Regres

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

REGRES 2010

Minimalni znesek regresa 2010

Prebrala sem ZDR in Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti, kjer je zapisan min. znesek 734,15 oz. 800,00 € in da mora delodajalec v primeru likvidnosti podjetja izplačati najmanj ta znesek. Kaj pa lahko storimo v primeru, če delodajalec (namerava) izplača(ti) manjši znesek?

Minimalni znesek letošnjega regresa je najmanj 734,15 EUR bruto, kar je minimalna plača. Če je s KP dejavnosti določeno drugače - višji znesek, se potem lahko upošteva ta znesek.

Najvišji znesek regresa 2010

Za maj 2010

V mesecu juniju obračunavam regres za leto 2010 in me zanima najvišji bruto znesek regresa za maj 2010 (izplačilo v juniju 2010) od katerega ni potrebno plačati prispevkov?

zaenkrat je podatek samo za marec in sicer 1.499,23 eur torej je 70% =1.049,46 eur za max regres brez plačila prispevkov. Za povprečno plačo za april pa čakamo.


Sorazmerni regres: DA ali NE?

Zaposlitev v prvi polovici leta

Zanima me naslednje: V d.o.o. sva 2 družbenika, v podjetju sva se zaposlila v letu 2010 in sicer:

  • Eden s 1.2.2010, prej je bil 1 mesec na zavodu in prejemal nadomestilo.
  • Drugi s 1.5.2010, prej je bil 4 mesece na zavodu in prejemal nadomestilo.

Vprašanja:

  • Ali nama vsakemu pripada le sorazmerni del letnega dopusta za leto 2010?
  • Če ja, ali nama pripada tudi sorazmerni del regresa za letni dopust?
  • Ali lahko določiva da imava oba enako dni dopusta in si izplačava isti regres - 734,15 € bruto, ne pa sorazmerni del dopusta/regresa (če bi tako moralo biti)?

Če zaposleni sklene delovno rzmerje pred 1.7. (in najmanj do 31.12.), mu pripada celotni letni dopust in posledično tudi celotni regres, ker je izpolnjen pogoj iz 161.člena ZDR.

161.člen: "Delavec pridobi pravico do celotnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega."

Regres na minimalnim določenim s kolektivno pogodbo

Imam en problem glede regresa, ki smo ga letos izplačali našima dvema zaposlenima in eni, ki je na porodniški. Rekli so mi, da naj bo regresa 734,15 evrov (minimalna plača). Jaz sem od tega obračunala akontacijo dohodnine in plačala. Naknadno pa sem sedaj ugotovila, da imamo sklenjene kolektivne pogodbe za negospodarstvo, kjer pa je znesek regresa 692 evrov (da ni treba odvesti še prispevkov). Torej smo nakazali več, in sedaj me zanima, ali moram obračun regresa popraviti in kako naj to popravim?

Ne ni treba. Po uredbi je znesek regresa za katerega se ne obračunajo prispevki 70 % povprečne plače. Letos poleti je bilo to nad 1.000 € tako, da ste vi oreng pod mejo.

Kolektivne pogodbe pa so se sklepale pred povišanjem minimalne plače zato so zneski v njih manjši od minimalne. Najmanjši regres pa naj bi bil najmanj minimalna plača tako, da je pri vas vse v redu.

REGRES od 01. 01. 2008 dalje

Veljavna zakonodaje od 01. januarja 2008 dalje - (povdarek na novostih)

Porodniška - letni dopust/regres

Zanima me, če delavki, ki je nastopila porodniško v mesecu aprilu, za tisto leto pripada tudi letni doopust?

Da, pripada cel dopust in cel regres ne glede na porodniško.

Kaj pa če je šla delavka na porodniško lansko leto novembra? Ali ji za letos pripada regres? Vrne se v začetku leta 2011, ker je rodila dvojčka.

Ja, letos ji pripada regres. Tudi dopust, le da ga verjetno ne bo mogla izkoristiti v celoti. Pa za vse bodoče spraševalce: regres je vezan na pravico do dopusta. Če bo dopust ostal neizkoriščen zaradi kakršnegakoli razloga, tudi če je to že vnaprej znano, nima s pravico nobene zveze.

