Obračun prispevkov samostojnih podjetnikov

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Vir DURS: Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

DOLOČITEV VIŠINE PRISPEVKOV NOSILCA S.P. - za leto 2009

Nikjer ne najdem, osnove 2008 oziroma lestvice za plačevanje prispevkov za socialno varnost zasebnikov v letu 2009.

Nove osnove so znane začetek marca, ko bo znana zadnja predpretekla plača. Mislim, da je ste izračun za minimalno naredil prav (sem tudi jaz računala da je cca 6.800.

Da si izračunamo sami potrebujemo podatek o letni minimalni plači (6.855,66) in povprečni letni plači v RS. Povprečna mesečna plača, ki je objavljena na strani statistike je 1.391,43€ X 12 = 16.697,16€ (če bi seštevali povprečne mesečne plače v letu 2008 bi dobili letno plačo 16.693,64 = minimalno odstopanje). In tukaj so moji izračuni:

1. razred =do 6.855,66 (je osnova mesečna minimalna plača) 2. razred= nad 6.855,66 do 16.697,16 (je osnova 60% povprečne bruto plače predpreteklega meseca) 3. razred = nad 16.697,16 do 25.045,74 (90% povprečne bruto plače predpreteklega meseca) 4. razred = nad 25.045,74 do 33.394,32 (120% povprečne bruto plače predpreteklega meseca) 5. razred = nad 33.394,32 do 41.742,90 (150% povprečne bruto plače predpreteklega meseca) 6. razred = nad 41.742,90 do 50.091,48 (180% povprečne bruto plače predpreteklega meseca) 7. razred = nad 50.091,48 do 58.440,06(210% povprečne bruto plače predpreteklega meseca) 8. razred = nad 58.440,16 (240% povprečne bruto plače predpreteklega meseca).

Če ste bili pridni in ste oddali obračun v mesecu februarju, bo veljala za vas nova zavarovalna osnova v naslednjem mesecu po oddaji obračuna, to je za mesec marec - plačilo do 15. aprila. (upoštevala se bo povprečna bruto plača za januar 2009 / predpretekli mesec)

Torej, če znaša dobiček za leto 2008 več kot 6.855 eur spada s.p. pod 2.razred (ali se sešteje prihodke in prispevke za l.2008 ali se uposteva zneske dobicka z l. 20089 in se na podlagi tega uvrsti s.p. v doloceni razred?

V kateri razred oziroma katero zavarovalno osnovo uporabite, ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega obračuna prištejete prispevke za socialno varnost (obračunane). Če tako ugotovljen znesek (pri vas) presega minimalno letno plačo (6.855..) potem se zasebnik uvrsti v 2. razred, kjer je osnova 60% povprečne bruto plače iz predpreteklega meseca.

Kaj pa, če je zasebnik v lanskem letu posloval npr. le 2 meseca? ugotovljen dobiček se preračuna na letno raven, kaj pa prišteti prispevki? Se prištejejo le obračunani, ki jih je v tem primeru 548 eur ali se tudi ti preračunajo na letno raven in se prištejejo v znesku cca 2700 eur? Ker to povsem spremeni zadevo?

Upoštevate zap. 9 davčnega obračuna + prištejete prispevke za socialno varnost (iz prve strani, ki so obračunani za to obdobje 2 mesecev) = primerljiva osnova za 2 meseca : 2 X 12 = zavarovalna osnova za leto 2009. Skratka preračunata se oba podatka na letno raven...

Izračun razreda prispevkov za leto 2010 - s.p. normiranec(ka)

Zanima me, kako si izračunam razred za prispevke in dohodninski razred v naslednjem letu. S.p. imam odprt od polovice avgusta:

 • Bruto prihodki = 6.103
 • Normirani stroški od bruto prihodkov = 1.525,75
 • Bruto subvencija = 4.500
 • Plačani prispevki = 798,8

Kako iz tega izračunam razred prispevkov za leto 2010? Se mi od tega zneska odštejejo najprej normirani stroški (razen za subvencijo, kjer žal ne veljajo) in potem še davčna olajšava? Če se odšteje davčna olajšava - ali se izračuna glede na celoten bruto znesek ali na bruto znesek minus normirani stroški?

Pri določitvi dohodninskega razreda se mi bo prištel še dohodek iz avtorskih pogodb z 10% normiranimi stroški. Kaj se tu zgodi s splošno davčno olajšavo? [ Za ugotavljanje zavarovalne osnove je v veljavi Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, kjer ""vse piše". Pravilnik je objavljen v Ur. RS štev. 49/2006 in sprememba v Ur. l. RS 38/2007.

