Dolgoročne pasivne časovne razmejitve razmejitve

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo

Leta 2003 je dobila gospodarska družba D.O.O. osnovna sredstva od poslovnega partnerja (kupca v tujini-Avstriji) brezplačno. Se pravi sredstva imamo v uporabi in jih ne bomo nikoli plačali (odzadaj imamo pogodbo v kateri je omenjeno, da so vsa sredstva brezplačno v naši firmi). Ker so prišla vsa sredstva v hišo z računom imamo odprte obveznosti do tujine. Kako bi bilo najbolje rešiti problem, mogoče z pokrivanjem obveznosti z amortizacijo, ali kako drugače?

  1. Ugotovili ste napako, da ste obračunali amortizacijo od osnovnih sredstev, ki ste jih dobili "brezplačno" (predvidevam, da je to pisalo tudi na prejetem računu, sicer piložite k temu računu pogodbo iz katere je razvidno, da je konkretno osnovno sredstvo pridobljena brezplačno) in pri tem pozabili: prvič: prenesti iz obveznosti na dolgoročne pasivne časovne razmejitve (v skupino 96) in drugič: pozabili ste prenesti ustrezen del v prihodke.
  • Prva napaka: ne vpliva na poslovni izid (torej lahko tudi sedaj to prenesete 22/968);
  • Druga napaka: če je bistvena napaka jo boste popravili v skladu s točko 9 Uvoda k SRS - torej v dobro prenesenega poslovnega izida (968/93) v višini obračunane amortizacije do vključno leta 2006 in to upoštevali kot prihodek v davčni bilanci;

Za obračunano amortizacijo za leto 2007 pa iz pas. časov. razmejitev prenesite med prihodke (968/768)

  1. Če iz dokumetna ni razvidno, da se le-ta nanaša na brezplačno osnovno osnovno (na njem ne piše, da je izdan le za carino......) pa vam dobavitelj lahko izda dobropis in celotni znesek upoštevate med prihodki leta 2007, kot drugi prihodek (787).