Dopust

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Dopust za otroka - ločena starša

Ali kdo ve, kako je v primeru, če sta mož in žena ločena, otroci pa živijo pri materi. Ali pripada očetu dan dopusta zaradi starševstva do 15. leta? V katerem zakonu je to bolj natančno opredeljeno?

Če sta oče in mati ločena, to nima nobene zveze s firmo in z dopustom. v KP (vsaj v naši) piše: delavcu pripada 1 dan dopusta do otrokovega 15.leta starosti. V praksi smo odobrili po 1 dan dopusta mami in očetu, ker sta bila oba zaposlena v isti firmi (saj oba skrbita za otroke, mar ne?). Nikjer pa nisem zasledila, da se to ne sme oz. drugačna navodila. Naj me kdo dopolni.

Tako tudi jaz mislim, pa mi je na obrtno-podjetniški zbornici razlagala, da je do dopusta upravičen le"uradni skrbnik otroka" Kako je s tem?

Od kdaj pa na obrtni zbornici "obvladajo" socialne zadeve? Tudi, če je uradni skrbnik npr. mati, oče otroke videva, plačuje zanje, verjetno gre z njimi tudi na dopust. Dejstvo je, da sem prečitala ogromno literature a prav nikjer nisem zasledila, da bi bila kje izpostavljena tema, o kateri govorimo. Jaz se držim pravila:" če ni drugače določeno se upošteva, kot je za delavca ugodneje". In mislim, da nisem edina.

Če očetje živijo ločeno od otrok še ne pomeni, da nimajo starševskih dolžnosti in pravic, saj jim le te niso bile odvzete.

Zaposlitev od maja do maja naslednjega leta

Zanima me koliko dopusta pripada delavcu, ki se zaposli v sredini maja za eno leto in letos ni bil še nikjer zaposlen. Ali mu po pol leta pripada cel dopust ali samo sorazmeren?

Za l. 2009 po poteku 6 mesecev cel dopust in cel regres, za l. 2010 pa sorazmerni del v kolikor mu ne boste podaljšali.

Delo v turnusu

Zanima me ali zaposlenemu v elektroindustriji pripada 1 dan dopusta za delo v dopoldanski in popoldanski izmeni? V kolektivni pogodbi piše: za delo v turnusu pripada zaposlenemu 1 dan dopusta, za nočno delo pa 2 dni. Podjetje si razlaga, da turnus ni delo v dopoldanski in popoldanski izmeni. Kaj menite vi?00

Če je delo v turnusu (prva in druga izmena), potem bi jaz v vašem primeru zaposlenemu dodelila 1 dodatni dan za delo v izmenah.

Imate popolnoma prav. Če je delavec po letnem planu dela razporejen oz. ima v pogodbi napisano da je njegvo delovni čas tudi popoldan mu priprada dopust pa čeprav nikoli v tistem letu ne bi delal popoldan.

Dopust ob prekinitvi pogodbe (tudi upokojitvi) - aprila

Delavka je zaposlena pri nas že 20 let in gre aprila 2009 v pokoj. Koliko dopusta ji pripada - cel ali samo sorazmerni del?

Če delavcu preneha delovno razmerje (tudi upokojitev) pred 1.7. tekočega leta, mu pripada samo sorazmerni del dopusta.

Delavec prekine pogodbo

V podjetju, v katerem sem trenutno zaposlena (nedoločen čas) bom dala odpoved v tem mesecu, saj sem dobila novo zaposlitev bljižje domu. Ne vem ali imam prave informacije glede dopusta in regresa. Ali si prav razlagam, da, ker bom dala odpoved po 1.6 mi priprada celoten regres in celoten dopust. Kako je z dopustom, nekje sem zasledila, da ga ni več mogoče prenašati. To pomeni, da bi ga morala koristiti ali pa bi mi ga morajo izplačati.

Dopusta po ne morete več prenašati, oz. imate pri novem delodajalcu pravico koristiti samo sorazmeren del dopusta, ne glede na to koliko ga boste v zdajšnjem podjetju izkoristili. Zdajšnji delodajalec vam je dolžan izplačati samo sorazmerni del dopusta, novi delodajalec pa preostalega.

