Kontrolni podatki za dohodnino

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Ni zaposlenih

Imam s.p. in nimam nobenega zaposlenega. Včasih je bila ena izjava ki sem podpisal in oddal,zdaj pa te izjave ni...

Izjave nam ni treba nič oddajat.

Neplačana odsotnost

Kako pravilno vnesem podatke o neplačani (neupravičeni) odsotnosti v kontrolne podatke za dohodnino:

  • predvidevam, da v znesek bruto dohodka osnovo neplačane odsotnosti ne upoštevam, to sem že našla z iskalnikom...

Večji problem mi delajo prispevki, ali

  • vpišem vse prispevke od neplačane odsotnosti - tudi PIZ, ki ga plača delodajalec za delojemalca?

V rubriko prispevki se vpisujejo samo prispevki, ki bremenijo delavca, to se pravi 6,36 % in 0,10 %. Prispevke za PIZ pa plača delodajalec in se pri dohodnini zaposlenemu ne upoštevajo.

Bolniška

Delavka je bila na bolniški in sem ji jaz obračunavala in izplačevala bolniško, katero sem dobila refundirano od ZZZS. Ali ji bolniško tudi vpišem v kontrolne podatke, ali bo to naredil ZZZS?

Izplačevalec teh prihodkov ste vi in ne ZZZS, torej poročate vi.

Invalidi

Malo sem zbegana glede oddaje kontrolnih podatkov za invalide - za njih smo namreč opravičeni plačila prispevka za PIZ: prispevke smo normalno obračunavali, vendar pa jih nismo plačali. Kaj zdaj upoštevam pri kontrolnih podatkih - obračunane ali dejansko plačane prispevke? Na forumu sem zasledila, da bi se naj upoštevali obračunani prispevki, jaz pa sem lani za leto 2006 oddala podatke o dejansko plačanih prispevkih, saj mi je tako rekla naša davčna svetovalka. Kaj je zdaj pravilno, ali ve kdo kaj več o tem?

Če poskušam razmišljati iz drugega zornega kota, in sicer obračuna plače za konkretnega delavca, ki izhaja iz bruto osnove in nato njegovega neto izplačila, so mu bili prispevki obračunani in za toliko je bil zmanjšan njegov prejemek (poleg dohodnine, kjer pa so se tudi upoštevali prispevki kot odbitna postavka).

In če zdaj na enak način ugotavljava njegovo obdavčljivo osnovo za dohodnino, je ta: bruto plača, prispevki, dohodnina, neto plača. Poroča se pri invalidih enako kot pri drugih zaposlenih: bruto plača, prispevki, dohodnina.

Obračunani in neplačani prispevki "ostanejo" izplačevalcu (d.o.o. ali s.p.), ki sta v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje invalidov, dolžna ta sredstva uporabiti za točno določen namen: kot npr. za izboljšanje pogojev dela invalidov...... (zato pa jih izkazujemo na dolg. pasivnih časovnih razmejitvah konto 968).

Kako popraviti za leto 2006? V vašem primeru je delavec moral plačati več dohodnine, seveda, če je imel sploh osnovo. Če pa osnove ni imel, pa ni bil prikrajšan ne delavec in ne država. Pritožbe na svojo dohodninsko odločbo za leto 2006 ne more več dati, saj je zamudil rok.

Avtorski honorarji

Nikjer točno ne najdem da bi pisao glede avtorskih honorarjev, kam naj jih uvrstim v dohodninske podatke.

In sicer:

  • Pod katero šifro vpišem tiste ki imajo odločbo z strani DURS-a in so deležni večje olajšave (25%) in znižane stopnje dohodnine, in (15%)
  • pod katero šifro tiste kjer gre za avtorsko delo iz delavnega razmerja - 10% normiranih str. in 25% dohodnine?

- dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela ustvarjenega iz delovnega razmerja (predložitev REK-1, šifra dohodka 1106) = kontrolni podatki vrsta dohodka 1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja;

Pri drugi vrsti avtorskega honorarja pa so navedbe preveč nenatančne:

  • dohodek iz dejavnosti, dohodek z upoštevanjem normiranih odhodkov 25% (predložitev REK-2, šifra dohodka 1601) = kontrolni podatki oznaka vrste dohodka 2210* (* pomeni, da ne vpisujete normiranih odhodkov, ker bodo s strani davčnega organa zajeti avtomatsko). Znižana stopnja dohodnine (311. člen Zakona o davčnem postopku; 7. odstavek 128. člena Zakona o dohodnini) ni bistvena pri opredelitvi dohodka. Tudi pri navedbi " in so deležni večje olajšave 25% - sem predpostavila, da mislite, da imajo priznane normirane odhodke v višini 25% ter opravljajo dejavnost;

ali

  • dohodek ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi (normirani odhodki 25%, posebna osebna olajšava 15% ---!!! tudi pri njih je možna znižana stopnja akontacije dohodnine) - predložitev REK-2 obrazca, šifra dohodka 1601 =kontrolni podatki oznaka vrste dohodka 2220* (* pomeni, da ne vpisujete normiranih odhodkov, ker bodo s strani davčnega organa zajeti avtomatsko);

ali

  • dohodek ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne novinarje (normirani odhodki 25%, posebna osebna olajšava 15%, tudi pri njih je možna znižana stopnja akontacije dohodnine) - predložitev REK-2 obrazca, šifra dohodka 1601 = kontrolni podatki za dohodnino, oznaka vrste dohodka 2230* (* pomeni, da ne vpisujete normiranih odhodkov, ker bodo s strani davčnega organa zajeti avtomatsko);