Normirci, pavšalisti, kulturniki

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

O obdavčitvah je nekaj opisanega tu.

Subvencije

Normirec, subvencije, predčasno prenehanje?

Domnevam da vse kar je ga. Slovan napisala še vedno velja za subvencije za samozaposlitev. Zanima me kako je z normiranci? Mi nimamo nobenih knjig. Po pojasnilu (sicer iz l. 2005 - Pojasnilo DURS, št. 42401-00366/2005, 27. 7. 2005 ) se od subvencije mora odvest dohodnino pri s.p.jih ki imajo normirane stroške. Ne razumem kaj se pol zgodi če zapreš prej kot v 2 letih... Dobiš subvencijo 4.500€, plačaš dohodnino , ti ostane cca 3660€.. Po enem letu recimo zapreš s.p. in moraš vrnit 2250€. Torej si dejansko dobil le 1410€. A jaz to prav računam? Če pa recimo posluješ samo 3 mesece, moraš vrniti 3940€!!!! Več ko si dejansko dobil! Ma jaz to ziher narobe računam...

A lahko poenostavim vprašanje... In poskusim hkrati tudi odgovoriti.. Kako gre skupaj normiranec in subvencija? Če ni vodenja knjig, potem nobena časovna razmejitv, ali rezervacija sredstev, ali karkoli že, ne pride vpoštev, kajne? Torej te takoj obdavčijo, ali pa ne? Mogoče pa odštejejo 25% normiranih stroškov?

Na žalost fizični osebi, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, subvencije ne more časovno razmejiti. Njim se všteva v obdavčljiv dohodek tistega leta, ko subvencijo prejme. Ker pa se subvencija šteje kot drug dohodek (105. člen Zakona o dohodnini) se obdavči s stopnjo 25% brez upoštevanja normiranih odhodkov. Davčni odteglaj obračuna in plača izplačevalec (v vašem primeru Zavod za zaposlovanje?).

Pogodba z Zavodom vsebuje tudi pogoje, koliko časa morate biti samozaposleni. Kolikor se tega roka ne držite, morate subvencijo vrniti. Ker (po mojem mnenju) nimate pravice, do "vračila dohodnine", bi znesek vračila moral biti v neto znesku, čeravno se je vam v letno dohodninsko osnovo všteval bruto znesek nakazila. Ker ste komaj pričeli z dejavnostjo, verjetno ne boste takoj z njo tudi prenehali, zato imate dovolj časa, da postavite pisno vprašanje davčnemu organu.

In kaj storiti? Lahko spremenite ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov in prihodkov za leto 2009: obvestite davčni organ do 30. novembra 2008 za naslednje leto. V tem primeru pa boste seveda vodili poslovne knjige: enostavno ali dvostavno knjigovodstvo (obvestilo davčnemu organu do 31.12.). Tudi o tem se morate odločiti do konca leta. Vendar pridejo te spremembe v poštev le, če subvencije še niste prejeli in se lahko dogovorite, da vam jo nakažejo šele v letu 2009.

Ali se subvencija splača?

Kako je z dohodnino in porodniško? Ali se tudi od takih prejemkov odvaja dohodnina. Če recimo ni minimalna porodniška.. Ali samo plačujejo prispevke za ZPIZ ipd

Kaj pa nadomestilo za primer brezposelnosti? A je tukaj kaj dohodnine? Nekje sem prebrala da od takih prejemkov ne plačuješ dohodnine, ampak ne vem kaj se zgodi konec leta če si poleg tega imel še prihodke od dejavnosti, ali pa se redno zaposliš? A ti pol še to prištejejo kot dohodek pa vse skupaj obdavčijo? Razmišljam, če v enem letu imaš porodniško in/ali si prijavljen na zavodu in prejemaš nadomestilo, potem pa odpreš dejavnost konec leta (tako kot sem jaz).. Do določenega zneska sploh ne boš plačal dohodnine, a ne? Ali pa kaj malega.. Ker imaš vsaj cca 3000 splošne olajšave, pa še tolk za otroka..

