Davek na dodano vrednost

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje


Veljavna zakonodaja do 31. 12.2006!

Veljavna zakonodaj< od 1. januarja 2006 dalje, če ni drugače omenjeno!

Pravna podlagi: Zakon o davku na dodano vrednost

Kdaj (ne)postati zavezanec za DDV?

Velja če še do 31. decembra 2006!

Pravna oseba

Nisem zavezanec za DDV. Zanima me pa kdaj postanem, eni pravijo, da če: * kadarkoli v 12 mesecih presezem 5.000,000? * oddam bilanco konec leta oz. ko je redni rok in je iz nje razvidno, da sem imel 5.000.000?

Zavezanec za DDV posteneš, ko presežeš 5.000.000,00 prometa. Lahko tudi med letom, obdobje zadnjih 12 mesecev. To sporočiš na DURS in oni ti pošljejo odločbo. Zavezanec za DDV si z datumom, ki je napisan na odločbi.

Z novim zakonom o DDV, ki bo začel veljati s 1.1. 2007 je ta meja v evrotih, zdi se mi da 25.000 €, predlog je tu: [predlog je pa tule: ZDDV-1, glejte 78. člen. (Odgovorjeno je bilo 16. 11. 2006, ko zakon še ni bil sprejet!)

Fizična oseba

Zanima me ali je mogoče res, da fizična oseba, ki ni s.p., ki preseže dohodek (npr. z oddajanjem prostorov v najem) 5.000.000,00, avtomatsko postane davčni zavezanec?

Res je, s tem da je (če je rezident RS) že davčni zavezanec, postane še zavezanec za DDV.

Zanima me, v primeru da fizična oseba (ni s.p.), ki doseže z raznimi pogodbami (avtorska pogodba, dohodek na podlagi poslovodenja) v zadnjih 12 mesecih več kot 5.000.000,00, registrirati kot zavezanec za DDV. In če je res potrebna registracija, kakšne obračune mora sestaviti? Ali mora izstavljati račune?

Mora se registrirati kot ddv zavezanec ko preseže 5.000.000 sit. Kar pomeni da mora pri 100.000 sit avtorskem honorarju zaračunati še 20% ddv torej je avtorski honorar 120.000 sit in od tega mora podjetje obračunati davek na avtorski honorar. On pa potem prejme 120.000 in plača ddv (mesečno naredi obračun ddv ja) državi 20.000.

Zanima me, ali se pri 5mio SIT kolikor je meja za to, da postaneš zavezanec za DDV šteje bruto znesek avtorskih in podjeminih pogodb ali tisto kar si v dobil izplačano na račun (neto)?

Pri ugotavljanju meje za DDA se računa bruto znesek prejemkov. Razlika do neto je dohidnina in druge dajatve, ki so vaši stroški, katere bi imeli, če bi prikazovali dejanske stroške.

Društvo

Športno društvo, ki se ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, ima v letu 2006 več kot 5 mio prihodkov, tudi več kot 25.000 eur (okoli 7,3 mio). Ne bi želeli biti zavezanci za DDV. Ostaja 149 člen Zakona o davku na dodano vrednost, ki se sklicuje na 94. člen. Ali mi lahko kdo pove, kako bi lahko na osnovi tega zakona ne postali davčni zavezanci?

Do 31.12. oddajte vlogo na Davčno upravo in podajte informacijo o 12 mesečnih prihodkih na poslovni račun. Navedite vir prihodka, npr. donacija, subvencija, članarina, da se bo videlo da je oproščen promet in na podlagi tega boste dobili odločbo.

Obdobje obračuna DDV

Zanima me, kdaj oz. kakšen pogoj je treba izpolnjevati, da iz tromesečnih zavezancev za DDV postaneš enomesečni? Ali je potrebno promet oz prihodke spremljati in javiti davčni, da presegaš mejo, ali se to zgodi z novim letom na podlagi bilance? Kje je meja?

ZDDV in Pravilnik o izvajanju ZDDV točno pravita, kdo je lahko šest mesečni zavezanec, kdo tri mesečni in kdo mesečni. Gre po prometu, z nekaj izjemami, kot je npr. ta, da tudi če po prometu spadaš med 6 mesečne, zapadeš med trimesečne v primeru pridobitev blaga iz EU. Po novem pa naj bi vsaka nova firma bila na začetku mesečni zavezanec.

Obstaja lestvica in sicer:

 • če imate letne prihodke do 10.000.000,00 sit ste 6-mesečni zavezanec,
 • če imate letne prihodke od 10. do 20 milijonov, ste 3-mesečni zavezanec,
 • če pa je letnih prihodkov več kot 20 milijonov pa ste mesečni zavezanec, prav tako pa so po novem mesečni zavezanci vsi začetniki, ki se prijavijo v sistem DDV.

Vsako novo leto, vam termin obračunavanja DDV določi davčna na podlagi prejetih obrazcev Obračun DDV, kjer se točno vidi koliko prometa (osnove za obračun DDV) ste imeli v preteklem letu in vas uvrsti v mesečno, trimesečno ali šestmesečno obračunavanje.

