Želene strani

Skoči na: navigacija, iskanje

Seznam neobstoječih strani z največ povezavami, ki kažejo na njih, izključujoč preusmeritve. Za seznam neobstoječih strani, ki so ciljne strani preusmeritev, glejte seznam pretrganih preusmeritev.

Spodaj prikazujem 50 rezultatov v razponu od št. 1 do št. 50.

Prikazujem (prejšnjih 50 | naslednjih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Davčni zavezanec‏‎ (2 povezavi)
 2. Davčna zakonodaja‏‎ (2 povezavi)
 3. Stroški blaga, materiala in storitev‏‎ (1 povezava)
 4. Nakupna vrednost‏‎ (1 povezava)
 5. Dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči izvajalec ali športnik‏‎ (1 povezava)
 6. Stroški povračil zaposlencev‏‎ (1 povezava)
 7. Nezadovoljstvo računovodskih v državi‏‎ (1 povezava)
 8. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema‏‎ (1 povezava)
 9. Tečajna lista za podjetja‏‎ (1 povezava)
 10. Obveznosti do virov sredstev‏‎ (1 povezava)
 11. Dolgoročni finančni dolgovi‏‎ (1 povezava)
 12. Uveljaviti olajšavo‏‎ (1 povezava)
 13. Odprte postavke‏‎ (1 povezava)
 14. Druge kratkoročne finančne naložbe‏‎ (1 povezava)
 15. Vpoklicani kapital‏‎ (1 povezava)
 16. Plačila direktorjem‏‎ (1 povezava)
 17. Dvomljiva terjatev‏‎ (1 povezava)
 18. Zaloge materiala‏‎ (1 povezava)
 19. Pokojnine‏‎ (1 povezava)
 20. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb‏‎ (1 povezava)
 21. Zmanjšanje rezerv iz dobička‏‎ (1 povezava)
 22. Poslovno leto‏‎ (1 povezava)
 23. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini‏‎ (1 povezava)
 24. Čista izguba poslovnega leta‏‎ (1 povezava)
 25. Povračila stroškov v zvezi z delom‏‎ (1 povezava)
 26. Inšpekcijski pregled‏‎ (1 povezava)
 27. Akontacija davka‏‎ (1 povezava)
 28. Premoženje‏‎ (1 povezava)
 29. Kapitalska vloga‏‎ (1 povezava)
 30. Blagajna‏‎ (1 povezava)
 31. Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj zalog‏‎ (1 povezava)
 32. Konti okvir‏‎ (1 povezava)
 33. Celotni dobiček‏‎ (1 povezava)
 34. Razvrščanje zalog‏‎ (1 povezava)
 35. Kratkoročne finančne obveznosti do bank‏‎ (1 povezava)
 36. Davek od dohodkov pravnih oseb‏‎ (1 povezava)
 37. Rezerve iz dobička‏‎ (1 povezava)
 38. Lastni delež‏‎ (1 povezava)
 39. Debet‏‎ (1 povezava)
 40. Skrbni pregled (davčni, finančni,…)‏‎ (1 povezava)
 41. Metoda enakomernega časovnega amortiziranja‏‎ (1 povezava)
 42. Dividende‏‎ (1 povezava)
 43. Nadrejeni‏‎ (1 povezava)
 44. Dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja‏‎ (1 povezava)
 45. Stroški osnovnega in pomožnega materiala‏‎ (1 povezava)
 46. Neposredni stroški nabave‏‎ (1 povezava)
 47. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil‏‎ (1 povezava)
 48. Terjatve do kupcev‏‎ (1 povezava)
 49. Obrestno obrestni račun‏‎ (1 povezava)
 50. Dolgoročne rezervacije za dana jamstva‏‎ (1 povezava)

Prikazujem (prejšnjih 50 | naslednjih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).