Zaposlitev za določen čas (od novemra do novembra)

Predvidoma do konca oktobra bomo zaposlili delavko (odvisno od razpisa). Zaposlena bo za 1 leto. Ker moramo prikazati predvidene stroške me zanima ali ji za leto 2008 - november, december pripada 2/12 regresa in nato v letu 2009 cel regres?

Da - natančno tako, kot ste navedla v svojem vprašanju.

Zaposlitev za določen čas (od januarja do aprila)

Pri nas je bil zaposlen delavec in sicer od 01.12.2007 do 14.04.2008. Ali mu moramo izplačati sorazmerni delež regresa ali ne ?? Smo v dilemi, saj pri nas ni bil zaposlen več kot 6 mesecev skupaj?

Doba 6 mesecev je pomembna samo takrat, ko delavec ostane pri vas zaposlen. Če pa je pred potekom 6 mesecev nehal delati mu morate izplačate sorazmerni del regresa za leto 2008

Pogodba se izteče pred potekom porodniškega dopsuta

Ali mora družba izplačati regres tudi delavki ki je na porodniški in se ji delovno razmerje za dol. čas tako ali tako izteče ob koncu porodniške?

Če ji preneha del.razmerje pred 1.7. tekočega leta ste ji dolžni izplačati le sorazmerni del regresa. V kolikor ji preneha del. razmerje po 1.7. ste dolžni izplačati cel regres za leto 2008.

Zaposlitev za krajši deovni čas - mati koristi možnost varsta

Delavka dela krajši delovni čas 4 ure zaradi varstva otroka mlajšega od treh let (48. člen Z. o starševskem varstvu in družinskih p.) Drži, da ji pripada celoten regres (5.odstavek 131. člena ZDR), in ne sorazmerni, kot trdi delodajalec?

Pripada ji celoten regres na podlagi določbe petega odstavka 131. člena ne velja za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s 66.členom ZDR, torej v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. Ti delavci so upravičeni do celotnega regresa za letni dopust.

Zaposlitev za 4 ure

Tokrat me zanima, kako je z regresom za polovični delovni čas?

Če dela polovični delovni čas 4 ure dnevno v urah znese polovica kot če bi bil zaposlen polni delovni čas. za 20 dni LD znese 80 ur namesto 160. LD se namreč določa vedno v dnevih, zatorej LD v celoti.

Zaposlitev za krajši delovni čas - 3,5 ure

Delavko imamo zaposleno od oktobra 2007 za določen čas za 3,5 ure na dan. Verjetno bo zaposlena še celo letošnje leto. Koliko regresa ji pripada?

V kolikor je delavka zaposlena 3,5 ure/dan naj bi ji pripadal polovični regres.

Krajši delovni čas - invalid

Zaposlenega imamo invalida uza 4 ure, izplačamu mu polno plačo, za katere pol uveljavlja refundacijo pri ZPIZU. Ali mu pripada pol regresa ali cel?

Po 66.členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojn. in inval. zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševsekm varstvu, pravice kot če bi delal polni delovni čas. Tudi do regresa (5 odstavek 131.člena).

Regres tujec - dohodnina - sorazmeren de - rezidentstvo

Sem zaposlen tujec z delovno vizo,ki mi velja od 25.11.08 do 24.11.09, kar me zanima je: če mi pripada regres in koliko? Na tej firmi kjer delam, mi pravijo da imajo z izplačilom regresa nek strošek, ki ga moram jaz plačati? Je to res? Zanima me tudi kako je z dohodnino? Saj pravijo da imajo s tem tudi neke stroške?

Ja, seveda imajo strošek-strošek bruto plač a to ni vaš strošek. Glede na to, da vam delovno dovoljenje preteče 24.11.09 in predpostavko, da podjetje ne bo vložilo vloge za novo del.dovoljenje, vam, če ste bili zaposleni od 1.1.09 do 24.11.09 pripada cel regres in cel dopust. Če regresa še niso izplačali in, če vam pogodbe ne bodo podaljšali, se lahko zgodi, da vam bodo priznali 11/12 regresa.

Tudi z dohodnino nimajo stroška, saj vam jo tržejo od plače. Če ste zaposleni od 1.1.09 do danes, ste po 183 dneh postali rezident in vam pri obračunu plače pipada olajšava (plačate manj dohodnine med letom). Če pa ste v davčnem (letošnjem) letu zaposleni manj kot 183 dni, ste nerezident in plačate dohodnino brez obračunane spl.olajšave.

Ja žalostno, da vsak referent razlaga zadeve po svoje.

Kako si razlagajo na DURS-u je ponovno razvidno iz poziva davčnega organa (ponovno zato, ker je poziv vsako leto na njihovi strani) za ureditev statusa: povezava na DURS

Zasebnik in regres

Si lahko zasebnik izplača regres?

Menim, da si zasebnik ne more izplačati regresa, saj ta izhaja iz delovnega razmerja.


REGRES do 31. 12. 2007

Veljavna zakonodaje do 31. decembra 2007

===REGRES=== Veljavna zakonodaje od 1. januarja 2006 dalje, če ni drugače omenjeno!

Pravica do regresa

Delavka je bila v bolniški, nato pa v porodniški in 2.januarja 2006 je rodila.Sedaj je na porodniški. Zanima me, če ji moramo za letos izplačati regres?

DA, saj je še vedno zaposlena pri vas, čeprav je na porodniški.

V podjetju imamo delavca, ki mu že večkrat podaljšujejo delo za določen čas.Pogodba mu je iztekla 12.4. 05, sedaj pa so mu podaljšali še za eno leto. Ali mu pripada celoten regres? Drugemu delavcu pa bo pogodba potekla 25.4.2005 in mu bodo verjetno podaljšali pogodbo še za tri mesece. Koliko regresa jima pripada?

Upoštevati morate le, koliko časa je nepretrgano zaposlen, tu pa šteje tudi doba pri prejšnjem delodajalcu, če ni bilo vmes prekinitve. Tu ne šteje, koliko pogodb je bilo sklenjenih.

Pravica do regresa je vezana na pravico do koriščenja dopusta, le-to pa pridobi, ko izpolni nepretrgano delovno dobo šest mesecev. Se pravi, če dela šest mesecev in en dan, ima pravico do dopusta in regresa v celoti, drugače sorazmeren del. Pri tem morate upoštevati še, da v primeru, ko razmerje prekine pred 1. julijem (01. 07.) tekočega leta, ste mu vi dolžni izplačati le sorazmeren del dopusta za letos. Za lansko leto velja enkao. Če je delavec že lani izpolnil pogoj šestih mesecev, mu pripada tudi za lani v celoti, drugače sorazmeren del.

Po vaših podatkih, če obema podaljšajo pogodbi, pripada regres obema. Za natančnejši odgovor nam posredujte še kdaj je nastopil delo pri vas, oziroma če je bila pred tem prekinitev nepretrganosti dela. Pri prvem bi sklepal da 100% izpolnjuje dobo šestih mesecev, medtek ko za drugega ne vem. Obravnavati morate vsako leto posebej.

Naj obrazložim na primeru: Če bi delal v lanskem letu 4 mesece, v letošnjem pa tudi 4, bi mo za lani pripadalo 4/12, letos pa tudi, kljub temu, ker bi že izpolnil 6 mesecev. Sicer ima pravico do regresa in dopusta v celoti, a tu morate upoštevati tui to, da ste mu vi dolžni nuditi v celoti le, če prekine pogodbo po 1.7. Razliko uveljavlja pri naslednjem delodajalcu, vi mu morate dati obvestilo o koriščenju dopusta in izplačilu regresa.

Pri sedanjem delodajalcu sem zaposlena od novembra 2005. Zanima me ali mi pripada celotni regres, če bom v podjetju zaposlena do vključno 15.7.2006? To pomeni, da bom v letu 2006 v tem podjetju zaposlena 6,5 mesecev. Kako je s pravico do celotnega regresa, če dam 15.6.2006 odpoved, odpovedni rok je 30 dni - kar pomeni da se zaposlitev konča 15.7.2006. Ali mi lahko delodajalec oporeka pravico do celotnega regresa, ker bi dala pred iztekom 6 mesecev odpoved? V podjetju bi bila v tem letu v vsakem primeru zaposlena 6,5 mesecev.

Pravico do celotnega regresa pridobite s pravico do koriščenja celotnega dopusta. Vi slednje pridobite po 6. mesecih nepretrgane zaposlitve, to pa je ravno sedaj, v maju. vendar vam podjetje ni dolžno nuditi koriščenja dopusta v celoti, če podjetje zapustite pred 01. julijem, pravicoa do koriščenja pa se navezuje na izplačilo regresa v celoti. ker vi odhajate iz podjetja 15. 7, imate pravico do celotnega regresa (težko pa tudi dopusta). Od delodajalca zahtevajte potrdilo o izkoriščenem doustu in izplačanem regresu, v kolikr ga ni izplačal v celtoi in to prinesite k drugemu delodajalcu. Povprašajte, če vam je drugi delodajalec pripravljen izplačati polovico (če izplača polovico prvi). Drugače lahko prvega tožite.

Do kdaj mora biti izplačan?

"Redni" regres

V podjetju smo 30.06.2006 izplačali polovični regres, zdaj me pa zanima, do kdaj moramo izplačati drugo polovico, je to 31.10., 31.11. ali 31.12.?

Regres se praviloma izplačuje do 30.06., če pa poslovni rezultati narekujejo drugače, pa do 30.11.

Regres za "določen čas"

Do kdaj pa je treba izplačati regres ki se nanaša na november in december 2008?

Sorazmerni del regresa, v vašem primeru lahko izplačate do 31.12. tekočega leta oz. kako vam dovoljujejo vaša likvidna sredstva.

Ali poračunati regres?

V letošnjem letu (V letu 2007) izplačali smo minimalni regres in sicer 617,59 EUR. Ali je poračun regresa potreben, ker se je kovinarski sindikat sedaj spogajal, da je letni regres 650 eur?

Če se nanaša tudi na leto 2007 in je že po novem socialnem sporazumu (Podpisan v začetku oktobra 2007)), potem je poračun po zakonu nujen.

Kdaj pripada regres v celoti

Pri sedanjem delodajalcu sem zaposlena od novembra 2005. Zanima me ali mi pripada celotni regres, če bom v podjetju zaposlena do vključno 15.7.2006? To pomeni, da bom v letu 2006 v tem podjetju zaposlena 6,5 mesecev. Kako je s pravico do celotnega regresa, če dam 15.6.2006 odpoved, odpovedni rok je 30 dni - kar pomeni da se zaposlitev konča 15.7.2006. Ali mi lahko delodajalec oporeka pravico do celotnega regresa, ker bi dala pred iztekom 6 mesecev odpoved? V podjetju bi bila v tem letu v vsakem primeru zaposlena 6,5 mesecev.

Pravico do celotnega regresa pridobite s pravico do koriščenja celotnega dopusta. Vi slednje pridobite po 6. mesecih nepretrgane zaposlitve, to pa je ravno sedaj, v maju. vendar vam podjetje ni dolžno nuditi koriščenja dopusta v celoti, če podjetje zapustite pred 01. julijem, pravicoa do koriščenja pa se navezuje na izplačilo regresa v celoti. ker vi odhajate iz podjetja 15. 7, imate pravico do celotnega regresa (težko pa tudi dopusta).

Od delodajalca zahtevajte potrdilo o izkoriščenem doustu in izplačanem regresu, v kolikr ga ni izplačal v celtoi in to prinesite k drugemu delodajalcu. Povprašajte, če vam je drugi delodajalec pripravljen izplačati polovico (če izplača polovico prvi). Drugače lahko prvega tožite. Žal je ZDR tu nekoliko slabo definiran. Napotuje k dogovoru med delodajalcema, vsi pavemo, kakšen je nivo komunikacije v takih primerih.

Pripravništvo in regres

Oktobra 2004 sem sklenil svojo prvo zaposlitev - kot pripravnik za dobo 6 mesecev. V aprilu 2005 se mi je pripravništvo izteklo in sem se zaposlil za nedoločen čas. Skupno delovno dobo imam tako pri istem delodajalcu 7 mesecev. Zanima me ali sem upravičen do izplačila regresa ali ne?

Moje mnenje je, da ste v letu 2005 upravičeni do celotnega dopusta in s tem tudi do celotnega regresa. Če boste delovno razmerje prekinili po 01.07., pa vam bo za leto 2005 pripadal cel regres. Namreč če prekinete pogodbo o zaposlitvi pred 1. julijem, vam je firma dolžna izplačati le sorazmeren del regresa (enako je s pravico do koriščenja dopusta), kljub temu, da ste s 1. aprilom že presegli neprekinjeno dobo zaposlitve 6 mesecev Odgovorjeno je bilo v maju 2005).


Ali je res, da lahko pripravnik koristi dopust ( npr. 10 dni skupaj) šele po preteku šestih mesecev zaposlitve?

Da, saj to velja za vse zaposlene in ne le za pripravnike.

Porodniška in regres

Delavka je bila v bolniški, nato pa v porodniški in 2.januarja 2006 je rodila.Sedaj je na porodniški. Zanima me, če ji moramo za letos izplačati regres?

DA, saj je še vedno zaposlena pri vas, čeprav je na porodniški.

Zaposlena sem za nedoločen čas. Novembra 2004 sem nastopila porodniško, ki se mi zaključi z oktobrom 2005. Zanima me ali mi za tekoče leto 2005 pripada celoten dopust in celoten znesek regresa in kdaj se mi le ta izplača?

163. člen: (3) ...., če je v koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal vsaj šest mesecev. ...

Prosim razložite mi pojem: delal vsaj šest mesecev v kontekstu tega člena, ker si ga mnogi razlagajo tako, da če si na porodniški, ne delaš in ti pripada samo sorazmerni del dopusta!

Izplačilo regresa je možno najkasneje do konec junija (v javnem sektorju celo do 31.marca) razen v primeru finančnih težav, kar pomeni najkasneje do konec oktobra, če je v KP na ravni dejavnosti tako tudi določeno. Regres vezan na delovno razmerje in ne na delo konkretno; za letni dopust velja enako, samo porabit ga je treba pravi čas

Zaposlena je odšla na porodniško s lanskim 1. novembrom, ali ji pripada regres, ki ga bomo izplačali v naslenjem mesecu? Kdo ga plača, mi ali zavod?

Pripada ji regres. Plačate ga vi tako kot vsem ostalim delavcem.

Zaposlena je odšla na porodniško s lanskim 1. novembrom, ali ji pripada regres, ki ga bomo izplačali v naslenjem mesecu? Kdo ga plača, mi ali zavod?

Pripada ji regres. Plačate ga vi tako kot vsem ostalim delavcem.

Od sredine decembra 2005 sem na bolniški zaradi rizične nosečnosti. Porodniško nastopim s koncem marca 2006, na delovno mesto pa se vrnem v marcu 2007. Zanima me ali mi pripada regres in dopust za leto 2006, čeprav ne bom v slubi niti en sam dan? Če mi pripada regres me pa še zanima kdaj se mi ga izplača? Letos kot ostalim zaposlenim ali drugo leto?

Vi ste ne glede na bolniško in porodniško v rednem delovnem razmerju in vam pripada ves dopust in ves regres. Regres je vezan na pravico do dopusta in ne na koriščenje le tega. Regres se vam izplača istočasno kot vsem ostalim zaposlenim. Dopust iz leta 2006 lahko koristite do 30.06.2007 z omejitvijo 10 delovnih dni ( ob 5 dnevnem delovnem tednu ), ki bi jih morali izkoristiti v letu 2006 in jih pač ne boste, ker ste na bolniški oziroma porodniški.

Polovični delovni čas

Če je delavec zaposlen za polovični delovni čas (4 ure dnevno) mu je plača obračunana za oddelane ure, pripadajo mu pa tudi povračila stroškov in regres kot da je zaposlen poln delovni čas. Mene tukaj zanima kaj pomeni plačevati prispevke za socialno varnost za polovični delovni čas. PIZ bo pač upošteval ure, ki so bile oddelane, kaj pa zdravstvo? Ali ima tudi v tem pogledu iste pravice kot da bi bil zaposlen poln delovni čas? Lepo prosim za vaš odgovor.