Bolniška in dopust - del leta

V letu 2008 sem bil 7 mesecev v bolniški, 5 mesecev polna in dva neseca 4 ure , torej nisem delal polnih 6 mesecev. Na začetku leta sem dobil 28 dni dopusta, v letu 2008 sem porabil 16 dni dopusta in sem ga 12 dni prenesel v leto 2009, ki bi ga naj porabil do 30 junija, zdaj pa so mi ga črtali 10 dni, zanima me ali to lahko storijo glede na to da sem lansko leto porabil tista dva tedna in več! drugače pa sem zaposlen za nedoločen čas.

Ne. Če ste porabili 2 tedna vam ne smejo črtati nič. Ostanek lahko porabite do 30.06.09

Porodniška od septembra dalje

Imam vprašanje glede porabe letnega dopusta za leto 2010. V mesecu septembru 09 odhajam na porodniški dopust, v službo se bom zopet vrnila septembra 2010. Ali mi za leto 2010 pripada celoten letni dopust ali le sorazmerni del. Pri delodajalcu sem zaposlena leto in pol.

Pripada vam cel dopust in cel regres z predpostavko, da vam pogodba o delu ne poteče prej. Dopust za 2010 morate 2 tedna izkoristiti v letu 2010. Ostanek pa do 30.06.2011.

Delovno razmerje za določen čas - nekaj mesecev

Pogodbo za določen čas ( povečan obseg dela) imam sklenjeno do konca maja tega leta. Pripada mi sorazmerni del dopusta in zanima me ali ga lahko izkoristim in katere postopke moram izpeljat, da ne bom v prekršku. Ali moram pisno obvestit o tem delodajalca? Kaj naredit, če mi delodajalec tega ne podpiše? Kot predvidevam bo oteženo delo v primeru mojega dopusta in res me zanima kakšne pravne možnosti imam v tem primeru.

Delodajalec vam je dolžan omogočiti koriščenje sorazmernega dela dopusta. Če pa to res ni mogoče, se lahko dogovorita za nadomestilo. Pripada vam tudi sorazmerni del regresa. To vse delodajalec najbrž ve. Če mislite, da vam bodo kršene pravice, se z delodajalcem poizkusite mirno pogovoriti. V zadnjem primeru vam ostane, da morebitni problem kršitve sporočite na delovno inšpekcijo. Ampak to je res zadnji korak. Pogovorita se z delodajalcem!

Po celoletni bolniški

Mož bo celo leto na bolniški pa me zanima ali ima v letu 2009 pravico koristiti v celoti letni dopust za leto 2008.

  1. Zakaj bi potreboval dopust, če bo na bolniški?
  2. Ja, lahko ga koristi do 30.6., vendar ne celega, ampak

10 dni manj (ker 10 dni ga mora porabit v letu, ko je bil dopust dodeljen, ostanek pa lahko prenese v naslednje leto)

Prekinitev delovnega razmerja po porodniški

Konec junija se mi izteče porodniški dopust, zaposlena sem za nedoločen čas, vendar bi mi naj delodajalec prekinil pogodbo zaradi recesije. Kdaj mi začne teči odpovedni rok(po pogodbi o zaposlitvi 1 mesec), ko se izteče porodniška ali mi lahko pogodbo takoj prekine, ko se porodniški dopust izteče (glede na to, da mi je enkrat mimogrede omenil, da je zmanjšan obseg dela, recesija,...in bom odpuščena), kako je z dopustom (mi pripada cel dopust za leto 2009, ga lahko koristim še cel 7.mesec), regres (cel, sorazmerni del), odpravnina. V kolikih dneh od prekinitve pogodbe se moram prijaviti na zavodu za zaposlovanje, da se mi ne prekine delovna doba.

Pripada vam cel dopust in cel regres. Dopust lahko koristite cel sedmi mesec. Ko vam preneha veljati pogodba o zaposlitvi je najbolje, da se takoj prijavite na zavod za zaposlovanje. To, da vam je omenil mimogrede, da zmajšuje obseg dela ni nič oprijemljivega. O takih stvareh mora delodajalec delavca obvestiti pisno. Se mi pa zdi, da vam odpoved lahko da šele ko se vrnete z porodniške in takrat začne teči odpovedni rok, ampak za to nisem sigurna, bolje, da še kje preverite.