Splošno

Obvezne sestavine računa

Ali piše v katerem zakonu ali pravilniku, da so obvezne sestavine računa to, kjer je družba vpisana v sodni register (pri katerem sodišču), registerska št. vpisa pri sodišču, osnovni kapital podjetja ter matična št.? So te sestavine obvezne ali ne?

Kakšne podatke mora vsebovati in kdaj ga je potrebno izdati, urejajo:

ZGD v svojem 45. členu določa, da morajo biti na vseh sporočilih (torej tudi na računu), ki jih družba pošlje kakemu naslovniku naslednji podatki:

 • celotna firma in sedež družbe,
 • sodišče, pri katerem je družba vpisana v register,
 • številka registrskega vpisa,
 • ime in priimek predsednika nadzornega sveta (če obstaja)
 • znesek osnovnega kapitala in znesek še ne vplačanih vložkov (pri d.d. in d.o.o.)

Priznanje DDV

Ali je pravilno, da velja(za prejeti račun) datum za odbitek ddv-ja datum prejema računa? Ali kdo ve, kdaj v lanskem letu (2005) to ni veljalo, ni bil pomemben datum prejema računa? Zdi se mi, da je bilo eno tako obdobje. Dobila bom davčnega inšpektorja in ker sem na prejete račune z datumom računa zadnjega v mesecu tudi datum prejema naredila zadnjega v mesecu Ali mi lahko kdo kaj svetuje?

Res je, da je veljalo za prejete račune v obdobju nekje od 1.5.2004 (EU)-da je za odbitek ddv -ja veljal datum opravljene storitve, mislim, da je bil potem to spremenjeno 1.11.2004 ali 2005 da zopet velja, da je važen za odbitek ddv-ja DATUM PREJEMA RAČUNA, torej če je račun izstavljen na dan 3.11.2006, datum opravljene storitve je 30.10.2006, račun je prejet 4.11.2006 se ddv upošteva v novembru (mesečni zavezanci) za 6 mesečne je verjetno vseeno kdaj prejme račun, za izdajatelja pa je itak pomembno , da DDV OBRAČUNA V TEM PRIMERU V OKTOBRU.

Vsekakor je sedaj pomemben datum prejema računa.

Kraj storitve za namene DDV

Zanima me vaše mnenje: podjetje ima sedež v LJ, vendar svoje storitve vedno opravlja na terenu po različnih krajih v SLO. Na računu ima v glavi napisan svoj naziv in sedež in vse potrebno. Zanima pa me, ali mora na računu pod kraj potem napisati LJ ali tisti kraj, kjer je pri posameznem računu opravilo storitev ?

O kraju opravljanja storitev govori 17. člen Zakona o davku na dodano vrednost. Pomebno je, katere storitve opravljate. Običajno je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec sedež (pri vas Ljubljana), če tega kraja ni, pa kjer ima stalno prebivališče. Vendar pa je kup izjem (napr.pri cenitvi nepremičnin, prevozne storitve...).


Naš dobavitelj s sedežem na Hrvaški nam je poslal in tako bo vsak mesec račun za opravljene storitve in sicer računalniško programiranje in to v evrih, ali gre kam v davčno knjigo ta račun? ali gre kot samoobdavčitev?

Da. 17.člen, (3) odstavek, 3.točka Zakona o davku na dodano vrednost: za kraj opravljene storitve šteje kraj, kjer ima naročnik sedež ali stalno poslovno enoto, za katero je storitev opravljena. Vpišeš v KPR, stolpci 8, 14, 16.

Stolpca 8 ne njadem, kaj je s tem mišljeno?

v IKSu št. 7/04, stran 138 (če ga imate, poglejte še str. 139,140). Kot kaže zneska z DDV (stolpec 8 vsaj v moji KPR, sicer pa stolpec 7) ni potrebno vpisovati, ampak se vpiše samo osnovo v stolpec 14 in DDV v stolpec 16. Taka je najnovejša razlaga v IKSu, prej se je izpolnilo tudi to kolono. V KIR se ne vpisuje nič. V obrazec DDV-O informativni del prav tako nič. Samo DDV v vrstico 35 (izstopni DDV) in vrstico 46 (vstopni DDV). Za kraj opravljanja storitev se šteje kraj, kjer ima NAROČNIK sedež. Vi pa ste naročnik. Sicer pa je ena izmed svetovalk Zveze računovodij na enem izmed seminarjev rekla takole: če na računu, ki ga prejmeš iz tujine, ni obračunan DDV, ga moraš zagotovo sam obračunati. Odgovorjeno v maju 2005!

Oštevilčenje

Ali z novim obdobjem obračuna ddv začnete vpisovati v knjigo prejetih računov s št. 1 ali nadaljujete?

Z novim letom začnem s št. 1

DDV ni obračunan - kaj se napiše?

Nekje sem videl, da piše na računu nekaj v tem smislu: "Davek ni obračunan po xy. členu o ZDDV" ali nekaj podobnega. Kako se pravilno glasi dotični stavek?

Da bi pravilno določili po katerem členu smo prodali blago ali storitev brez da smo zaračunali DDV, moramo najprej vedeti za kakšen promet gre oz. za kakšno oprostitev gre, če nisem davčni zaezanec?

Če nisi DDV zavezanec (promet pod 5 mio) se na račun napiše: "DDV ni obračunan v skladu s 1.točko 45.člena zakona o DDV".

Stopnja davka

Stanovanjska gradnja

Gradbeno podjetje je sezidalo gospodarsko poslopje, ki ga bo kmet rabil za živino. Kakšen DDV obračuna 20% ali 8,5%?

Tole je pa zanimivo, 11. točka 25. člena ZDDV pravi, da se po stopnji 8,5% obračuna davek od stanovanj, stanovanjskih objektov in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje..., nič ne pravi za čigavo bivanje, ljudi ali krav, zato če si upate, obračunajte 8,5%. Sicer je še dodano , če so del socialne politike(???). Pravilnik je v 59.členu potem malce bolj natančen in omenja samo stanovanja, stanovanjske objekte ali njim pripadajoče dele in stanovanjske stavbe za posebne namene ali njim pripadajoče dele, kadar so zaračunana neposredno investitorju. Torej če se najdete v kakšnem od teh... Zdaj pa zares, jaz ne bi obračunala 8,5%, kajti poznam primer, ko so prodajali počitniška stanovanja po 8,5% in jim je davkarija naložila plačilo 20%, ker pač niso namenjeni trajnemu bivanju ljudi

Specifikacija davka

Ali morajo biti davčne osnove kumulativno seštete ter prikazane na računu (seveda vsaka s svojo stopnjo) ali je dovolj če je zgolj prikazana stopnja pri posamezni postavki in specificirana stopnja?

Na računu mora biti cena brez ddv, stopnja ddv in vrednsot brez ddv, ter specifikacija po stopnjah.

 • Skupaj mora biti izpisana vrednost brez ddv po posameznih postavkah.
 • Skupaj mora biti izražena vrednost ddv-ja po posamznih stopnjah

Sedež firme

Imam trgovino, sedež s.p.-ja imam na domačem naslovu npr. yyyyy maribor, trgovino pa imam drugje npr. PE xxxxx ljubljana. Zanima me kateri naslov moram imeti na računih zaradi DDV-ja sprašujem?

Seveda tam kje ima sedež s.p., se pravi domači naslov. Poglejte kaj vam piše na odločbi za DDV, ki ste jo dobili od DURS-a.

Vračilo DDV

Na obrazcu DDV-O spodaj piše zahtevem vračilo! kdaj lahko od DURSA zahtevam vračilo DDV?

Od DURS-a lahko zahtevate vračilo DDV-ja, če imate preplačilo, to pomeni, da imate več vstopnega kot izstopnega DDV. Pri nas prakticiramo tako, da je če preplačila DDV malo, ga ne zahtevamo nazaj, ker se lahko poračuna pri naslednjem obračunu. DURS vam mora zahtevani DDV vrniti v 60 dneh, kar pomeni, da če ste zavezanec za DDV mesečni, ga boste v tem času dvakrat morali plačati, preden ga boste dobili za tisti mesec nazaj. Preračunajte, kaj se vam bolj splača - seveda je odvisno od zneska in kaj boste obračunali v naslednjem mesecu - spet vračilo ali boste morali plačati DDV.

Odlog plačila DDV

Zanima me kakšne so posledice, če zamudiš s plačilom DDV-ja (npr. namesto zadnjega v mesecu plačaš DDV prve dni v mesecu?

Lahko pa se že prej z DURS-om zmeniš za odlog plačila DDVja ali plačevanje po obrokih, plačaš pa zamudne obresti.

Popravek DDV

Dobropis - Kako je že s tem, ko mi izdamo dobropis npr. v septembru potrejn pa je v oktobru, a moram k obračunu DDV-O prikazat v prilogi za deveti mesec vključit pa v deseti?

Datum potrditve dobropisa je enaku datumu odbitka ddv, torej če je izdan v septembru, potrjen pa v oktobru si boste odbili DDV v oktobru, k obrazcu ddv pa dodali prilogo za obdobje september 2006.

DDV iz preteklih let

Več je opisano tu

Prenehanje firme in DDV

Je že kdo našel izjavo oz. vlogo za izstop in sistema DDV?

Jaz sem napisala kar dopis.

Odgovor je podan tudi v temi Prenehanje firme.

Zamudne obresti

Ali gredo zamudne obresti dobavitelja v davčno knjigo ali ne?

Obresti od dobaviteljev ne GREDO v davčno knjigo.

Osnovna sredstva

Pridobitev osnovnega sredstva

Pridobitev na leasing

Gre za novo tovorno vozilo, Leasing za 4 leta, 10% polog, stroški priprave posla 400 EUR in odplačevanje po obrokih. DDV se plača ob pologu. * Kako je z amortizacijo OS? Je vpisano na podjetje z prevzemom leasinga? * Kdaj se odbija DDV? * Kam se knjižijo stroški priprave posla in polog? * So ob plačevanju še dodatni stroški (obresti,....)? * Kako leasing vpliva na končni davek iz dobička v primerjavi z nakupom OS?

