Dolgoročne terjatve

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Dani finančni leasing

Podjetje je kupilo osebno vozilo, katerega bo dajalo v finančni leasing fizični osebi:

  • prejeli smo račun od komisionarja brez ddv-ja, v knjigo ddv poknjižim pod oproščene nabave Da/Ne?
  • izdali smo račun po pogodbi o finančnem leasingu, i.s. za glavnico in obresti skupaj, amortizacijski načrt plačil za 5 let. in sedaj ne vem, kako naj to poknjižim? ali zalogo blaga razknjižim že sedaj ali počakam na dan, ko je avto v celoti odplačan? tudi ne vem točno, katere konte naj uporabim pri knjiženju in kam naj dam obresti, ki bodo zapadle šele naslenja leta...

Predpostaviva, da je nakup sredstva in pogodba o finančnem najemu hkrati, ker v tem primeru ne potrebujeva konta zalog.

  • glavnica. 100.000€ (izmišljene številke);
  • obresti: 20.000€

skupaj anuitete 120.000 (120.000 : 5 = 24.000)

  • a) nakup opreme in oddaja v finančni najem: 085/220 = 100.000
  • b) obresti vštete v ceno najema: 085/085Obresti = 20.000
  • c) prejem prve anuitete: 110/085 = 24.000
  • d) prenos dela obresti v prihodke: 085Obresti/777 = npr. 5.000

V vsakem primeru zaloge zmanjšate, ko je sredstvo dano v finančni najem, saj izkazujete dolgoročno poslovno terjatev iz finačnega najema. Samo v primeru poslovnega najema ostane sredstvo v poslovnih knjigah in ga izkazujete bodisi med osnovnimi sredstvi bodisi med naložbenimi nepremičninami.