Obračun plače lastnikom družb - novost 2011

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Lastniki družb

Dužbeniki d.o.o. in samozaposleni

Trije brezposelni smo se vključili v program za samozaposlitev in ustanovili podjetje, kjer smo se (zaradi subvencije) zavarovali na osnovi 040. Vsi trije smo zakoniti zastopniki (direktorji), zato me zanima:

  • ali lahko pooblastimo naše podjejte za oddajo OPSVL obrazca (oddajajo ga fizižne osebe - družbeniki vsak zase)
  • ali lahko nakazuje prispevke za samozaposlene podjetje oz.družba
  • ali lahko imamo družbeniki sklenjene tudi pogodbe o zaposlitvi in v podjetju dobivamo plačo (če da, in ali moramo kljub vsemu nakazovat prispevke kot samozaposleni in poročat na obrazcu OPSVL in hkrati oddajat tudi REK-1)
  • če se ne moremo zaposlit, v podejtju pa delamo le mi trije, kako lahko sploh pridemo do zasluženega denarja tekom leta
  • kje lahko najdemo obrazec OPSVL (ker še nimamo digitalnega potrdila) in navodilo za izračun prispevkov družbenika vešosebne družbe

V naprej hvala za vsa pojasnila (novosti je res veliko), na spletu namreč v glavnem govorijo o samozaposlitvi s.p. in v enoosebni d.o.o.

Sicer je zdaj zmeda, ker novi zakon še ni sprejet, ampak mislim, da je najbolje tako:

  • oddajajte OPSVL (certifikat pač morate pridobiti čimprej - sigenca je zastonj!) sami in tudi prispevke plačujte sami - so odbitna postavka pri akontaciji dohodnine ( pri mesečnem izplačilu nagrade) in pri končnem obračunu dohodnine in je tako stvar najbolj čista!!!
  • ali lahko imamo družbeniki sklenjene tudi pogodbe o zaposlitvi in v podjetju dobivamo plačo -- NE
  • če se ne moremo zaposlit, v podejtju pa delamo le mi trije, kako lahko sploh pridemo do zasluženega denarja tekom leta : - vsak posamezno mora skleniti pogodbo o poslovodenju, v katerih poleg drugega (priznanih potnih stroškov, prehrane...) določite tudi mesečno nagrado. (Višino lahko tudi sproti spreminjate - z aneksi - glede na finance...) Pri izplačilu nagrade se osnova za izračun akontacije dohodnine zmanjša za splošno olajšavo (glavni delodajalec!) in za prispevke, ki jih plačate po OPSVL.