Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Štetje delovne dobe

Čas zunaj delovnega časa

Ob izpolnjevanju pogojev v 189. čl. Zakona o pok. in inv. zav. (Ur.list RS, št. 106/99) ima uslužbenka priznan in v delovno knjižico vpisan čas zunaj delovnega razmerja, ki se šteje v zavarovalno dobo. Ali se ta čas upošteva pri delovni dobi za:

  • izračun dodatka za delovno dobo pri plači,
  • določanje dolžine letnega dopusta in
  • izplačilo jubilejne nagrade?

Za nas je veljavna Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti.

Minimalno mora biti objavljeno na oglasni deski Zavoda za zaposlovanje, mislim da vsaj 5 dni (to vam bodo povedali že ko boste oddali obrazec Potreba po delu). Vse ostalo je vaša izbira (daljši rok, kateri mediji), boste pa morali to prav tako definirati v tem obrazcu.

Povračila

Kilometrina javni sektor

Zanima me kakšna je razlika pri obračunu kilometrine? Na eni strani je podatek da le-ta trenutno znaša 0,347 eur na prevoženi Kilometet (30% cene bencina), na drugi strani da znaša davčno priznana kilometrina 0,37 Eur na prevoženi kilometer za prevoz na službenem potovanju?

Kateri znesek naj se potem upošteva pri obračunu plač, če zaposleni prinese potni nalog? Prvi ali ta drug znesek?

Upoštevate tisti znesek, ki velja za javni sektor oziroma v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor oziroma panožno kolketivno pogodbo v okviru kolektivne pogodbe za javni sektor.

"Davčno priznana kilometrina" je le višina kilometrine, ki se delavcu ne šteje v osnovo iz dohodkov iz delovnega razmerja - najvišji znesek, ki pa lahko velja za tiste, ki neposredno uporabljajo uredbo, ker za njih ne velja nobena kolektivna pogodba ali pa se njihova kolektivna pogodba sklicuje na višino iz uredbe.