Novinarji

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Razvrščanje v zavarovalne osnove

Delam kot novinar, leto in pol imam že status samostojnega novinarja in po prejemu dohodninske odločbe naj bi se glede na prihodke ustrezno razvrstil v višji razred. Do sedaj sem plačeval okoli 200 evrov prispevkov iz prvega razreda. Menda naj bi z davčne dobil neko obvestilo o tem, da padem v višji razred, ampak nisem ziher, ker na Dursu so popolnoma konfuzni. Sploh mi ne znajo pojasniti, kako naj se razvrstim v ustrezni razred za plačevanje prispevkov oziroma vsakič, ko pokličem, mi različno povedo. Meni se davčna osnova od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, poleg tega imam še posebno, 15-odstotno posebno olajšavo. Po interpretaciji prve davčne delavke, ki sem jo poklical, moran od vseh prihodkov odšteti 40 odstotkov (normirani stroški+posebna olajšava) in se glede tega razvrstiti v razred, druga je povedala, da si moram od prihodkov odšteti samo 25 odstotkov normiranih stroškov, tretja pa pravi, da moram od dohodkov odšteti 25 odstotkov normiranih in še skupni znesek prispevkov, ki sem jih plačal lani.

Razvrščanje v zavarovalno osnovo samozaposlenih po 15. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju podrobno ureja Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur.l.RS 49/2006 in spremembe Ur.l.RS 38/2007).

2. odstavek 2. člena tega pravilnika: Ne glede na prejšnji odstavek se uvrstitev v zavoravalno osnovo za zavezance, katerim se davčna osnova od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti , ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, določi na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma tudi podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje, plačanih s strani države in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.

2. odstavek 5.člena (še podrobneje): Ne glede na prejšnji odstavek se za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, kateremu plačuje prispevke za socialno varnost država, doseženi dobiček določi tako, da se od dohodka odštejejo normirani odhodki (v vašem primeru 25%) ter prištejejo prispevki za socialno varnost, plačani s strani države (v vašem primeru se torej prispevki ne prištevajo k doseženemu dobičku, saj jih plačujete sami)

Vaša osnova (vključena v informativni izračun dohodnine)

  • dohodek, dosežen pri izplačevalcih teh dohodkov v letu 2007 (šifra dohodka 2230= bruto dohodek zmanjšan za normirane odhodke v višini 25% teh dohodkov).

Posebna osebna olajšava v višini 15% dohodkov se nanaša na olajšave, ki nimajo vpliva na zavarovalno osnovo.

Nova zavarovalna osnova se upošteva v naslednjem mesecu po prejemu informativnega izračuna, na katerega se niste pritožili in je tako postal odločba. Kolikor ste že prejeli informativni izračun v 1. skupini davčnih zavezancev, je rok za pritožbe do 5. maja 2008; po tem datumu postane informativni izračun odločba. To pomeni, da boste opravili razvrstitev v novo zavarovalno osnovo za mesec junij (mesec po mesecu, v katerem je bila odločba o odmeri dohodnine vročena).

V preteklosti je davčni organ poslal zavezancem obvestilo o razvrstitvi v zavarovalno osnovo glede na podatke o dohodkih preteklega leta. Upajmo, da bo tudi letos tako (četudi je pri njih trenutno "obsedno stanje").