zavezanec zaračunava svojim dolžnikom do višine predpisanih zamudnih obresti, in stroški opomina;
  • pogodbene kazni;
  • povračila škode zaradi razveljavitve pogodbe, če plačnik za to ni pridobil nobenega blaga oziroma ni prejel nobene storitve.
 • (3) Če se pogodba izpolni delno, je predmet DDV ta delna izpolnitev.

Dobropisi v letu 2010 za leto 2009

Smo gradb.podjetje,lani izdali račun za drugo podjetje z 20% ddv,po katerem je bila storitev previsoko obračunana, zato jim moramo izstaviti dobropis. Kako bo v tem primeru z DDV-jem?

Dobropisi izdani v letu 2010 za dobave v letu 2009 in prej, se obravnavajo po starem.

Knjiženje

Opisano je tu.

Obrazci - pooblaščanje

No za konec pa še ta cvetka:??

Uvedba novih obrazcev na eDavkih s 1.1.2010

Ja novi obrazci, nič hudega... ampak kaj piše na koncu? nova pooblastila!!!! če se prav spomnim - ko so na e-davke dali obrazec OPSVZ, nismo rabili pooblastil, so nam jih dali avtomatično ... zakaj zdaj tole?

Tisti, ki ste že pooblaščali, Vam sporočamo, da je potrebno zaradi dodanih obrazcev poslati novo pooblastilo. Na voljo je Obrazec (novosti), ki vključuje le novosti.

Knjiženje prejetega računa

odgovor je na tej povezavi.