Obdavčitev zasebnikov

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Davek iz dejavnosti in dohodnina - osnovni pojmi

Sem samostojen podjetnik, začetnik. 16. feb. 2006 sem odprla s.p., imam enostavno knjigovodstvo. Ko sem brala prejšnje teme glede davkov, se mi postavlja vprašanje:

Eno je davek iz dejavnosti, drugo je dohodnina? Imam prav? Kako sta v odvisnosti, če sta? Ali si pravilno razlagam: * davek iz dejavnosti je davek ugotovljen po davčnem obračunu , ki ga oddamo do 31.3.07 in plačamo do 30.4.2007. Tu se ne upošteva splošna in posebne olajšave, kajne? Poleg tega pa je še izračun predhodne akontacije za 2007, ki pa ga (če plačujem mesečno) za prve tri mesece skupaj, plačam do 10.4.2007?

  • dohodnina: napoved za odmero do 31.3.2007; kaj pa mi tu predstavlja obdavčljiv prihodek? Dobiček(ali tudi povečan za prispevke)? Tu pa se upošteva posebna in druge olajšave po zakonu o dohodninai? Je tako? Zaključek: plačam davek iz dejavnosti, (v 2006 imam minimalno osnovo) in bo poračun kar velik; a potem pa še enkrat dohodnino?

Pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost je pravzaprav akontacija davka iz dejavnosti/predhodna akontacija hkrati tudi akontacija dohodnine. Zakaj? Zato, ker v letno davčno napoved vključite obdavčljive dohodke iz dejavnosti: to je dobiček, ki ste ga ugotovili z davčnim obračunom s.p.-ja (v njega so že vključeni prispevki za socialno varnost kot odhodek) in obračunane akontacije davka iz dejavnosti, ki ga boste plačali do 10.01. za leto 2006 ter še vse ostale dohodke iz drugih virov. V letni napovedi fizične osebe/občana vam nato priznajo: splošno olajšavo in posebno oljašavo za vzdrževane družinske člane ter še za druge namene (velja za leto 2006). Praviloma, če nimate nobenih drugih obdavčljivih dohodkov, so akontacije davka iz dejavnosti kot plačana akontacija dohodnine večje kot znaša dohodnina na letni ravni, kar je normalno, saj vam šele kot fizični osebi na letni ravni priznajo olajšave.

Dohodnina: napoved za odmero je 31.03.2007, v njo boste vključili dobiček in obračunane akontacije/predhodne akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti iz davčnega obračuna. Če ste v letu 2006 plačevali manjše akontacije, ker ste predpostavljali manjši dobiček, v davčnem obračunu pa boste izkazali večjo davčno osnovo in s tem tudi večji davek iz dejavnosti (dohodnino od dohodka iz opravljanja dejavnosti), boste to razliko poravnali do 30.04.2007 za leto 2006. Celoten obračunan davek pa vam predstavlja "plačano" akontacijo dohodnine, ki se upošteva v letni davčni napovedi.

Še čisto na koncu: z dohodnino pojmujemo več vrst "davkov" iz zakona o dohodnini: dohodnina od dohodkov iz zaposlitve; dohodnina od dohodka iz dejavnosti fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (med letom plačane akontacije imenujemo tudi predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženeha z opravljanjem dejavnosti); dohodnina od dohodkov iz osnovne kmetijske gozdarske dejavnosti; dohodnina od dohodkov oddajanja premoženja v najem;dohodnina od prenosa premoženjskih pravic, . . . . . itd.

Imam pa še eno vprašanje: kako in kaj s prispevki? * pri davčnem obračunu se upoštevajo kot strošek in je zato dobiček toliko manjši in posledično tudi predhodna akontacija? * pri obračunu osnove za prispevke pa se plačani prispevki dobičku prištejejo, oz. se ne upoštevajo kot strošek ? Kdaj pa se začne plačevanje prispevkov po novi lestvici, če je davčni obračun narejen šele 31.3.07?