1. OS je s dnem prevzema vpisano v evidenco OS, torej obračunavate amortizacijo. 2. DDV se odbija ko prejmete račun za ta OS, torej ob sklenitvi leasinga. 3. Stroški priprave posla se knjižijo v razred 4, pogog pa na konto leasinga, kot njegovo zmanjšanje (ste manj dolžni). 4. V vsakem obroku so obresti, ki jih knjižite na posebni konto. Na računu, ki ga boste dobili so prikazane in obdavčene z DDV.

Odtujitev osnovnega sredstva

Odpis osnovnega sredstva

Ali je potrebno na podlagi 42.člena ZDDV še popravljati vstopni DDV, ko odpišemo osnovna sredstva v roku prej kot 5 let in če ne, kje to piše?

42 člen še vedno velja, vendar je potrebno ločiti v katerih primerih je DDV potrebno popraviti in v katerih ne. Če gre za odpis zaradi uničenja in je oprema neuporabna se od uničenja DDV ne obračunava, prav tako ni potreben popravek vstopnega DDV. V primeru primanjklaja je potrebno obračunati DDV če je bil pri nabavi tega OS DDV uveljavljan odbitek DDV

Prodaja osnovnega sredstva

Prodali smo osnovno sredstvo-kombi. V lasti smo ga imeli 2 leti in 10 mesecev. Ob nabavi smo odbili vstopni DDV in upoštevali olajšavo. Prodali smo ga po višji ceni, kot je sedanja vrednost. Ob prodaji smo zaračunali DDV. Kaj vse moramo obračunati, da bo pravilno? Kako je s poračunom DDV, ker kombija še nismo imeli pet let?

Pri prodaji kombija z DDV je prišlo do drugega obdavčljivega posla po DDV zato ni potrebn poračunavati vstopnega DDV (5 letno). Prodaja blaga/kombija se ne smatra za spremembo pogojev obdavčitve (glejte 42. člen ZDDV), na podlagi katerega bi morali popravljati odbitek vhodnega davka, saj je na izhodni fakturi obračunan izhodni davek (torej v tem primeru ne velja, da morate uporabljati konkretno sredstvo 5 let)

Imam kombi, ki je v osnovnih sredstvih. Ni še do konca amortiziran. Rad bi ga prodal, pa bi se rad izognil plačilu razlike DDV-ja, ki sem ga odbil pri nakupu. Prosim, če mi kdo pove, ali je to na legalen način sploh možno?

Če ga prodate za 500.000 sit (neto) - boste obračunali ddv 100.000,00 sit. Pepi 5: nekoliko bom popravila vaš odgovor in izračun (če bo potrebno). Ob prodaji opreme se ne izvaja popravek vstopnega DDV-ja, saj sama prodaja ne pomeni, da gre za spremenjene pogoje v sistemu DDV glede na pogoje v času odbitka vhodnega DDV (prehod iz obdavčljive v neobdavčljivo dejavnost, odpis opreme ipd). Torej, ob prodaji bo obračunan le DDV v višini 100.000. (glejte 42. člen ZDDV in 125. člen Pravilnika).

Kako osnovno sredstvo-stroj prodam fizični osebi in ali moram zaračunati 20 % ddv?

Stroj pravite, da nima več knjigovodske vrednosti, zato bo njegova prodajna vrednost v celoti vaš prihodek. Če stroj prodate fizični osebi, vam predlagam, da napišete fakturo (vi ste s.p.) in na njej morate obračunati DDV, saj ste napisali, da ste DDV zavezanec.

Prodala bi OS-stroje, ki nimajo več neodpisane vrednosti, imam pa jih še zavedene v poslovnih knjigah. Ker sem omenjena OS vnesla v dejavnost samostojnega podjetnika kot fizična oseba ob začetku opravljanja dejavnosti in jih tudi amortizirala, me zanima, kako knjižim to prodajo. Ali moram zaračunati DDV? - stroje sem pridobila še kot fizična oseba z darilno pogodbo in le-ti niso bili nabavljeni v sistemu DDV?

Od prodaje strojev kot s.p. v kolikor ste DDV zavezanec, morate obračunati DDV.

Prodala bi tudi stroje, ki jih nimam zavedenih v dejavnosti in sem njihova lastnica kot fizična oseba. Ali moram kot fizična oseba izdati račun, ali pa je dovolj kupoprodajna pogodba? Ali je potrebno pogodbo overiti in ali od te prodaje plačam kakršnekoli davke? Moram to pogodbo predložiti DURS-u?

Če stroj prodate kot fizična oseba, je seveda dovolj kupoprodajna pogodba in za premičnino niste dolžni plačevati nikakršnih dajatev. Pogodbe za premičnine ni potrebno overiti in tudi ni potrebno predlagati DURS-u.

