Prokura - poslovodenje

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Prijava prokurista

Prokustist je v delovnem razmerju drugje

Mene pa zanima, če mora samostojni podjetnik prokurista, ki ni v delovnem razmerju, pravtako kot pogodbeno delo in avtorske honorarje prijaviti Zavodu za zaposlovanje. Oseba, ki je pri s.p.-ju prokurist, je zaposlena drugje.

Ja mislim da ja. Domnevam, da je plačan po poslovodni pogodbi. Kolikor vem, se prijavlja zavodu samo podjemne pogodbe (in AH).

Obračun potnih stroškov

Zanima me, če sem prokurist pri nekem podjetju, kjer nisem zaposlen in je v lasti mojega očeta, če lahko obračuna moje potne stroške, če bi hodil na različne oglede in bi se vozil s svojim avtom?

Lahko.

Prispevki, dajatve?

Če je prokurist nezaposlena oseba, ali mora s.p. zanj plačevati pavšal prispevke PIZ in ZZ, ali kaj drugega, ali ničesar (v primeru da ni izplačil-se pravi če gre za brezplačno opravljanje dela)? In ali mora biti pogodba med s.p. in prokuristom overjena na sodišču ali je lahko interna?

Lahko je interna pogodba, Če izplačila ni, ni potrebno nič plačevat.

Upokojenec - prokurist

Ali ima mogoče kdo izkušnje s prokuristi! Na kakšen način se mu izplačuje dohodek,

  1. kot upokojencu
  2. kot obični fizični osebi - delavcu iz tujine (ne iz EU).

Kaj je s prispevki in davki?

  1. Upokojenec naj sklene poslovodno pogodbo s podjetjem
  2. Tujec najprej rabi delovno dovoljenje, nato ga lahko zaposlite ali sklenete z njim poslovodno pogodbo. (tu je še omejitev ta, da če je že kakšen tujec zaposlen kot diretkor, stvar ne bo šla skoz).

Ali je lahko upokojenec prokurist v svojem podjetju, katerega sedanji predstavnik je njegov sin, ki je še študent. Namreč prenos je bil potreben zaradi postopka upokojitve?

Formalno pravno je prokurist lahko vsak, ki je vpisan v sodni register oz. priglasitveni list. S tem dobi pravico zastopanja družbe oz. podjetnika (lahko dela vse, razen prodaja morebitne nepremičnine). Drugo pa so izplačila na podlagi prokure. Če ima sklenjeno poslovodno pogodbo, je upravičen do zneska navedenega v njej + malice + kilometrine + dnevnic.

Nikjer ni napisano, da upokojenci ne bi mogli biti prokuristi oz. direktorji. Še več. Mislim, da je državi v interesu, da so, saj plačujejo dohodnino, ki je drugače ne-bi.

Nekaj je še v tej povezavi.

Pogodba?

Mora poslovodja, ki ni v delovnem razmerju, skleniti pogodbo o poslovodenju za izplačilo materialnih stroškov?

Da.

Direktor se seli v tujino - pogodba o poslovodenju?

*Zanima me, kako bi lahko direktor in lastnik podjetja ki se bo za nekaj časa preselil v tujino dobil plačilo za opravljeno delo iz tujine (spremlanje delovanja podjetja, plačila, navezovanje stikov, upravlanje z zaposlenimi)??' *V podjetju ne bo več zaposlen. Ali lahko (glede na to da bo v tujini brez zaposlitve) sklene pogodbo o poslovodenju? Kakšne so dajatve pri taki pogodbi? *Ali obstaja kak drug "elegantnejši način" za izplačilo?

Po mojem je to dober način. Dajatve pa so 25% dohodnina in 6% prispevek za ZPIZ. Pomembneje je to, da direktor, ki je hkrati lastnik, ne bo zavarovan na nobeni podlagi. Pogodba o poslovodenju (in pavšalni prispevki) predpostavlja, da je izvajalec zavarovan na drugi podlagi (npr. je delovnem razmerju pri drugem podjetju, je upokojenec???, ima status študenta.....) in ni pomembno ali je doma ali v tujini (saj ostane rezident).

Kako pa naj bi bil zavarovan? Bo v tujini zaposlen?

Ne v tujini ne bo zaposlen.

Iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju izhaja, da se morajo lastniki družb, ki so hkrati poslovodne osebe, obvezno zavarovati. V vašem primeru direktor res odhaja v tujino, vendar ostaja še vedno rezident Slovenije (predpostavljam) in ostaja tudi direktor družbe in nikjer ne bo zavarovan.

Moje mnenje je, da se bo direktor moral obvezno zavarovati kot poslovodna oseba (s šifro zavarovanja 40). V tem primeru tudi ne bo vprašljiva sklenitev pogodbe o poslovodenju in seveda povračilo vseh stroškov, ki izhajajo iz opravljanja poslovodne funkcije oziroma jih lahko opraviči z verodostojnimi listinami, seveda ob predpogoju, da družba dosega prihodke.

Povezava: pravilnik o obrazcu za obračun prispevkov za socialno varnost (2. odstavek 2. člena se nanaša na lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače)

Obračun odtegljaja

V našem podjetju so izplačevali potne stroške direktorju, ki je sicer zaposlen v drugi firmi, za našo firmo nima pogodbe o zaposlitvi, vendar opravlja funkcijo direktorja tudi za našo firmo. Kako lahko za nazaj rešimo ta problem, saj potni stroški dirktorju kot nezaposlenemu v naši firmi ne bi smeli biti izplačani?

Ali imate z direktorjem sklenjeno pogodbo o poslovodenju?

Ne nimamo. a če bi imeli sklenjeno pogodbo o poslovodenju, bi bilo potem dovoljeno izplačevanje potnih stroškov?

Na podlagi pogodbe o poslovodenju mu lahko izplačate strošek in zaslužek. Vse skupaj pa je obdavčeno po stopni 25 %. sem iskala če je kakšan druga možnost pa na žalost nisem mič našla.

Nekaj pa mi vendarle ni jasno. Ali je direktor tudi lastnik podjetja? Ali opravlja direktorsko funkcijo zastonj?

Je eden izmed lastnikov podjetja. funkcijo opravlja zastonj.

Ja, res je. Edina možnost, da se mu izplačajo potni stroški je ta, da je v nekem pogodbenem razmerjem s podjetjem. Dejstvo, da je lastnik ali/in direktor tu ne igra nobene vloge. Če ni pogodbe, so taki stroški z vidika podjetja davčno nepriznani, direktorju pa bi morali biti izplačani v skladu z 98.členom ZDoh-1. Če ste jih izplačevali le letos in to v gotovini, zadevo še lahko popravite.

Izplačilo dnevnic

Zanima me ali je prokurist, ki je hkrati polovični lastnik podjetja, in ima sklenjeno pogodbo o poslovodenju upravičen do izplačila dnevnic v primeru službenega potovanja in drugih povračil - prenočitev v hotelu?

Prokurist vam mora izdati račun za službeno pot in dnevnice, vsaj tako je delal naš prokurist, ki je ravno tako bil delni lastnik podjetja.

Kako pa plačujete prokuristu? Naš je nam zaračunaval svetovalne storitve?

Prokurist JE upravičen do izplačila tako dnevnic, kot kilometrine in nočitev. ZDoh - 1 v 3. odstavku 23. člena določa, da se delo prokuristov in direktorjev šteje kot zaposlitev.

Ali to velja tudi, če prokurist NI zaposlen v podjetju? oz.naj vprašam drugače: ali se lahko v knjigi sklepov zapiše, da ne prejema nobene nagrade za svoje delo, storitve itd, da ni zaposlen ne redno ne pogodbeno in da kljub vsemu dobi povrnjene stroške, dnevnice itd.?

Velja tudi če ni zaposlen! Vendar pa je potrebno imeti za izplačilo neko pravno podlago v obliki pogodbe, v kateri pa lahko navedete, da ne prejema ničesar razen povračila stroškov. Pri tem vam svetujem, da vam tako pogodbo sestavi kak pravnik in da imajo povračila stroškov 100% osnovo (potni nalog z vsemi prilogami....). Ob morebitnem davčnem pregledu se bodo sigurno zapičili tako v pogodbo s katero bodo urejena medsebojna razmerja, kakor tudi v vsa izplačila na osnovi te pogodbe. Če povračila ne bodo dokumentirana z verodostojnimi listinami, jih bodo obrutili.