In za normirance velja: 2. odstavek 2. člena tega pravilnika: Ne glede na prejšnji odstavek se uvrstitev v zavarovalno osnovo za zavarovance, katerim se davčna osnova od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti, ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, določi na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma tudi .......(naprej ni pomembno za ta namen).

In še 1.odstavek 5. člena: Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika se za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika na podlagi odločbe o odmeri dohodnine določi tako, da se od dohodka odštejejo normirani stroški. (5. odstavek druge člena pa govori o tem, da se ne upoštevajo prispevki za socialno varnost, kar zopet ni pomembno za ta primer). SEDAJ SMO KOMAJ UGOTOVILI DOHODEK/DOBIČEK...

In še naprej: 3. odstavek 5. člena: Določbe 3., 4. in 5. odstavka 4. člena (ta pa pravi o preračunu na letno raven) se smiselno uporabljajo tudi pri določitvi doseženega dobička iz 5. odstavka 2. člena (govori, da je osnova dohodninska odločba in doseženi dobiček iz dohodninske odločbe brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost) za zavarovanca iz 2. odstavka 2. člena tega pravilnika (to pa so normiranci).

Kakorkoli, če pravilno razumemo pravilnik, potem se zavarovalna osnova tudi pri normirancih določi tako kot pri ostalih s.p.-jih, ki ne poslujejo celo leto (s preračunom na letno raven).

DOLOČITEV VIŠINE PRISPEVKOV - NOSILCA S.P. - pred uvedbo €

SPLOŠNO

Pojem "priliv" - "prihodek"

Želel bi pomoč oz. obrazložitev o tem ali se smatrajo prilivi na račun s.p. vse kot prihodek podjetnika (predvidevam, ker lahko prosto razpolagaš s financami) in kakšna stopnja obdavčitve je, če je za cca 250.000,00 SIT prilivov na mesec. Kakšni so stroški oz. koliko od tega ostane podjetniku ob plačilu vseh obveznosti do države, prispevki,...? Kot sem seznanjen, ob registraciji s.p., določijo povšalni mesečni znesek. Iz česa izhajajo pri določitvi višine ter kakšen je povprečni znesek?

Prilivi na poslovni račun niso prihodek in kot taki niso obdavčeni (lahko gre za prenos sredstev iz gospodinjstva). Obdavčeni so prihodki (oz. bolje rečeno dobiček - to je prihodek, zmanjšan za priznane stroške). Ob registraciji bo davčna od vas zahtevala napoved dobička, od tega je odvnisna višina akontacije dohodnine. Druge obveznosti: * če imate zaposlitev drugje, plačate samo pavšal 610 SIT za zdravstvo in 5.579 SIT (od 1.3.05) za PIZ, nekaj provizije za vodenje računa vzame banka (to je minimum stroškov) * če ste pravi s.p. morate plačevati prisp. najmanj od minimalne plače (trenutno 44.885 SIT).

Višina prispevkov - zavarovalne osnove

S.P. – Zavarovalna osnova

Zanima me koliko bom plačevala prispevkov v letu 2007 , če sem v letu 2006 dosegla v 7 mesecih/maj-dec/ 1000.000 SIT dobička.

Podatek o dohodku iz zaporedne 9 davčnega obrazca je premalo. K temu je potrebno dodati še prispevke za to obdobje in vse skupaj preračunati na letno raven. Tako dobljeni znesek se nato primerja z minimalno plačo ali pa povprečno letno plačo. Dodajte še prispevke!!


Kako se določi koliko prispevkov je potrebno plačevati ? Ali lahko vedno plačuješ prispevke od minimalne plače?

Bom poskušala razložiti, da boste razumeli, je pa to težko na kratko pojasniti:

 1. V prihodke gredo samo prihodki po izdanih računih ali dnevni iztržek, kar pač delate in finančni prihodki (pozitivne obresti in podobno)
 2. V odhodke knjižite vse stroške, ki jih imate: potne stroške, storitve računovodje in ostalo
 3. Prispevke s. p. morate plačevati po najniižji osnovi (prispevki so danes 44.885, plača je cca 117 tisoč). Lahko pa si izplačujete oz. obračunavate tudi višjo plačo, vendar boste plačali tudi več prispevkov (tako kot plača zaposlenih)
 4. Na koncu leta se potem izdela bilanca in se ugotovi dobiček. Tu je potem treba ločiti še davčno priznane odhodke (naprimer 30 % reprezentance se ne prizna, pa še kaj)
 5. Med letom ste že plačevali akontacije na dobiček po odločbi, ki vam jo je poslal DURS. To se šteje kot akontacija dohodnine med letom.
 6. Do konca marca oddate tako kot vsi dohodninsko napoved, kjer obkrožite 31 in vpišete samo akontacije.
 7. Do konca maja vam nato DURS izstavi odločbo o dobičku ki je dejansko vaša plača, in ta znesek DURS vpiše tudi v dohodninsko napoved. Od tega pa nato plačate obračunano dohodnino.