Bi pa prosila, če lahko še kdo potrdi to kdaj mi lahko da odpoved. To je v bistvu vprašanje, ki me najbolj mori, ker ne vem ali delodajalec smatra, da mi odpovedni rok teče že v sklopu porodniške. V primeru, da mi že teče in se odloči prekiniti pogodbo takoj po poteku porodniškega dopusta: ali imam še vedno pravico zahtevati, da koristim dopust v 7.mescu?

Odpoved mora biti izvedena, kolikor je prvno vzdržna, skladno z določili ZDR. Delodajalec vas mora najprej pisno obvestiti o nameri, povabiti na razgovor, kjer vam objasni razloge. Odpovedni rok pične teči, ko vam izroči odpoved. Upravičeni razlogi so zmanjšan obseg dela (v vašem primeru ukiitev delovnega mesta) in namesto vas ne sme zaposliti novega delavca. Odpovedni rok prične teči nasledji dan po izročitvi pisne odpovedi, kier mora vsebovati razloge in pravni poduk (glejte od 88 člena ZDR .. ).

Varuje pa vas tudi 115 člen ZDR ....

Če se vam zdi ravnanje delodajalca "sumljivo", se obrnite na išpektorat za delo. Pred tem skušajte opozoriti delodajalca o pravilnosti postopka.

Kolikor sem zasledila v 1.odstavku 115.člena ZDR mi še en mesec po tem, ko se mi je iztekel dopust ne sme dati odpovedi, se pravi, da bi mi odpoved lahko podal šele konec 7.meseca (če mi porodniška poteče konec 6.meseca) in bi mi odpovedni rok potemtakem začel teči šele od konca sedmega do konca osmega meseca. Si prav tolmačim?

Poleg tega mora omogočiti koristiti ves dopust za leto 2009 in če je še kaj ostalo za leto 2008. Pripada cel regres in pripada odpravnina. To, da on nima ni vaš problem. Ko dobite od njega odpoved napišite ugovor ( če imate možnost najdite dobrega odvetnika ) , ki naj vsebuje ugovor zoper odpuščenje v času porodniškega dopusta, število dni neizkoriščenega dopusta, odpovedni rok po zakonu, izplačilo regres, izplačilo odpravnine.

Če v roku 15 dni od njega ne prejmete nobene nove odločbe ali PISNEGA odgovora se obrnite na inšpekcijo in vložite tožbo na delovno sodišče. Delovna sodišča so zadnje čase kar hitra. Vem za primer, ko je delavec doma od 15 maja, danes pa je imal že obravnavo na sodišču.

Dopust za leto 2008 pa menda lahko koristite samo do konca junija 2009, ne?

Neporabljen dopust - odškodnina

Če se delavec odloci da bo dal odpoved (1-no mesecni rok), dopusta pa ima se 25 dni ali mu je delodajalec dolzan izplacati dopust v vsakem primeru? kaj pa ce je toliko dela, da delodajalec delavcu ne dovoli na dopust? vem, da je po zakonu doloceno da delavcu pripada najmanj 20 dni dopusta-da mu pripada..., toda ce zaradi prevelike kolicine dela ne more na dopust?

Če dopusta res ni mogoče koristiti, je delodajalec dolžan plačati delavcu "nadomestilo". Vendar je to lahko samo izjema, delodajalec mora delavcu omogočiti koriščenje dopusta. Delavec se dopustu ne more odpovedati v zameno za plačilo.

Neplačan dopust - prispevki

Delavka namreč želi 14 dni neplačanega dopusta. Podjetje v tem primeru plača samo prispevke ali nič?

Obračuna se prispevke za tisti čas, neto pa se ne izplača.

Višina odškodnine

Prosila bi, če mi nekdo pove kako se izračuna nadomestilo za čas, ko je delavec na dopustu. Kaj točno se vzame za osnovo? Ali se vzame v osnovo tudi plačilo za nadurno delo, pa npr. če je bil delavec kaj na bolniškem dopustu?

Ista urna postavka kot za redno delo, prehrane ni.