Če zasebnik nima večjih stroškov kot je 25% dohodkov potem je rzaumljivo, da izbere način normiranih stroškov kot davčno osnovo (če druga ne ima manj dela z vodenjem knjig). Vendar se v tem rimeru pač večina dohodkov, ki jih prejme obdavči v trenutku prejema (nakazila na njegov račun).

A se vam subvencija splača ali ne (zakaj pa vam država ne bi pomagala, če si na ta način najdete "zaposlitev". Res pa je, da v trenutku, ko se odločate za dejavnost ne morete vedeti kaj bo čez dve leti. Upajmo, da boste delali še več let, ne samo dve leti)): simulirajte letno dohodninsko napoved, v katero vključite vse obdavčljive dohodke ter upoštevajte tudi vse olajšave:

  • nadomestilo za porodniški dopust je tudi obdavčjiv dohodek od katerega se plačujejo tako prispevki kot tudi dohodnina. Ob prejemu dohodka ste prejeli tudi obračun nadomestila in iz tega obračuna je razvidna višina davčnega odtegljaja - dohodnine (ne vem kaj ste mislili s "ni minimalna porodniška"??)
  • dohodek iz dejavnosti: vse bruto zneske iz izdanih računov - vendar le tiste zneske, ki ste jih/ali boste prejeli do 31.12.2008;
  • se pa v letno dohodninsko napoved ne vključijo dohodki, ki ste jih prejeli kot denarno pomoč za brezposelnost, v skladi z zakonom, ki ureja zavarovanje za primer brezposelnosti (3. točka 33. člena Zakona o dohodnini).

Seštejte vse dohodke in upoštevajte: - splošno olajšavo, pri čemer ugotovite najprej bruto obdavčljive dohodek in glede na njihovo skupno višino je olajšava: Dohodek do 8.300,00 je skupna splošna olajšava 4.959,60; če je dohodek nad 8.300 do 9.600 je skupna splošna olajšava 3.959,60 in če je dohodek nad 9.600 je skupna splošna oljašava 2.959,60 €

  • posebno olajšava za vzdrževane družinske člane..... (za prvega otroka 2.183,76€)...

Normirec - razmejitev subvenciji

Ali bi morala odpret novo temo? Saj je že veliko napisanega, ampak ne o normirancih in subvenciji, vsaj jaz ne najdem.,..

Na žalost fizični osebi, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, subvencije ne more časovno razmejiti. Njim se všteva v obdavčljiv dohodek tistega leta, ko subvencijo prejme. Ker pa se subvencija šteje kot drug dohodek (105. člen Zakona o dohodnini) se obdavči s stopnjo 25% brez upoštevanja normiranih odhodkov. Davčni odteglaj obračuna in plača izplačevalec (v vašem primeru Zavod za zaposlovanje?).

Pogodba z Zavodom vsebuje tudi pogoje, koliko časa morate biti samozaposleni. Kolikor se tega roka ne držite, morate subvencijo vrniti. Ker (po mojem mnenju) nimate pravice, do "vračila dohodnine", bi znesek vračila moral biti v neto znesku, čeravno se je vam v letno dohodninsko osnovo všteval bruto znesek nakazila. Ker ste komaj pričeli z dejavnostjo, verjetno ne boste takoj z njo tudi prenehali, zato imate dovolj časa, da postavite pisno vprašanje davčnemu organu.

In kaj storiti? Lahko spremenite ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov in prihodkov za leto 2009: obvestite davčni organ do 30. novembra 2008 za naslednje leto. V tem primeru pa boste seveda vodili poslovne knjige: enostavno ali dvostavno knjigovodstvo (obvestilo davčnemu organu do 31.12.). Tudi o tem se morate odločiti do konca leta. Vendar pridejo te spremembe v poštev le, če subvencije še niste prejeli in se lahko dogovorite, da vam jo nakažejo šele v letu 2009.

