REK obrazci

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Kateri REK

Napotki za izpolnjevanje

Splošni napotki iREK

Kje ko grem v e-davke najdem te i-REK obrazce.ali so kar v sklopu REK obrazca ali kje?

 • se prijaviš v e-davke
 • nov dokument - izbereš REK1
 • vpišeš podatke v REK obrazec (sumarni del)
 • čisto na dnu klikneš Dodaj
 • odpre se nova stran, kamor vpišeš podatke o zaposlenem (ime, davčno, zneske prispevkov). To je ta famozni iREK.
 • čisto na dnu imaš (mislim) gumb Shrani
 • vrne te nazaj na stran, kjer si vnesla sumarnie REK zneske.
 • če imaš še kakega zaposlenega, spet klikneš spodaj Dodaj in ponoviš vajo.

Torej,če prav razumem, najprej vneseš REK obrazec tako kot do sedaj, skupno za vse zaposlene, potem pa daš dodoaj in vnašaš še za vsakega posameznega zaposlenega?

POZOR! Na REK in iREK obrazcu sta stolpca za obračunane in plačane prispevke. Vendar pa pomenita različno na različnih obrazcih.

Skupni REK obrazec:

 • obračunani prispevki: tisti, ki jih plača ZPIZ (invalidnine, invalidi nad kvoto,...)
 • plačani prispevki: tisti, ki jih plača podjetje: vse ostalo

Individualni rek (iREK):

 • obračunani prispevki: znesek prispevka, ki ga bo zaposleni dobil na "svoj" račun (torej seštevek ZPIZ9+podjetje)
 • plačani prispevki: koliko od zgornjega zneska je bilo dejansko plačano na tisti "račun" od delavca (če podjetje nima denarja in plačuje v obrokih)

V večini primerov se v ta stolpec vpiše enak znesek kot v obračunane prispevke.

REK obračun plače za nazaj

Podjetje je lani nezakonito odpustilo delavca, in je s tožbo dosegel, da se ga more ponovno zaposliti in od lanskega oktobra 2009 pa do danes obračunati plačo in plačati vse prispevke. Kako naj to naredim?

Dohodnina se obračuna v obdobju, ko je plačilo, torej se nič ne popravlja za nazaj. Za nazaj morate popraviti podatke za ZPIZ, torej za delavca naredite popravek z obrazcem M8.

Pa še o popravku leta 2009: jaz ne bi delala popravka za prejšnje leto, ampak bi knjižila vse skupaj na datum pravnomočnosti sklepa. Vsaka od variant ima svojo logiko.

Ali se lahko, za omenjene dohodke, uporablja določilo 120. člena 120 člena Zdoh-2, ke se ga uporablja za dohodke, katere zavezanec dobi po sodni odločbi za več let nazaj? Dohodninski "šok" bi bil manjši?

Ja, seveda, saj je vzorčni primer za 1. odstavek tega člena. Še nekaj: v REK-1 izberite šifro 1095 - izplačilo plač po sodni odločbi, za regres pa 1100 - regres po sodni odločbi Posebej poročajte za 2009, kjer označite 10a: povprečenje in posebej za 2010, kjer povprečenja ni

Popravek REK obrazcev

Delno plačilo (elektronska oddaja)

Zanima me kako je v primeru, ko se prispevki plačujejo po delih. Recimo davčna naredi izvršbo in potem banka plačuje pač kolikor je sredstev na računu. to pomeni, da danes nakaže recimo 30% določenega prispevka, jutri 20%.... Kako popravljamo rek obrazce? Ali se pri znesku plačila prispevka piše dejanski znesek plačila na določen dan ali kumulativa tega dne in prejšnjega. Kajti ni mi čisto jasno kako to potem na dursu delajo.

Jaz imam primer ko je bilo na določen dan plačano vsega skup le 22,30 evrov prispevka za zpiz za 7 zaposlenih skupaj. Čez nekaj dni pa še razlika do vseh prispevkov. kako torej to prikazati na obrazcu. za prvega sem razdelila na 7 zaposelnih ta znesek (22,30), za drugega pa ne vem, lai je razlika do vseh prispevkov ali napišem, da so pač v celoti plačani.

Ob vsakem delnem plačilu je potrebno oddati rudi REK-delno plačilo. Vpiše se samo dejansko plačani znesek na ta dan..ne komulativa. Vem iz prakse, ker smo tudi mi imeli plačilo prispevkov v več delih.

Torej prikažem na dan plačila dejansko plačilo po zaposlenih. Razdeliti jih je pa dokaj težko. Kolikor mi je znano, pa ne smeš dati vse na enega zaposlenega. jaz mam 7 zaposelnih, pa sem tistih 22 evrov pač reazdelila na 7 ljudi. Čez par dni pa so bili ti prispevki v celoti poravnani, tako da bom dodala samo še razliko.

REK bolniška

Ker se prvič srečujem s tem problemom Vas lepo prosim za pomoč. Zaposlena sem pri očetu kot računovodja in sem hudo zbolela, zato bom na bolniški kar nekaj časa.Muči me pa naslenje:V bolniški sem od 1.10.2010 in ne vem kako se za bolniško izpolnik rek obrazec. Vem da moram od moje bruto plače vzeti 90% ampak ali se potem ta znesek vpiše kar pod plače in nadomestila plač ali kam drugam in kam v analitičnem obrazcu.Ali se mora po preteku 30 delovnih dni prav tako poslati rek obrazec na Durs ko mi bo ZZZS plačeval bolniško. Prosim, če mi lahko kdo kaj več razloži kako poteka pošiljanje takšnih obrazcev in mogoče kakšen primer.

Na hitro pa toliko: do 30 delovnih dni je osnova vaša povprečna bruto plača za pretekle tri mesece in je 80%, v rek se vpiše pod plačo, kot da bi delala; če vam pride plača manj kot minimalna, je treba dodati še razliko prispevkov (mislim, da vam to izračuna obrazec na e-davkih, toda potrebno je vpisati osnovo za razliko pod št.104); po 30 delovnih dneh pa je osnova bruto plača za preteklo leto in je 90%, tudi v tem primeru se rek pošilja, vpiše pa se pod nadomestilo plače, ki ne bremenijo delodajalca.

Ne plačuje vam ZZZS, pač pa vaš delodajalec, ki zahteva povračilo od ZZZS - na njihovi strani je obrazec za refundacijo in tudi obrazloženo je.

V analitiki pa se posebej označi pod osnovo za prispevke, koliko je bruto plače in koliko je osnove za razliko do minimalne, če je bolniška nižja od minimalne plače in mislim, da potem program kar sam izračuna znesek prispevkov.

Nikjer na Rek 1 obrazcu ne najdem Nadomestila plač, ki ne bremenijo delodajalca. Ali je to mišljeno pos št. 105 Nadomestila, ki ne bremenijo pravnih oseb čeprav smo s.p. ali je katera druga številka?

Da, 105 je vrstica za poročanje refundiranih izplačil

REK in invalid

Uveljavljamo refundacijo za pol prispevkov invalidu, ki dela polovični delovni čas. Vendar smo dobili odločbo o oprostitvi plačila prispevkov za PIZ iz plače in na plačo. SPIZ nam refundira prispevke iz plače in pol davka. Torej bom v REK vpisala pod točko 115 dohodki inval. nad kvoto, bruto OD le za delo? ali oboje?, pod 308 pa polovico?


115 Dohodki, izplačani zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto – osnova za prispevke Vpiše se znesek dohodkov iz delovnega razmerja, ki se izplačujejo zaposlenim invalidom, za katere je delodajalec v skladu s 74. členom ZZRZI oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odločbe Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je že vključen pod zaporednimi številkami 101, 102 in 103 oziroma 111, 112 in 114. V znesek se ne vključujejo nadomestila po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pod zaporedno številko 106. Od vpisane osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalcev samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec "obračunani" (zaporedne številke 502, 505 in 506).

Kaj pa 308?

Tudi pod 308 vpišete isti znesek kot pod 115, potem pa pod obračunani 502 in 508 ter 602 in 607, medtem ko za plačilo vpišete znesek zmanjšani za obračunani ne plačani.


Pri uvozu XML datoteke na eDavke mi apliakcija javi napako:

 • Kritične vsebinske napake: *Če je vrednost v polju '013a' večja od 0, potem mora biti vrednost v polju '115' večja od 0.

Ampak jaz imam zaposlena 2 invalida, ki NISTA invalida nad kvoto.

Invalid nad kvoto

Imam zaposlena dva invalida, ki nista invalida nad kvoto. Torej v 013a moram vpisati 2, v 115 pa nič, ker "Dohodkov, izplačanih zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto"

Če prelistam pravilnik (Ur.l.RS 37/2008), ki za zaporedno 013a pravi takole:

 • Vpiše se število zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto, ki se jim izplačujejo dohodki iz delovnega razmerja..... 115 - dohodki, izplačani zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto - osnove za prispevke.

Kolikor nimate zaposlenih invalidov nad kvoto sta obe zaporedni brez podatka (oziroma je podatke 0).

REK prokurist

Lastniku podjetja ki ima pogodbo za prokurista in mu moramo nakazati plačilo pa ne vem kateri Rek obrazec se uporabi?

Najprej preverite ali je tudi obvezno zdravstveno zavarovan preko podjetja, torej M1/M2 obrazec. Glede na šifro zavarovanja, 001 ali 040,potem naredite obračun. In sicer, če je šifra 001, je normalna plača, rek-1, če je pa šifra 40, potem pa ločeno obračun prispevkov od najnižje osnove in ločeno rek-1 samo za pogodbeni znesek prokure (odtegne se samo dohodnina). Če pa je že kje druge zavarovan, potem pa samo REK-1 (od pogodbenega zneska se odtegne dohodnina) +6 % prispevek za ZPIZ. ________________________________________ Če prelistam pravilnik (Ur.l.RS 37/2008), ki za zaporedno 013a pravi takole: Vpiše se število zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto, ki se jim izplačujejo dohodki iz delovnega razmerja..... 115 - dohodki, izplačani zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto - osnove za prispevke.

Kolikor nimate zaposlenih invalidov nad kvoto sta obe zaporedni brez podatka (oziroma je podatke 0).

Izplačilo dobička

Direktor si hoče izplačati dobiček. Zanima me v kakšni višini se obračuna davek in katere obrazce je potrebno oddati v zvezi s tem?

Dohodnina 20%-na, obrazec za davčni odtegljaj je REK-2.

Detaširani delavci

Kateri REK?

Za takšne delavce je potrebno izpolniti Rek obrazec za davčno posebej in izpolniti rubrike: 102 in 103. Posebej je potrebno oddati tudi obračun davka na IP.


Nakup nepremičnine od fizične osebe

Od fizične osebe smo po kupoprodajni pogodbi kupili nepremičnino (hiša z gostinskim lokalom). Ali smo dolžni obračunati kakršnekoli dajatve ali predložiti obrazce (REK), ko plačujemo pogodbeni znesek na TRR fizični osebi?

Ob plačilu kupnine fizični osebi, ne predlagate davčnemu organu nobenih obrazcev (ker ni davčnega odtegljaja), saj je fizična oseba zavezanka (morebitna) za vložitev napovedi za akontacijo davka od dobička od kapitala (prodaja nepremičnine).

Rezident - nerezident

Izpolnjujem REK obrazec pa ne vem kaj storiti: podjetje ima zaposlenega Slovaka že leto dni, zanj je pridobil našo davčno številko in matično. Ali označim pri izpolnjevanju Rek obrazca, da je zaposleni rezident? Pri nas ima začasno bivališče.

Rezident - da, kot pri oddaji kontrolnih podatkov za dohodnino.

Davčno odtegljaj, dohodnina v REK 1

Ali je potrebno tudi v analitiki obrazca rek-1 vpisati davčni odtegljaj-ali je to dohodnina?

da je potrebno. to je dohodnina.

Nagradne igre - REK 2

Kateri REK?

Obrazec REK-2 (polje št. 13).

Darila

Katero vrsto dohodka vpišemo v REK 2 za darila?

Za plačilo davčnega odtegljaja izpolnite obrazec REK-2, vrsta dohodka 1802....

REK 2 - 25 % + 15 % normiranih odhodkov

Kateri dohodek je pravi na REK obrazcu, če na računu piše "akontacijo dohodkov od dohodkov iz dejavnosti od vsakega posameznega prejemka? Obračunani pa so 40% normirani stroški ter na osnovo davka 25% davek?

1601.

Najprej sem tudi sama to gledala pa nisem kliknila ker piše 25%. Se potem dalje notri da izbrati dodatno 15%?

Če majo statuse pa odobrene 40% normirane se vnese v 1601 in se vnese bruto 2 x. Vnese se v 101 in v 102. Od 101 poračuna 25% če ima pa še dodatnih 15 jih poračuna iz 102.

Da še obrazložim 40 % olajšavo. To dobi davčni zavezanec za kakšno dopolnilno delo - novinarji itd. običajno dve odločbi in sicer eno za 25 % normiranih odhodkov od ustvarjenih prihodkov, nato pa še 15 % olajševe od prihodkov iz dejavnosti.

Če te dve olajšavi skupaj seštejemo je to 40 % normiranih stroškov.

Takšno odločbo, vam mora davčni zavezanec dostaviti, da vi lahko potem delate rek 2 in upišete vrsto dohodka 1601 in seveda po postopku, ki je zgoraj opisano to je da še enkrat klikneš vmes in je obračun tako:

 • 100 € zasluška
 • 40 € normiranih stroškov
 • = 60 € x 25 % dohodnine = 15 €

REK 2 Fotograf

Posebna olajšava + znižana davčna stopnja

Poročati moram na REK-2 avtorsko delo. Oseba ima 25 % normiranih odhodkov, poleg tega še 10 % posebne olajšave. Dohodnina se obračuna v višini 15 % - kateri dohodek naj izberem, da bom lahko poročal?

Vaša oseba opravlja dejavnost in je:

 • normiranka pri čemer je upravičena do 25%-ov normiranih odhodkov, za kar vam je predložila tudi odločbo davčnega organa;
 • je upravičena do 15%-ov posebne osebne olajšave - torej je ali novinarka, ali samostojna kulturna delavka za kar vam je predložila potrdilo davčnega organa (113. člen zakona o dohodnini);
 • zavezanka plačuje sama prispevke za socialno varnost zato lahko uveljavlja akontacijo dohodnine v višini znižane stopnje 10%, za kar vam je predložila potrdilo davčnega organa (7. odstavek 128. člena zakona o dohodnini in 5. odstavek 311. člena zakona o davčnem postopku);

V REK-2 izbirate vrsto dohodka, pri katerem so upoštevani 25%-ni normirani odhodki (npr. vrsta dohodak 1601: dohodek zavezancev z upoštevanjem 25% normiranih odhodkov); v iREK pa je vrsta dohodka:

 • ali 2220 dohodek z upoštevanjem posebne osebne olajšave samostojni kulturni delavci;
 • ali 2230 dohodek z upoštevanjem posebne osebne olajšave novinarji.

Tako je s to zadevo. Gre za fotografinjo (sem na delovnem mestu in lahko preverim):

 • normirani odhodki 25 %,
 • posebna olajšava 15 % in
 • znižana akontacija v višini 10 %.

Nikakor mi ne uspe sestaviti REK 2 ...., ko pritisneš "izračun"...

Sam moraš izračunati in vnesti vse postavke (brez gumba "izračun"), drugače program "udari bližnjico" po 25%.

PAZI! Moraš pa imeti vsa potrdila za 2011 - jih mora dostaviti!!

Jubilejna nagrada – do višine uredbe

Če izplačam jubilejno nagrado in ne odvajam nobenih prispevkov in dohodnine, potem tudi REK-a ne oddam?

Da. ne oddamo, ker ni bilo plačila davka.

Sejnine članom nadzornega sveta

Ali je potrebno od njih pošilati REK?

Seveda, saj se od njih plača dohodnina in sicer REK 2, šifra dohodka 1503.

Nadomestilo CSD za otroka

Kako izpolniti Rek obrazec , če je mati za 4 ure zaposlena pri s.p. za 4 ure pa ima tisto nadomestilo do 3 leta starosti otroka?

Za delavko, ki dela štiri ure izpolnite REK le za tisti del plače, katero ji vi izplačujete - razliko pa verjetno CSD .

REK in plačila

Ali sedaj s.p. ne plača več prispevkov s tremi položnicami ampak tako kot d.o.o. vsak prispevek posebej?

Plačila prispevkov za zaposlene pri s.p. se še naprej plačujejo na treh položnicah, tako kot dosedaj.

Popravki, zamude...

Popravki – dokazila

Po oddaji REK obrazca sem oddala še analitični popravek. Na koncu se je izpisalo opozorilo, da moram DURS dostaviti še dokazila. Ali kdo ve, kakšna dokazila so tu mišljena?

V pisni obliki smo dolžni obrazložiti popravek obrazca, v vašem primeru analitični i REK

Zamuda nad 30 dni

Kako postopati, ko smo zaradi spleta okoliščin zamudli pri oddaji REK obrazcev in to vec kot 30 dni?

Rešitev je samoprijava na edavkih.

Samorpijava na e-davkih

Kje se na e davkih opravi samoprijava?

Ko pridete do obrazca, na primer REK-1 v vašem oprimeru, je tik pod imenom obrazca roletno okence z nazivom "vrta dokumenta" z izbiro "original" in "samoprojava".