Osebno dopolnilno delo

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Obdavčitev

Prijavljeno imam osebno dopolnilno dejavnost. Ukvarjam se z ročnimi deli in imam tako zelo visoke stroške nabavljenega materiala, glede na moje prihodke. Priznajo se mi samo 10% normirani stroški na ostalo pa plačam 25% davek (ne glede na to, da gre večinoma za material, ki sem ga tako morala kupiti za izdelavo).

59. člen ZDOH (2) se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona doseže z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katere ima veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.

Osebno dopolnilno delo se dejansko smatra kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (38. člen) Zakona o dohodnini. Pri tej vrsti dohodka pa je priznanih le 10% normiranih stroškov in le dejanski stroški prevoza in nočitve na podlagi računa in v višini iz Uredbe, ki se priznajo bodisi pri letni dohodninski napovedi bodisi sproti, če je prodaja izključno fizičnim osebam in v tem primeru zavezanka vloži samo napoved za akontacijo dohodnine. Četudi bi zavezanka izdelovala izdelke domače ali umetne obrti in bi pred tem pridobila pozitivno mnenje strokovne komisije pri Obrtni zbornici Slovenije, bi izdelki/dohodki še vedno spadali v osebno dopolnilno delo, ki je prijavljeno pri upravni enoti. In pozitivno mnenje v tem primeru ne vpliva na višino normiranih odhodkov (10%).

Normirani odhodki, navedeni v 59. členu zakona o dohodnini /70%), se nanašajo na dohodke iz opravljanja dejavnosti (s.p.), kar pomeni, da bi morala "gospa" priglasiti dejavnost (Poslovni register.....) in za te svoje izdelke pridobiti pozitivno mnenje pristojne komisije pri Obrtni zbornici.

Pa bi rekli, da pravzaprav v obeh primerih opravlja dejavnost, edina razlika je v tem, da je osebno dopolnilno delo "pogruntavščina" Zakona o preprečevanju dela na črno (pogodbeno delo ), medtem ko se druga dejavnost opravlja na podlagi Obrtnega zakona oziroma Zakona o gospodarskih družbah oziroma Zakona o dohodnini.......(torej je podjetnik/podjetnica).