Normiranec - pologi in dvigi

Glede na to, da normiranec ne vodi poslovnih knjig, ne vidim smisla vpologanju posl.račun, pa potem dvig s posl.računa, polog na osebni račun,... Ali se temu lahko normiranec izogne in pač prejeto gotovino porabi za svoje potrebe, oz.jo položi takoj na osebni račun?

Pri presoji o tem ali polagati ali ne upoštevajte:

  • Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku (Ur.l. RS 46/07 - 23.a člen), ki določa način plačevanja z gotovino (do 420 € med pravnimi osebami in s.p.-ji..);- Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniški maksimum (Ur.l.RS 103/02 in sprememba v Ur.l.RS 141/06) ki obvezuje imetnike TRR, ki niso zasebniki, da prejeto gotovino položijo na svoj račun;
  • Zakon o plačilnem prometu (1. in 2. odstavek 8. člena) - obveznost odprtja ločenega računa v zvezi z opravljanjem dejavnosti in plačevanje in sprejemanje plačil preko TRR.

V primeru, ko s.p.-normiranec posluje predvsem s fizičnimi osebami in plačuje akontacijo dohodnine na podlagi odmerne odločbe davčnega organa (na podlagi predložene napovedi za akontacijo dohodnine), lahko prejema tudi plačilo za izdane fakture v gotovini, ne glede na višino zneska.

Gre ravno za ta primer, ki ga navajate v zadnjem odstavku (poslovanje izključno s fizičnimi osebami, plačila razen izjemoma, vsa v gotovini(vendar manjši znseki)- to vem, da je dovoljeno, vendar:

  • ali mora tudi v tem primeru polagati to gotovino na TRR?

Pravilnik je izvzel s.p.-je, kar se tiče polaganja gotovine na TRR.

Plačevanje pavšalnih prispevkeov

1.10.2007 sem preko e-VEM registriral popoldanski s.p. (normirani stroški) in sem ze prejel sklep o vpisu v poslovni register RS. Na davčno sem klical in dobil njihov TRR, pa sklica za nakazovanje pavšala pokoj. in zdravsteno zavarovanje. Prvih 25,57€ + 2,91€ moram nakazati do 15. novembra in ne do 15. oktobra, je to prav?

Prispevki (tudi pavšalni prispevki) se plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ker ste prijavili pričetek opravljanja dejavnosti s 1.10. (oktober), jih boste poravnali do 15. novembra.

Kakšne evidence mora voditi normirec?

[lejte povezavo

Vodenje pretokov

Če so s.p. izvzeti, tudi ostalim s.p.ni treba polagati, ne samo normirancem,ki ne vodijo knjig-to pa najbrž ne drži, saj morajo s.p.knjižiti pretoke med s.p.in gospodinjstvom?

Polaganje/dviganje gotovine nima nič skupnega z obveznostjo vodenja poslovnih knjig. Razlika med s.p-ji in s-p-ji/ normiranci je v ugotavljanju davčne osnove: eni jo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov in prihodkov, drugi pa normiranih odhodkov in dejanskih prihodkov.

In s.p.-ji normiranci ne vodijo knjig po načelih enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, vodijo pa evidenco izdanih knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev (3. člen Pravilnika o poslovnih knjigah in evidencah....Ur.l.RS 138/2006 in sprememba Ur.l.RS 52/2007). In tisti, ki vodijo poslovne knjige (enostavno ali dvostavno), morajo voditi tudi evidenco pretokov med podjetjem in gospodinjstvom.

Zakon o plačilnem prometu obvezuje pravne in fizične osebe (tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost). da prejemajo plačila na svoj TRR. In če nekdo prejme plačilo v gotovini in ni pravna oseba in ne s.p., (za katere velja omejitev plačevanja z gotovino največ 420€) in prav tako nima obveznosti, da to kamorkoli zavede/knjiži, menim, da tudi ni obveznosti pobotanja preko TRR. In tudi ni pomembno, kako bo porabil denarna sredstva, saj prosto razpolaga z gotovino - s svojim "zasluškom"., seveda v mejah likvidnosti svojega s.p.-ja.

