Dohodki poslovodnih organov

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Dodatni davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih svetov

Ali ima kdo že znanje iz Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize, objavljenim v Uradnem listu št. 78 z dne 5.10.2009 in velja za leti 2009 in 2010?

Zanima me davčna osnova - če ima poslovodna oseba bruto plačo 13.000 EUR mesečno in jo znišamo za obvezne prispevke 2.873 EUR - znaša osnova 10.127 EUR in ni obdavčitve po tem zakonu. Razmišljam pravilno?

Če berem drugi člen Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize, ta člen pravi, da je poslovni subjekt po omenjenem zakonu pravna oseba, ki je od države prejela poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi ukrepov, ki sta jih sprejela Državni zbor Rewpublike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije. Alio kdo ve odgovor ali v to spadajo Banke in hranilnice ali ne?

Vprašajte se, če ste pravna oseba, ki je od države prejela poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi ukrepov, ki sta jih sprejela Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije.

Če ima poslovodna oseba plačo manjšo od 12.500 ali sploh oddajamo podatke VIRPON? ali vpišem dejansko plačo ali oddam prazen obrazec?

Podatke VIRPON oddajajo vse pravne osebe, ki so od države prejeli kakršno koli pomoč ne glede na to koliko je njegov poslovodja zaslužil. Podatki se torej oddajo, ali bo obdavčeno ali ne pa je odvisno od višine prejemka.

Navodila za dajanje podatkov:

2.2 Podatki o izplačanih dohodkih (VIRPON.DAT) 2.2.1 Splošni opis Podatke o izplačanih dohodkih morajo posredovati vsi zavezanci za dajanje podatkov – poslovni subjekti iz drugega odstavka 3. člena ZDDDČPNO, katerih posle vodijo oziroma nadzirajo zavezanci iz prvega odstavka 3. člena ZDDDČPNO. Zavezanec za dajanje podatkov mora dostaviti podatek o celotnem izplačanem posameznem dohodku, ki je predmet obdavčitve po 4. členu ZDDDČPNO, ne glede na višino dohodka oziroma obstoj davčne osnove. Zavezanec za dajanje podatkov posebej izkaže dohodek v delu, ki presega zneske, določene v 5. členu ZDDDČPNO. Zapisi datoteke VIRPON.DAT se sestavijo v odvisnosti od obveznosti uporabe atributa »Datum izplačila«. Pri vrstah dohodka 7110, 7111 in 7210 je potrebno zapise istega prejemnika sestaviti tako, da se pri vsakem izplačilu obvezno navede znesek izplačila in datum izplačila. Pri ostalih vrstah dohodka se ne vpisuje datum izplačila, temveč se zapis izplačila prejemnika in vrste dohodka pripravi samo enkrat. Podatke v datoteki VIRPON.DAT morajo posredovati tudi zavezanci za dajanje podatkov, ki v letu 2010 niso izplačevali dohodkov po ZDDDČPNO.

Službei GSM - prokurist

Direktor je s 31. 12. 2010 šel v penzion, vendar je ostal lastnik podjetja. Ima pa službeni GSM. Kako se mu obračuna za naprej in ali je to za podjetje priznan strošek v letu 2011?

Če je direktor prokurist podjetja, lahko v pogodbi o prokuri navedete, da mu pripada službeni mobitel. Lastništvo samo po sebi pa ne prinaša pravic za uporabo sredstev ali kakršnakoli druga izplačila kot dobiček.