Uničenje med trajanjem leasinga

Kupili prikolico na leasing in ob nakupu smo si odbili ddv kot vstopni in ddv po vračilu od države nakazili leasing hiši. Po enem letu je šofer razbil prikolico, dobili smo dobropis od leasinga za uničeno prikolico. Po dobropisu sklepam, da moram popraviti ddv, ki sem ga ob nakupu prikolice upoštevala kot vstopni in plačati državi nazaj DDV. Tu ne vidim logike, saj sem DDV vrnila leasingu, oni so od zavarovalnice dobili povrnjeno škodo, jaz pa sem na slabem, saj nimam ne prikolice pa še državi moram dati DDV. ali ste imeli kakšen tak primer? Ali to drži, da moram državi vrniti DDV?

Če upoštevam 126. člen Pravilnika o izvajanju zakona o DDV: če določena oprema oziroma nepremičnina postane neuporabna (uničena) pred iztekom obdobja za popravek vstopnega DDV, se s trenutkom, ko postane neuporabna (uničena), zaključi tudi obdobje popravka vstopnega DDV. Tudi pri vas bi bila osnova za popravek vstopnega davka, ker niste uporabljali opreme 5 let, vendar ta obveznost, ko je oprema uničena preneha. Dobropis, ki ste ga prejeli od leasing hiše, je po mojem mnenju zgolj listina, na podlagi katere boste "izknjižili" iz poslovnih knjig osnovno sredstvo in obveznost iz naslova leasinga. DDV-ja ne obračunate in torej tudi ne vračate državi. Državi date samo tisti DDV, ki ste ga dolžni na osnovi ustvarjenih svojih prihodkov in vam ga kupci tudi plačajo. Ob nabavi prikolice ste imeli pravico in ste si DDV, ki ste ga kot kupec plačali leasingodajalcu zmanjšali in državi nakazali manj. Sedaj pač državi plačati tisti DDV, ki ste ga takrat na osnovi ustvarjenih prihodkov plačali manj. Leasingodajalec pa od zavarovalnice prejme samo odškodnino v kateri ni upoštevan DDV.

Uporaba nepremičnine - dajanje v najem

Samostojni podjetnik je kupil stanovanje za oddajo v najem. Na računu je bil zaračunan 8,5% DDV (preverjeno, da je to prav). Kako je sedaj z DDV-jem za opremo za to stanovanje, za storitve??? Ali lahko upošteva vstopni 20% DDV za nabavo kuhinje, omar,...?

Seveda, če je to oprema, ki jo boste dajali v najem in boste najemniku obračunali davek -torej boste z najemnikom podpisala izjavo si vhodni davek lahko odbijete. Še enkrat pazite vhodni davek si lahko odbijete, če boste s to nabava tako stanavanja kot opreme opravljali obdavčljivo dejavnost. Oddajanje stanovanja v najem je načeloma neobdavčljiva dejavnost ( v tem primeru si ne smete odbiti vhodnega davka ne od stanovanja ne od opreme), izjemoma pa je lahko tudi obdavčljiva če najemodajalec in najemojemalec podpišete skupno pogodbo in jo predloćita DURS. Tu je pogoj, da ima najemojemalec 100 % obdavčljivo dejavnost.

DDV po plačani realizaciji

Članek

Kaj storiti za prijavo?

Ali že velja obračun DDV-ja po plačani realizaciji in kateri obrazec treba priložiti obračunu?

Velja že , vendar samo za tiste, ki so se prijavili na DURS , da bodo plačevali DDV po plačani realizaciji. Če tega niste naredili, potem se knjiži DDV po datumu prejema računa.

Prijavil sem se in kako sedaj?

Ko ste se prijavili ste morali navesi tudi kdaj boste začeli pl.po plačani realizaciji. Potrebno bo dodatno izpolniti obrazce. Če ročno vodite te podatke, povprašajte v papirnici , ali pa si daste predelati računalniški program. Možno je tudi da dobite obrazec s prilogami od DURS-a . To ne bi vedela, ker se mi nismo odločili za to opcijo.

Prisilna poravnava in DDV

Podjetje v prisilni poravnavi

Ali ima kdo izkušnje s knjiženjem podjetja v prisilni poravnavi. Zanima me kako je z diskontom (izglasovana je bila prisilka z 20% poplačilom) 80% obveznosti ali se te prevrednotovalni prihodki izvzamejo iz davčne osnove ali je potrebno plačati davek od dobička na njih. Podjetje bo zaradi odpisa izkazovalo ogromen dobiček?

Če želite knjižiti prisilno poravnavo morate imeti pred seboj pravnomočni sklep o prisilni poravnavi vključno s programom finančne reorganizacije, kjer so prikazani vsi učinki prisilke oziroma pogoji pod katerimi je bila potrjena prisilna poravnava. Razlika odpisa obveznosti (kot "prihodek") je namenjena bodisi kritju izgube iz preteklih let bodisi povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki itd. Brez teh podatkov ne morete dobiti konkretnega odgovora. Praviloma pozitivna razlika ni obdavčena, saj mora družba presežek prenesti v rezerve (glej zakon o finančnem poslovanju). Ta presežek izkaže v zap. 2.7. davčnega obrazca. Še enkrat poglejte sklepe in program!