Zahtevek o upoštevanju normiranih odhodkov

Ali moram z davčne dobiti se kaj, kakšen sklep da sem normiranec? Neko dokazilo moram dobiti s katerim se bom izkazoval oz. bo naročnik kateremu bom izstavil račun moral nakazati teh 25% davčni?

Ko ste priglasili opravljanje dejavnosti (preko točke VEM), ste izpolnili tudi obrazec DAVČNI PODATKI za podatke, ki se vpisujejo v davčni register; v zaporedni 2.b.: zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Na podlagi te zahteve, vam davčni organ izda potrdilo (3. odstavek 309. člena zakona o davčnem postopku), ki ste ga dolžni predložiti vsakemu izplačevalcu. Ta je dolžan predložiti obračun davčnega odtegljaja/dohodnina davčnemu organu na dan izplačila dohodka (57. člen Zakona o davčnem postopku) ter vam hkrati odtegniti (25% akontacije dohodnine) in ga tudi plačati.

Upoštevanje splošne olajšave

Zanima me, če lahko normiranec upošteva pri tromesečni napovedi(oz.mu durs upošteva) prihodkov splošno oljašavo?

Pri tromesečni napovedi si normiranec obračuna le ustrezne normirane stroške (25+15%). Splošna olajšava se upošteva pri letni napovedi dohodnine.

Nakazovanje davčnega odtegljaja

Kam bo naročnik nakazal teh 25%, na moj konto na davcni... stevilko dobim v sklepu?

Računi, na katere bo izplačnik dohodka (vaš naročnik-kupec - to velja za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) nakazal/plačal davčni odtegljaj (davek iz dejavnosti-akontacijo dohodnine) so predpisani v Pravilniku o podračunih..... in niso povezani z vašimi računi, ki ste jih prejeli od kontrolorke na DURS-u;

Kaj se zgodi, ce recimo on tega ne nakaze... in mi recimo namesto 75 nakaze 100, na davcno pa nicesar... kdo je v prekrsku, moram potem sam to nakazati?

Če plačnik davka ne plača/ne odtegne/premalo plača... govori 59. člen Zakona o davčnem postopku in 397. člen istega zakona v davčnih prekrških Ur.l.RS št. 117/2006).....: vaš primer, če vam nakaže ves znesek: če davčni organ ugotovi, da plačnik davka ni odtegnil in plačal davka, ga ta davek vključno z zamudnimi obrestmi tudi bremeni, kar pomeni, da ga mora plačati "za nazaj". Plačnik davka pa ima pravico ta znesek izterjati od vas (ker je storitev plačana v celoti), ne pa zamudnih obresti. Te bremenijo vašega kupca - plačnika davka ˙(Zakon o davčnem postopku)

Ali je potrebno davčni se kaj drugega plačevati, poleg teh 25%?

Ne, če niste zavezanec za davek na dodano vrednost. (prispevke plačujete sami, akontacijo dohodnine plačujejo izplačevalci vaših dohodkov - kupci storitev);

Upoštevanje normiranih stroškov

Kako je s stroški pri normirancih... imam recimo stroške s prevozom/bencin... a to lahko kako vključim v znižanje dobička?

Vsi stroški, ki jih imate z opravljanjem dejavnosti (prevoz-kilometrina, gorivo, če uporabljate osebno vozilo, ki je v poslovnih knjigah s.p.-ja; dnevnice, drugi potni stroški, najemnine za poslovni prostor, stroški materiala, strokovna literatura, stroški avtorski pogodb z zunanjimi sodelavci......) so zajeti v 25% normiranih odhodkov in se vam posebej ne priznavajo. Ker so vam določeni v pavšalnem znesku, tudi ne potrebujete dokazil za njihovo dosego/preseganje (ne potrebujete računov..). Na letni ravni ugotovljena davčna osnova (109. člen zakona o dohodnini) se vam zmanjša za obvezne prispevke za socialno varnost (pavšalne prispevke, ki jih plačujete do 15. v mesecu za pretekli mesec).

