Davčni odtegljaj

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje


Zbrane teme na osnovi odgovorov do 31. 12. 2006!

Veljavna zakonodaje od 1. januarja 2006 dalje, če ni drugače omenjeno!

Najemnina - fizična oseba

Kajo moramo postoriti? - Kaj nam mora izstaviti fizična oseba, če nam daje v najem poslovni prostor, mi smo pravna oseba? Kako je z dopkumenti, računa nam ne more izstaviti, lai je dovolj pogodba in kaj moramo mi narediti ob plačilu najemnine?

Z najemodajalcem morata podpisati najemno pogodbo, kjer definirata ceno, ali je cena neto ali bruto... To je pomembno zato, ker je potrebno pri plačilu najemnine, če je najemodajalec fizična oseba izpolniti REK obrazec in obračunati ter plačati tudi akontacijo dohodnine in sicer 25 % od osnove, ki jo zmanjšate za 40 % (to so normirani stroški). Če je cena bruto, je akontacija dohodnine v ceni že zajeta in se najemniku nakaže znesek zmanjšan za akont.dohodnine, ki jo nakažete na DURS, če pa je cena neto, najemniku nakažete to ceno, izračunati pa morate bruto vrednost in obračunati in plačati tudi akont.dohodnine. Konec leta - najkasneje do 31. 01 prijhodnjega leta, pa najemodajalcu pošljete podatke za prijavo v Napoved dohodnine.


Izračun dohodnine od najemnine - Naša družba posluje s fizičnimi osebami - so naši najemodajalci zemljišča. Po podpisu pogodbe izstavijo račun za letni najem. Ali je zadeva obdavčena, kako in koliko? Ali smo mi kot pravna oseba dolžni poročati DURS-u in kdaj?

  • Bruto najemnina 100.000,00
  • Normirani stroški 40 % od 100.000,00 = 40.000,00
  • Osnova za dohodnino 60.000,00 (Osnova - normirani stroški)
  • Dohodnina 25 % od 60.000,00 = 15.000,00
  • Neto najemnina 85.000,00 (Bruto najeknina - dohodnina)

Najemnina ali odškodnina - kmetjisko zemljišče)?

Naša družba je vršila svojo dejavnost na privatnem kmetijskem zemljišču, torej razmerje družba - fizična oseba.

  • Ali se za enkratno uporabo zemljišča obračuna odškodnina ali najemnina?
  • Kakšen davek se obračuna in kateri REK obrazec se odda na DURS?

Menim, da se v vašem primeru to nadomestilo šteje kot drug dohodek po 98. členu, dohodnina je 25%, obrazec REK-4 (služnostna pravica se namreč vpiše v zemljiško knjigo, zato se ta vrsta dohodka šteje kot najemnina, vi ničesar ne vpisujete v ZK)

Tukaj je stran DURS-a: Drugi dohodki

Obdavčitev vinogradnikov

Vinogradnik je skupaj z računov dostavil potrdilo DURS,da je davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo za akontacijo dohodnine od dohodka-dopolnilna dejavnost-vinogradništvo- z upoštevanjem normiranih odhodkov v skladu s 45. členom Zakona o dohodnini. Kaj moramo storiti kot pravna oseba, ko plačujemo ta račun?

Ravno zaradi vinogradnikov in oljarjev je bila v letošnjem letu sprejeta sprememba zakona o dohodnini. Vpisat se morajo v register (bil je določen rok) in nato bodo plačevali mislim da 2 ali 2, 5 kratni katasterski dohodek. Malo pobrskajte na spletni strani DURSA, saj so dali tudi pojasnilo ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-1E)

Nagradna igra

Na nagradni igri sem zadel nagrado. Organizator mi je poslal mail, da akontacijo davka od nagrade nakažem na njegov TR račun, potem pa bom nagrado prejel po pošti. Akontacijo pa pri naslednji dohodnini dobil povrnjeno če ne bom pač presegel tistega zneska za študente. Ali je to v skladu s predpisi da tako zahteva da mu nakažem denar, kaj mi vi svetujete?

V pogojih nagradne igre so določena pravila in med njimi je tudi najbrž pogoj, da je višina nagrade določena v neto znesku. Ker je izplačevalec nagrade dolžan obračunati/plačati davčni odtegljaj, v vašem primeru akontacijo dohodnine, ste mu dolžni dohodnino nakazati vi. Šele po prejemu tega zneska vam bodo izročili nagrado. Ob letni dohodninski napovedi boste res dobili vrnjeno "preveč" plačano akontacijo dohodnine, če ne boste presegali drugih kriterijev, ki veljajo za obdavčitev študentskega dela.

