Izplačila stroškov društev

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Potni nalogi

Zanima me ali lahko članom društva, ki bodo spremljali otroke na letovanju izplačamo dnevnice? Če ne, kako naj izvršimo plačilo za opravljeno delo?

Dnevnica ni honorar za opravljeno storitev. Je nadomestilo za prehrano na sl.potovanu. In vaši člani bodo verjetno jedli skupaj z otroci - kolikšen del dnevnice jim pripada, preverite v Uredbi. Ker otroci ne bodo sami potovali v avtobusu, predvidevam, da bodo vaši člani potovali z njimi, torej jim kilometrina ne pripada. Pripada jim v primeru, ko bodo potovali z lastnimi vozili (na primer, če ni organiziranega prevoza). Neobdavčeni potni stroški v društvih so mogoči le v primeru, ko osebe prostovoljno sodelujejo v nepridobitnih aktivnostih društva in jim društvo povrne stroške v višini Uredbe. Razumem, da neobdavčeni potni stroški odpadejo, kadar gre za pridobitno dejavnost društva in kadar se, poleg potnih stroškov, določenih z Uredbo, izplačajo še honorarji. Morda bi bilo še najbolj prav, da s člani sklenete kakšno pogodbo, in jim izplačate dogovorjeni honorar skladno s tem dogovorom.

REK obrazci

Zanima, za avtorsko pogodbo je potrebno oddati REK 2 ali REK 2a?

Za obračune davčnih odtegljajev uporabljamo od 01.01.2007 dalje naslednje obrazce:

  • REK-1: od dohodkov iz delovnega razmerja
  • REK-1a: od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo;
  • REK-1b: od pokojnin, noadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja
  • REK-2: od dohodkov po zakonu o dohodnini, ki niso dohodki iz delovnega razmerja: pomeni od vseh drugih obdavčljivih dohodkov, ki jih obravnava zakon o dohodnini (tudi avtorski honorar: vrsta dohodka 1504; če ga uvrščamo med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja ali pa vrsta dohodka 1750, če ga uvrščamo med dohodke iz prenosa premoženjske pravice z upoštevanjem 10% normiranih stroškov).

Vse o tem najdete v Pravilniku o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predložitev obrazcev davčnemu organu (Ur.l.RS 138/2006).