Evidenca osnovnih sredstev normirancev

Na davčni so mi rekli, da evidence osnovnih sredstev ne rabi tisti, ki je normiranec...

Ne vem, na kakšni podlagi so vam na DURS-u dejali, da "normiranci" ne vodijo evidence osnovnih sredstev, saj to povsem jasno izhaja iz 3. člena Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti.

Vsebina poslovnih listin

Povezava na Vsebina knjige izdanih knjigovodskih listin

Kaj še potrebujem?

In torej sklep o vpisu v register, imam račun, sklic za nakazovanje pavšala, imam poslovni račun, žig... potrebujem še kaj?

V skladu s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Ur.l. RS 138/2006 in spremembe Ur.l.RS 52/2007)ste dolžni voditi:

  • evidenco izdanih knjigovodskih listin (5. člen) - evidenca izdanih računov vašim kupcem;
  • evidenco osnovnih sredstev.

Dopolnilna dejavnost - zaključna bilanca

Imam popoldansko dejavnosti (normiranec) in predvidevam moram ob koncu leta izdelati bilanco, ki jo moram oddati na DURS (do kdaj?). Vsega skupaj imam 20 racunov ali je narediti bilanco zelo zakomplicirano? Imate kaksen predlog, kam si pogledat kako se to naredi.... bom poskusal najprej sam, ce ne bo slo, pa iscem racunovodjo! Oz. zdej prebiram tale forum... ali normirancu sploh potrebno narediti bilanco?

Ni potrebno. Če si imel račune samo za pravne osebe, bodo kupci poslali ustrezne podatke za doh. odločbo Dursu (in tebi v vednost - samo prekontroliraj - veljajo računi, plačani v 2007).

Izdjanje računov (vsebina) kulturnih deavcev

Kakšen račun izda samostojni kulturni delavec, ki ni zavezanec za ddv fizični osebi? S tem da ne vodi poslovnih knjig, ugotavlja dohodke z normiranimi stroški.

A mora na računu omenjati vse olajšave 15 % in 25 %,dohodnino in odštevati vse skupaj od bruto zneska, da pride do končnega zneska in s tem do nakazila?

Pri izdajanju računov fizični osebi , niste dolžni prikazati celoten izračun, izdate le račun v bruto znesku, katerega vam je fizična oseba (občan) dolžen plačati, navedete le, da ste sam.kult.del. normiranec na podlagi odločbe ........, in ker niste zavezanec za DDV - vpišete, da DDV ni zaračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 ! Za prejemke, ki jih zaračunavate fizičnim osebam (občanom) ste dolžni predložiti na DURS Napoved za odmero davka od prejemkov, ki so bili zaračunani fizičnim osebam ter tujim pravnim in fizičnim osebam, do 10. v mesecu za preteklo trimesečje.

Zasebnik "normirec" in letno poročilo za Ajpes

Sem S.P. z znižanjem davčne osnove po normiranih stroških. Zanima me, če se priznani 25% stroški vpišejo tudi v letno poročilo za Ajpes (če se, kam?). Nimam zaposlenih pa me zanima, ali je treba izpolniti tudi strošek plač in kje se prikažejo prispevki (ZPIZ, ZZZS, ostali), ki jih plačujem zase.

Tisti s.p.-ji, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih stroškov/odhodkov in imajo tudi odločbo davčnega organa, ne sestavljajo davčnega obračuna in ne sestavljajo računovodskih izkazov za javno objavo AJPES.

Vaše dohodke so sporočili davčnemu organu izplačevalci dohodkov ali ste jih sami prijavili, če ste dohodke dosegli v povezavi s fizičnimi osebami (ne s tistimi, ki opravljajo dejavnost). Tako boste prejeli informativni izračun dohodnine, na podlagi teh podatkov

Katera letna poročila oddajo notarji, odvetniki, novinarji, samostojni kulturni delavc

Zanima me, ali še vedno velja, da notarji,odvetniki,novinarji,samostojni kulturni delavci nič ne oddajajo na AJPES, samo na DURS....?

AJPES-u ne oddajajo, oddajo davčni obračun.