Možnost dela upokojencev

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Opravljanje samostojne dejavnosti

'Upokojenka želi opravljati dejavnost kot postranski poklic. Med upokojitvijo je že imela odprto dejavnost samostojnega podjetnika/knjigovodstvo/, vendar jo je pred leti zaprla.Sedaj pa jo spet zanima to področje. Zanima jo kako bi dejavnost, kot postranski poklic, vplivala na pokojnino /sedaj prejema 655,00 EUR/. Ali je letni obračun enak kot za samostojne podjetnike. Kje se registrira tako dejavnost?

Začetek opravljanja samostojne pridobitne dejavnosti po upokojitvi, ki ne vpliva na pravico do pokojnine, je možen le ob izpolnjenih pogojih iz 1. alinee 2. odstavka 18. člena Zakona PIZ, torej, da podjetnica ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti, in sicer za nedoločen čas s polnim delovnim urnikom. Upokojenec namreč ne more dobiti statusa "popoldanca". Sklicevati se na status "popoldanca" je možno le ob uveljavljanju pravice do pokojnine in nadaljevanju dejavnosti po upokojitvi, ko je nekdo do takrat torej že opravljal določeno postransko dejavnost, ker je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja in le takrat bi isto dejavnost lahko v enakem obsegu opravljal tudi po upokojitvi.Sklicevanje na status "popoldanca", ko upokojenec šele odpira dejavnost, torej ni možno, ne glede na upokojenčevo starost. Prav tako za takšnega upokojenca ne pride v poštev sklicevanje na 3-letni nizek dobiček. Nedvomno pa mora uživalec pokojnine o začetku opravljanja dejavnosti v osmih (Cool dneh od priglasitve opravljanja dejavnosti v vpisniku samostojnih podjetnikov posameznikov obvestiti ZPIZ. Prav tako mora vložiti tudi prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter vsa druga socialna zavarovanja, če ne izpolnjuje zgoraj navedenega pogoja iz 1. alinee 2. odstavka 18. člena. Isti postopek prijave na ZPIZ je obvezno opraviti tudi v primeru, da izpolnjuje citirane pogoje, vendar zaposli delavca.

Upokojitev lastnika d.o.o.

Ali je lahko lastnik ( direktor) podjetja še naprej lastnik če se upokoji (je zaposlen v državnem podjetju) in ali to kaj vpliva na njegovo pokojnino)?

Lastnik podjetja ostane še vedno lastnik podjetja, četudi se upokoji - to nima vpliva na njegovo pokojnino. Vendar pa ne more opravljati več direktorske funkcije (lahko je npr. prokurist....)