Tisti, ki da nagrado mora obračunati in plačati naprej do države. Kako pa z nagrajencem uredi pa je odvisno od vsakega posameznika. Prakticirajo tudi to, da ko pridete po nagrado in jo prevzamete odštejete davek. Oni vam potrdilo o vplačilu in nagrado vi pa njim denar. V januarju pa boste od njih prejeli obvestilo kaj vpisati v dohodnino (v vašem primeru boste verjetno ta obračun že imeli, saj vam bodo ob plačilu dohodnine tudi predložili papir kako so nagrado obračunali kakšna je bruto vrednost, davek in kakšen je neto.

Kaj pa v primeru da jaz nakažem denar, pa ne dobim nagrade?

Če se ti to zgodi, ni v veljavi nobenih pravil nagradne igre. Gre preprosto za medsebojno zaupanje. Vračilo plačanega zneska boš kasneje lahko dobil le po sodni poti, če ti ne bi vrnil na drugačen način.

Obresti

V davčna napoved? - Mene pa nekaj še zanima - obvestilo o dohodnini. Ali bo moral te izplačane obresti napisati tudi v dohodninsko napoved? Bilo je nakaj govora, da se ne bodo upoštevale, ker se je določil fiksni delež ( takrat so rekli na seminarju 25%, zdaj vidim, da je to 15%) na izplačilo obresti, ki se plača DURS-u. Torej enkrat se plača davčni, pa je dovolj in ni potrebno prikazati na dohodninski napovedi prejemnika takih obresti.

Obvestilo o davčnem odtegljaju (obvestilo o dohodnini) od obresti je namenjen prejemniku za njegovo evidenco. Ker je dohodnina od obresti (l. 2006 in 2007 po stopnji 15%) dokončen davek (cedularna obdavčitev), ločen od preostalih vrst (dohodnina iz dohodkov iz zaposlitve, dejavnosti, premoženja, premoženjskih pravic..) se tudi dohodki iz tega naslova ne vključujejo v letno dohodninsko napoved fizične osebe-prejemnice tega dohodka.

Plačilo davka na izplačane obresti - Prosim, če mi kdo lahko navede vse aktivnosti, ki jih prinese izplačilo obresti na prejeta posojila ( od lastnika) v d.o.o.. Nekaj sem zasledila, da je potrebno od teh obresti odvesti 15% davek, pa ne vem na kateri trr in kateri je pripadajoči obrazec REK?

Po 141. členu Zakona o dohodnini so obresti v letu 2006 in 2007 obdavčene po stopnji 15%. Na dan izplačila predložite obrazec REK-3b, plačilo davčnega odtegljaja gre na TRR 01100-8442585153, sklic je 09-d.š.-06092.

Odtegljaj - samozaposleni v kulturi

25 % odtegljaj - Vodim stranko (trgovina - galerija), ki je prodala sliko umetnika, ki ima status s 40% priznanimi normiranimi stroški. Kateri REK bi bilo potrbno oddati, ali bi bilo to mogoče razvidno iz odločbe umetnika o priznanju statusa?

Očitno je samozaposlen v kulturi s:

  • 25% normiranih odhodkov
  • 15% dodatna posebna osebna olajšava (vpisan mora biti v razvid samozaposlenih v kulturi in imeti potrdilo davčnega organa (291. člen Zakona o davčnem postopku). To potrdilo vam mora posredovati pred izplačilom dohodka, glejte tudi 107. člen Zakona o dohodnini).

Stopnja dohodnine je 25%; davčnemu organu se predloži obrazec REK-2a.

Avtorsko delo - neodvisno razmerje/opravljanje dejavnosti (45. člen Zakona o dohodnini): upoštevamo 25% normiranih odhodkov. Dodatna posebna olajšava v višini 15% dohodkov, vendar največ do višine letnih dohodkov 6 mio SIT; = REK 2a. Torej v tem primeru ne gre za 40% normiranih odhodkov, temveč za 25% normiranih odhodkov in 15 % posebne osebne olajšave.

Avtorsko delo kot premoženjska pravica: neodvisno razmerje, priznani normirani stroški v višini 10% (ni potrebna registracija in ni zavezanec za DDV). = REK 3a


10 % odtegljaj - Kot vem je 25% bilo in je še, samo moj kolega dela preko AAS in mu je obračunala 10% akontacije dohodnine... Kaj je zdaj prav?

Vaš kolega (atila 2000) plačuje znižano stopnjo akontacije dohodnine (vendar ne nižjo od 10%) verjetno v skladu s 4. odstavkom 122. členom Zakona o dohodnini, če plačuje obvezne prispevke za socialno varnost iz naslova opravljanja dejavnosti in ugotavlja dohodek iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (25% normiranih odhodkov + 15% od prihodkov kot posebna osebna olajšava za samozaposlene v kulturi, novinarstvu) . Za znižano stopnjo akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, če ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in . .. ; se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnina previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. Če pa zavezanec ne opravlja dejavnosti, pa se akontacija dohodnine od avtorskega honorarja plača po stopnji 25%.

Takšna možnost ostaja tudi v novem zakonu o dohodnini, ki velja od 01.01.2007 dalje.