Da prispevki se upoštevajo kot strošek/odhodek, zato je dobiček manjši, s tem pa tudi predhodna akontacija dohodnine iz dejavnosti;

  • pri obračunu osnove za prispevke pa te prispevke "izločite" iz dobička, zato je osnova višja. Način določanja osnove in pričetek uporabe nove osnove je določen s Pravilnikom o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur.l.RS 49/06). Uvrstitev v zavarovalno osnovo se na podlagi zadnjega obračuna davka določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu = davčni obračun za leto 2006 je predložen marec 2007; zavarovalna osnova april 2007, plačilo prispevkov od nove osnove za mesec april do 15.05.2007.

Mene pa zanima, če prav razumem, da ko izračunam prihodke - odhodke = dobiček za leto 2006 in potem glede na plačano akontacijo dohodnine ali dobim nazaj ali doplačam odvisno od dobička. Sedaj me pa zanima ali morat to razliko doplačilo akontacije dohodnine (v primeru, da je bil moj dobiček večji, kot je bila plačana akontacija) za leto 2006 plačati do 30.04.2007 za leto 2006 (tako sem vsaj razumela)? Jaz sem mislila, da ko oddam dohodninsko napoved počakam na odločbo in nato ali doplačam ali dobim nazaj dohodnino...? Kako je zdaj s tem...?

  1. v davčnem obračunu s.p.-ja ugotovite davčno obveznost akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti. Glede na to ali so bile plačane akontacije večje ali manjše izkazujete preplačilo ali doplačilo. Preplačilo vam davčni organ vrne na vašo zahtevo na poslovni račun s.p.-ja; premalo plačane akontacije pa poravnate v 30 dneh od predaje davčnega obračuna, vendar najkasneje do 30.4. (recimo do 30.4.2007) kot s.p.
  2. v letni napovedi dohodnine (sedaj pa kot fizična oseba Janet 845, ne kot s.p.) vključite dobiček iz dejavnosti in obračunane akontacije dohodnine iz davčnega obračuna (ker je to vaš edini obdavčljiv dohodek kot fizične osebe). V primeru doplačila s.p.-ja je ta znesek tako vključen v obračunano akontacijo (davčno obveznost) iz dejavnosti, ki se upošteva v davčni napovedi kot plačane akontacije dohodnine. Če poenostaviva: v primeru, da v letni napovedi ne bi upoštevali olajšav, ki se vam sicer priznajo kot fizični osebi, potem bi bila dohodnina enaka kot je davčna obveznost iz davčnega obračuna s.p.-ja., zato tudi ni doplačila pri fizični osebi, ker ste doplačali kot s.p. Osnova za izračun dohodnine je v obeh primerih enaka (ista lestvica za dohodnino pri s.p.-ju kot pri fizični osebi).

Ob upoštevanju olajšav za fizično osebo, pa ob gornji predpostavki, da nimate drugih obdavčljivih dohodkov, "pride" do preplačila dohodnine in vračila na vaš osebni račun, ker vam teh olajšav ne priznajo med letom, kot drugim, ki so zaposleni in prejemajo plačo.

Dohodnina nosilca s.p.

Imaš 5 milionov prometa 2miliona stroškov, to pomeni imaš 3 milione dobička koliko davka plačaš?

Poglejte v zakon o dohodnini oziroma dohodninsko lestvico, ki velja za leto 2006. Podjetniki plačujejo davek iz dejavnosti po tej lestvici, celotna obračunana akontacija davka se nato upošteva v dohodninski napovedi kot plačana dohodnina fizične osebe. Pomeni, da je potrebno k dobičku s.p.-ja prišteti tudi še vse druge obdavčljive dohodke fizične osebe. Osnovo pa zmanjšuje še splošna olajšava, ki se pri akontaciji davka iz dejavnosti ne upošteva.

Prispevki s.p.

Glejte: