Pravne osebe zasebnega prava

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Računovodstvo sindikata

Ali kdo ve kako vodi poslovne knjige sindikat?

Po kontnem načrtu določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Mislim, da je sindikat pravna oseba javnega prava, ki ni proračunski porabnik.

Sindikat ugotavlja poslovni izid, ne pa davčnega, zato tudi ne plačuje akontacij dohodnine. Sindikati imajo problem razločevanja med nepridobitno dejavnostjo (članarine) in pridobitno (oddajanje v najem,..). Članarina ni zavezana obračunu DDV-ja.

Sindikati so nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava, za katere velja Zakon o računovodstvu in SRS 36 ter kontni načrt predpisan s strani inštituta za revizijo (vse to velja za sindikate, ki so pravne osebe)

Povezava na stran inštituta za SRS 36, Povezava na kontni načrt za pravne osebe zasebnega prava

Kolikor opravljajo tudi pridobitno dejavnost, od te dejavnosti plačujejo davek od dohodkov pravnih oseb.