To pomeni; da pri tem ni pomembna višina prihodkov - pomemben je dobiček. Saj vam bo še računovodja pojasnila; to so osnove.


Dejavnost sem odprl v začetku oktobra, a poslovanje se ne bo začelo pred začetkom decembra. tako si sedaj niti ne nakazujem plače (pravzaprav nisem sel niti se po delavsko knjizico, ker pac se ne poslujem), niti ne prejemam/izdajam racunov?

Od tistega dne ko se odpre s.p. se mora plačevati prispevke. Torej 15.11. bi morali plačati za oktober.

Je velik problem če zamujam dobrih 10 dni?

Čimprej plačajte, ker vam avtomatsko tečejo negativne obresti. Poslati jim morate tudi obračun prispevkov, Tudi kartico zdr. zavarovanja ti blokirajo TAKOJ.


Vprašanje je bilo postavljeno v novembru 2006!

Zanima še eno glede prispevkov: * Kje je lestvica za leto oz. do katerega zneska (dobička) lahko grem, da ostanem v prvem razredu (minimalna plača)?

2. Katero osnovo uporabite pri plačevanju prispevkov je razvidna iz Pravilnika o postopku razvrščanja v zavarovalne osnove:

 • če je vaš "letni" dobiček (izračunan tako kot ste navedli) manjši od letne minimalne plače je osnova minimalna plača;
 • če je vaš letni dobiček večji od letne minimalne plače, pa se upošteva povprečna letna plača zaposlenih v RS.

Ali se tukaj šteje splošna davčna olajšava (kot pri dohodnini) ali ne?

Pri izračunu osnove za plačilo prispevkov se ne upošteva splošne davčne olajšave (nobenih olajšav).

S.p. sem odprla aprila imam to kakšen vpliv na karkoli...?

3. Datum pričetka poslovanja bo imel vpliv "le" pri izračunu primerjalne osnove za obračun prispevkov za leto 2007. Vpliv na zavarovalno osnovo v letu 2007 je povezava pod 3 točko, insicer razlaga pod B: obračun davka, ne zadeva celotnega davčnega leta: doseženi dobiček : s številom mesecev poslovanja X 12 = primerjalni podatek za ugotavljanje, v kateri razred zavarovalne osnove se uvrstite.

Primer: ugotovljen dobiček v davčnem obračunu 1 mio d.e.; prispevki za socialno varnost 380 tisoč d.e., skupaj 1,380 d.e.; število mesec poslovanja je 9. Preračun na letno osnovo: 1,380 : 9 X 12 = 1,840 d.e. (1,840.000). Uvrstite se v drugi razred (iz tabele za oktober 2006) v razponu od 1,435.500 do 3,327.348, kar pomeni, da je osnova od katere plačujete prispevke: 172.534.

Ali se računajo to vsi plačani prispevki na mesec (prispevki za zdr. + pokojnjnsko + drugi prispevki) ali ne? Ter verjetno se za izračun akontacije dohodnine uporabi enako: * 1.000.000,00 dobiček : 9 mesecev x 12 = akontacija, ki jo moram plačevati.

Upoštevajo se vsi prispevki za socialno varnost, ki jih plačate do 15. v mesecu (brez članarine obrtni zbornici ali GZ, brez prispevka za izobraževanje, ki ga plačujete v obrtno zbornico).

Akontacija dohodnine=predhodna akontacija davka iz opravljanja dejavnosti za leto 2007: izračun iz davčnega obračuna 2006, na letno raven na način, ki ste ga zapisali = 1,333.333 osnova za določitev predhodne akontacije (5.563,90EUR uporabljen tečaj zamenjave 239,640 SIT).

Potrebujeva lestvico dohodnine (za primer bo lestvica, ki velja za leto 2007; 121. člen Zakona o dohodnini _ZDoH-2)

 • 5.563,90 EUR "pade" v prvi razred, kjer se obdavči s 16%.= 890,22 EUR letna obveznost;
 • mesečna obveznost (890,22 : 12)= 74,18 EUR (298. člen Zakona o davčnem postopku ZDavP-2, ki velja od 01.01.2007 dalje:Predhodna akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije ne presega 400 eurov).
Obveznost plačevanja prispevkov

V času trajanja delovnega razmerja sem odprla popoldanski s.p. in plačujem pavšalne prispevke za zdravstveno in socialno zavarovanje. Sedaj se mi pogodba o delu izteka, na zavodu za zaposlovanje nisem upravičena do nadomestila, saj imam dohodek iz naslova pavšalnega s.p., samozaposliti pa se ne morem, saj dohodek ni tako velik, da bi lahko plačevala polne davke in prispevke. Zanima me vaše mnenje, kaj se zgodi, v primeru, da bom brezposelna in bo moje zdravstveno zavarovanje urejeno kot "občan" preko občine? Kako je z prispevki za s.p.?