Sem že gledala ZFPP vendar mi ni šlo skupaj z IKS 6/02 kjer jasno piše, da v primeru, če podjetje nima toliko stare davčne izgube, da bi jo lahko pokrivalo s prevrednotovalnimi popravki, nastalimi iz prisilke je dolžno plačati davek od dobička. Glede na to, da nimam davčne izgube in imam dovolj poslovne, da jo pokrivam z odpisom terjatev, mi ne bo treba formirati dodatnih rezerv. V obrazcu 2.7. bi prikazala rezerve (se pravi odpise na izgubo. Ni mi pa jasno kam dam prihodke, v primeru, da se prevrednotovalni prihodki izločijo iz davčnega obračuna kam se vpišejo? Ali je mogoče, da se sploh ne vpišejo in se z njimi direktno pokriva izguba, tako, da učinek sploh ni viden na prihodkih?

Še vedno niste odgovorili na temeljno vprašanje, kakšni so pogoji v sklepu o potrjeni prisilni poravnavi? So učinki odpisa obveznosti v celoti namenjeni kritju izgube iz preteklih let? Je vrednost teh odpisov večja ali manjša od prenešenih izgub? Prisilna poravnava upošteva zgolj poslovno izgubo, ne pa davčne izgube!

Predpostavimo: a) poslovna bilanca

 • odpisi obveznosti so: 1.000 enot (22,27/769)
 • pogoj iz prisilne poravnave/kritje izgube iz preteklih let (82/93=800 enot)
 • prenos presežka v rezerve: 82/92= 200 enot)

b) davčna bilanca:

 • izvzetje pod zap. 2.7.= 200 enot (pod to zaporedno lahko vključite samo tisti del, ki je namenjen prenosu v rezerve po sklepu o potrjeni prisilni poravnavi)

V prihodkih je ostalo 800 enot prihodkov, pomeni da je tudi davčna osnova 800 enot (recimo da je rezultat 2005 nič). Iz te davčne osnove pokrivate davčno izgubo (15.2.) iz preteklih let - ni vpliva prihodkov iz prisilne poravnave. Če pa je razlika med poslovno in davčno izgubo res tako velika kot pravite (da imate visoko poslovno izgubo nimate pa davčne????) bo dejansko del teh prihodkov obdavčen?

Popravek terjatev

Naša družba je imela oblikovani popravek za nepoplačano terjatev v znesku 3.045.000 sit.Ta terjatev je izhajala iz leta 2002 in 2003. Letošnje leto je bila potrjena prisilna poravnava, po obvestilu v uradnem listu in tudi sodišča bo navedena terjatev poplačana samo 20%, to je v vrednosti 609.000 sit. Dokončno bomo odpisali 80% terjatve (2.436.000 si) in od DURS-a zahtevali vračilo DDV-ja v vrednosti 406.000 sit. Knjiženje: oblikovanje je bilo knjiženo 721/129 3.045.000; dokončni odpis 80% 129/120 2.436.000; zahtevek za vračilo DDV 160/769 609.000 Je knjiženje DDV pravilno?

Ko postane sklep o prisilni poravnavi pravnomočen, imate osnovo za popravek vrednosti terjatve v višini 80%-ov. Ker pa ste popravek oblikovali neodvisno od postopka prisilne poravnave, knjižite zmanjšanje terjatve na način kakor ste ga predlagali. Tudi konto za terjatev za DDV (prevrednotovalni prihodek), ki odpade na 80% odpisa terjatve, je po vsebini primeren, saj je tudi prvotni popravek predstavljal prevrednotovalni poslovni odhodek (saj se je vaše vprašanje nanašalo predvsem na to). Obveznost iz prisilne poravnave se nanaša zgolj na preostanek 20%-ov terjatve, ki bo poplačana v obdobju enega leta. Obveznost upnika je, da bo prejemu sklepa o načinu poravnave, ki jo je sprejelo sodišče, uskladi tudi stanje v svojih poslovnih knjigah (torej dokončni odpis 80%-ov terjatve).

Poslovanje s tujino

Članice EU

Katere so države članice Evropske unije in kdaj so vanjo vstopile?

Ustanovne članice Evropske unije so bile:

 • 1951: Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg.

Pozneje so se pridružile še:

 • 1973: Irska, Velika Britanija, Danska;
 • 1981: Grčija;
 • 1986: Španija, Portugalska;
 • 1995: Avstrija, Švedska, Finska.
 • 2004: Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija
 • 2007: Bolgarija, Romunija

Splošno - klavzule

Države EU

 • pri izstavitvi računa v drugo državo EU je potrebno navesti člen po katerem se DDV ne zaračuna: Kateri člen je to?

DDV ni obračunan na osnovi 3. odstavka 18.a člena ZDDV (pod pogojem, da imate kupčevo ID številko)

 • pri izstavitvi računa v druge države, ki niso EU pa je potrebno navesti nek drugi člen. Kateri?

Za prevoz iz Slovenije : izvozna storitev-oproščena obračuna DDV na osnovi 2.točke, 1.odstavka,31.čl.ZDDV. Za prevoz v Slovenijo: uvozna storitev delno oproščena obračuna DDV na osnovi 2.točke, 2.odstavka 22.člena ZDDV ( za prevoz po Sloveniji se obračunana DDV).

 • Kateri členi pa morajo biti če prejmem račun iz tujine?

Ne vem, če mora biti kaka klavzula, napravite si le samoobdavčitev.

Hrvaška

Gre za prevoz iz Hrvaške do meje in od meje do končnega uporabnika; katera klavzula oz. člen mora biti naveden, da DDV ni obračunan do meje?

Neobdavčeno po 2.točki 2.odstavka 17. člena ZDDV.

Poslovanje z EU in tretjimi državami

Kdaj se DDV odbija pri uvozu in izvozu v EU in kdaj v tretje države (če se). Zanima me tudi to, kako se poknjiži ddv?

 • Uvoz je iz tretjih držav pri uvozu plačamo DDV, odbijamo pa si ga na osnovi orginalne carinske deklaracije(važen je datum prejema deklaracije).

Uvoz pa poknjižimo v obrazec E-uvoz v zaporedno 7 in ustrezno v zaporedno 11,12.

 • Iz EU pa je pridobitev. Če kupujemo od zavezanca za DDV, potem kupujemo brez davka in naredimo samoobdavčitev.

Pridobitev knjižimo v P-RAČ-P v zaporedno 8 in ustrezno zaporedno 11 do 14.

Nabava blaga v EU

Blago je prišlo iz Turčije z ladjo v Trst. Iz Trsta ga nam pripelje italijanski avtoprevoznik. Na računu ni zapisal naše ID. Sedaj sem zahtevala, da izdajo račun za opravljen prevoz z našo ID. Zanima pa me, kako z DDV: samoobdavčitev da ali ne (18.a čl. v povezavi z 2. tč. 2. odst. 17.čl.)?

Na podlagi tretjega odstavka 18.a člena obračunate DDV, torej samoobdavčitev prevozne storitve. 17.člen nima nič s prevozi, vsaj po EU ne. Po mnenju enega izmed davčnih svetovalcev, ki je imel v juniju seminar na temo DDV, si lahko upoštevate vstopni DDV, tudi če na prejetem računu tujega dobavitelja-prevoznika ni ID za DDV. Ampak če vam bodo izstavili račun z ID za DDV, še toliko bolje.

Samoobdavčitev

Direktor je v Avstriji kupil dlancnik-v trgovini so mu odbili MWS.Ali moram narediti samoobdavcitev?

Da, za nakup dlančnika, verjetno kot di ali os, je potrebno narediti samoobdavčitev po stopnji 20 %, in ustrezno potem izpolniti obrazec za ddv ( v vrstico 37 in 48 znesek DDV) v vrstico 26 pa osnovo za DDV.

Nabava osnovnega sredstva v EU

Naše podjetje bi v Avstriji kupilo omare za pisarno, kaj se "zgodi" z davkom, če ga tam v trgovini plačaš?

Če niste zavezanec za DDV, boste osnovno sredstvo kupili z zaračunanim davkom in ga kot takega knjižili v osnovna sredstva. Če pa ste zavezanec za DDV, se morate izkazati s potrdilom pri prodajalcu in ta vam bo prodal OS brez davka. Vi pa boste napravili samoobdavčitev.

Prodaja osnovnega sredstva v EU

Kako je z ddv-jem (pri prodaji) izvozu v tretje države in EU?

Pri prodaji v EU DDV-ja se ne obračuna! Na računu se navede člen po katerem je izvoz v EU oproščen, to je 31a člen poglej ZDDV. Pri izvozu v tretje države se tudi ne obračuna DDV-ja, na računu se napiše -oproščeno po 31. členu ZDDV. Dokazilo, da je bil resnično izvoz je ECL, kjer je žig, da je blago zapustilo našo državo.

Prodali smo osnovno sredstvo v Nemčijo. Kako se napiše račun in kako se izpolni obrazec DDV?

Če predvidevam, da ste ga dobavili davčnemu zavezancu, vam mora ta podati njihovo ID številko. DDV ne obračunate, na račun pa napišete klavzulo: DDV plača prejemnik - 1. točka 31.a člena ZDDV. Promet vpišete v zaporedno 16(dobava blaga znotraj Skupnosti) obrazca DDV-O. Da ste dobavo v resnici izvršili, morate imeti ustrezna dokazila (prevoznico). Ne pozabite na kvartalno poročilo (obrazec KP-o).

Prevoz v EU

Ali pri izdanem računu, ki ga slov. davč.zavezanec izdaja slov,davč.zavezancu, za prevoz oseb po Avstriji obračunamo DDV, ali je oproščeno? Če je oproščeno katero klavzulo moram navesti na računu? Ali je vsakršen prevo oseb obdavčen za 8,5% ali obstajajo kakšne izjeme in mora biti kdaj tudi 20%?

Gre za drugi odstavek 17 člena ZDDV. Pri avtobusnih prevozih se DDV obračuna glede na kraj, kjer je prevoz opravljen. Prevoznik bi tako moral obračunati DDV tiste države po kateri je izvršil prevoz. Možno pa je, da je v zakonu države po kateri je prevoz opravljen določeno, da se DDV ne plača oziroma kdaj se ne plača. DDV je 8,5%.

Slovenski prevoznik je za nas peljal blago v državo v EU. Nam je izstavil račun z ddv-jem, mi smo prefakturirali račun kupcu tudi z ddv-jem. Kupec je rekel, da nam davka ne plača, ker nam ga bo itak država vrnila. Gledala sem Zakon o davku na dodano vrednost in piše v 15.členu ZDDV, da je obdavčljiv promet po kraju kjer se blago nahaja, ko se začne prevoz prejemniku.

Vi zaračunate prevoz brez DDV v skladu s 3.odtsvkom 18.a člena ZDDV, če ima naročnik iz EU ID št.

Prevoz Hrvaška

Samostojni podjetnik, prevozništvo, ki je opravila storitev za slovensko podjetje - prevoz iz Hrvaške v Slovenijo. Zanima me, kako je tukaj z ddv?? Kako bi naj bil napisan račun? Namreč,prevoznik je izstavil račun v juliju, na celoten znesek je zaračunala ddv. Kako to popraviti za mesec julij, kako naj popravim račun? color=green>Vprašanje je bilo postavljeno v začetku septembra 2006</font>

 • Naklad - slovenska meja - neobdavčeno (2. t 2.odst. 17. čl. ZDDV)
 • Slovenska meja - razklad - DDV 20%

Delitev se opravi na podlagi opravljenih kilometrov (poglej na potni nalog). Sorazmerno prevoženim kilometrom se obdavči prevoz. Račun ne popravljajte. Izstavite dobropis enak izstavljenemu računu. Izstočasno stranki pošljite tudi nov pravilen račun.

Kitajska in DDV

Vulkanizer, d.o.o., je iz Kitajske naročil uteži za balansiranje koles. Kitajska ni članica EU, zato ni samoobdavčitve, vendar pa je pri carini potrebno plačati DDV. Zanima me, kam vpišeš DDV, ki ti ga carina zaračuna, po moje se vpiše pod zapor. št. 44 (to je nabava blaga pri uvozu 20 %)? Je prav, da potem nabavno vrednost, od katere je bil DDV obračunan vpišeš pod št. 22 (Uvoz), ali ne?

Evidentira se v posebni evidenci o vstopnem DDV/vsi podatki so na carinski listini/ pri uvozu blaga iz tretjih držav. Poslovni dogodek evidentiramo v stolpcih 7,9,12, v ddv-0 obrazcu pa pod 22,44. Evidence vodimo enako kot smo jih vodili pred vstopom v EU za nabave blaga iz držav članic EU.

Intrastat

Kaj je?

Kaj je intrastat?

Instrastat je statistika blagovne menjave med državami EU. Poročevalci poročajo mesečno na predpisanih obrazcih. V Sloveniji poročamo CURS-u Nova Gorica. Vendar ne poročajo vsi. Poročevalski prag sem sledila leta 2004, potem pa so mi povedali, da to spremlja CURS, ki te pravočasno opozori, kdaj postaneš obveznik poročanja.

Kaj se vpisuje?

Zanima me, če je potrebno pri interstatu vpisati samo uvoz blaga oz. materiala iz evropske skupnosti ali iz celega sveta, npr. uvoz iz Kitajske?

Samo iz EU.

Kdaj se poroča?

Ali je prenos lastništva že, ko blago plačamo in fakturo prejmemo (blago pa prejmemo naslednji mesec) ali moramo tudi počakati, da blago dejansko prejmemo?

Pri intrastatu poročamo pretok blaga. Se pravi poračaj, ko prejmeš blago. Jaz tako delam, tudi če imam fakturo 3 mesece prej.

Januarja 2006 smo začeli uažati oblačila in obutev iz Italije. Sedaj pa me zanima, kdaj postanemo dolžni poročati carinskemu uradu?

Za Intrastat dobite obvestilo od Carinske uprave, da ste dolžni poročati. Lahko ste samo zavezani za poročanje blaga, ki ga dobavite v EU ali pa za blago, ki ga prejemete iz EU. So pa limiti in če presežete ta limit, postanete obvezni poročati. Ta je znašal na začetku poročanja 22.600.000,00 sit / letno, ne vem pa ali se je kaj spremenil.

Kateri tečaj

Kateri tečaj se upošteva za izarčun v domačo valuto?

Statistični urad vsaki mesec objavi nek povprečni srednji tečaj po katerem se znesek preračuna v domačo valuto.

Spremembe

Kako se naredi sprememba uradne osebe zadoložene za poročanje in sprememba, da ne poroča več deklarant?

Za spremembo deklaranta je najboljše kar poklicati oddelek za intrastat pa vam oni povejo, če boste poročali elektronsko morate najprej pridobiti halcomovo kartico potem vam tam dodelijo geslo, če pa boste paprino pa mislim da bo dovolj samo kakšen dopi