Če niste zavarovana iz drugega naslova za polni delovni čas, ne morete imeti popoldanski s.p.- tako se mu namreč reče ,čeprav je sedaj po novem samo s.p. razlika je samo v zavarovanju-pavšalni prispevki ali redni prispevki. Ko vam bodo v podjetju kjer delate dali odjavo ,na zdravstveno zavarovanje vas bodo od tam sigurno pozvali da si uredite s.p. kot redno dejavnost, bili pa so tudi primeri, ko tega niso naredili in so ljudje kar imeli registriran s.p. in si plačevali samo pavšalne prispevke, potem pa so po več mesecih dobili obvestilo da dolgujejo za vse te mesece ,ko niso bili zavarovani iz drugega naslova plačilo prispevkov. Zavarovanje kot občan in plačevanje pavšalnih prispevkov kot s.p. pa ne pride v poštev.

TRR za nakazovanje

Na katera TRR se plačujejo prispevki?

Pokličite svojo davčno izpostavo, pa vam bodo povedali TRR in seveda še ustrezne konte in sklice za nakazovanje, ki so tudi pomembni. TRR za plačevanje prispevkov za s.p. je pri vsakem DURSU različen, prav tako kontrolna številka pri kontu za nakazovanje (2020x,2021x,2022x,2023x,2024x,2030x,2031x,2032x,...)

Določanje višine prispevkov

Kako se doličajo prispevki samozaposlenih?

V skladu s prvim odstavkom 209. člena ZPIZ-1 se zavarovalna osnova za samozaposlene in kmete določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove.

Dobiček s.p.-ja je rezultat: Prihodkov zmanjšanih za odhodke. V odhodkih so upoštevani tudi prispevki za socialno varnost podjetnika. Če hočemo dobiti dobiček, v katerega niso vključeni prispevki (niso upoštevani prispevki kot odhodek zasebnika), moramo bodisi povečati dobiček za te prispevke ali pa zmanjšati odhodke za višino prispevkov za socialno varnost. Tako izračunan dobiček je primerljiva osnova za izračun zavarovalne osnove.

Potem davčna osnova, ki je omenjena v dohodninski odločbi, ni isto kot davčna osnova v ZPIZ?

Po dohodninski odločbi: če gledava zgolj dobiček iz dejavnosti, vrsta dohodka 2100 - dohodek ugotovljen na podlagi davčnega obračuna; je ta manjši za obračunane prispevke za socialno varnost, ki so vam bili upoštevani kot odhodek ("strošek"). Zato za potrebe ugotavljanja zavarovalne osnove za ZPIZ, dohodninsko osnovo popravimo, tako kot piše v 209. členu ZPIZ-1.

Prosim vas, da mi obrazložite malo bolj enostavno. Sem s.p., se pravi, da si za izračun prispevkov povečam dobiček + prispevki? Jaz sem naredila tako, pa ne vem, če je prav.

Da, dobiček povečate za obračunane prispevke. In to je primerjalna osnova, ko ugotavljate, v kateri razred spadate in od katere osnove računate prispevke.

Glejte pojasnila davčne uprave.

Obračun boleznin

Ali se še vedno za samostojenga podjetnika, ki je na bolniški več kot trideset dni, pošlje na ZZZS potrjen bolniški list, ali pa se naredi refundacija na obrazcu kot za delavca?

Pošlje se otrjen bolniški list na ZZZS.

Lastnik oz. s. p. je na bolniški en mesec. Kako mu obračunamo prispevke?

Če je na bolniŠki manj kot 30 delovnih dni, mu na obračun prispevkov napiŠete zadrŽanost od dela za čas bolezni do 30 dni. Prispevke pa morate obračunati v viŠini 122.600,00. če bo na bolniŠki nad 30 delovnih dni, pa napiŠete zadrŽanost od dela nad 30 dni. To gre v breme ZZZS. Te ure na obračunu sicer prikaŽete, vendar z nulami. Plačate samo boleznine v breme zasebnika, ostalo refundira ZZZS. Ne pozabite k obračunu priloŽiti kopije bolniŠkih listov tudi takrat, ko je bolniŠka Še v breme zasebnika.