Da!

Koliko regresa pripada oz. je maksimum za delavca, ki je zaposlen polovični delovni čas, oziroma je zaposlen pri več delodajalcih?

Pripada mu cel regres tako kot če bi delal 8 ur. saj mu pripada tudi cel dopust ( dopust se obračunava v dnevih in ne v urah ) Če je zaposlen pri dveh delodajalacih za polovični. delovni čas pa se delodajalca lahko dogovrita, da vsak plača sorazmerni del.

Polovični delovni čas - 4 ure uveljavlja pravice iz starševskega varstva

Koliko regresa pripada delavki, ki je zaposlena za 4 ure dnevno, ostale 4 ure pa uveljavlja pravice iz starševskega varstva? Ali ji potem pripada 1/2 regresa ali cel regres?

Cel regres!!! (velja za tiste, ki uveljavljajo pravice iz starševskega varstva)

Sorazmeren del regresa

V podjetju sem zaposlena od 1.7.2005 (prva zaposlitev), delovno razmerje pa bom prenehala z 31.7.2006 in se s 1.8.2006 zaposlila v novem podjetju. Rekli so mi, da mi za leto 2005 ne pripada sorazmerni del regresa glede na to, da je to prva zaposlitev. Dopust sem lahko koristila v višini 12 dni. Kako pa je z letom 2006?

Moje mnenje je, da vam za leto 2005 pripada tudi sorazmerni del regresa, saj je regres za letni dopust vezan na pravico do letnega dopusta (131.čl.ZDR) Menim, da ste v letu 2006, v kolikor boste zaposleni pri sedanjem delodajalcu (brez prekinitve) še po 01.07.2006 upravičeni do celotnega regresa in dopusta. ZDR v 164.členu navaja, da delavec izrabi dopust pri delodajalcu, kjer je pridobil pravico do njegove izrabe , razen če se z delodajalcem ne dogovorita drugače.

Sorazmeren del - prenehanje pogodbe pred 1. julijem

V podjetju sem bila zaposlena od 1.9. 2005 do 31.5.2006, se pravi 9 mesecev. Potem me je delodajalec zaradi poslovnih razlogov (ne po moji krivdi), odpustil. Kolikor razumem, naj bi mi pripadal celoten regres (ker sem delala več kot pol leta), ne vem pa, kakšna naj bi bila višina regresa?

Za prejšnje leto vam pripada pri prejšnjemu delodajalcu 3/12 regresa, za letošnje leto pa 5/12 regresa. Da bi vam letos pripadal celoten regres, bi morali biti pri njem nekprekinjeno zaposleni do 01.07.

Drug delodajalec

Delavka je bila do 30.06.2006 zaposlena pri enem delodajalcu, s 01.07.2003 se je zaposlila pri drugem - ali ji mora drugi delodajalec takoj izplačati sorazmerni del regresa ali lahko počaka dokler ne bo pri njem 6 mesecev?

Če je bila delavka zaposlena pri prejšnjem delodajalcu vsaj od 1.1.2006 do 30.6.2006 je pridobila pravico do izrabe celotnega dopusta in s tem tudi pravico do enakega (celotnega)dela regresa. To pomeni, da je dolžnost prejšnjega delodajalca izplačati celotni regres. Obveznost plačila regresa je obveznost prvega delodajalca. Če le ta ni izplačal regresa in izrabil celotnega dopusta to ni obveznost drugega delodajalca. Največkrat se delodajalci dogovorijo o koriščenju sorazmernega dela dopusta, kar pomeni, da delavec prenese del nekoriščenega dopusta k novemu delodajalcu, kar pa nima zakonske podlage. To je vse odvisno od dobre volje novega delodajalca. Če delavec ni izkoristil celotnega dopusta pri prvem delodajalcu se le s tem lahko dogovori o izplačilu odškodnine za nekoriščen del.

Višina regresa

Koliko pa znaša maksimalna višina regresa za katero se NE plača davek. Ali velja enako kot za izplačilo plač?

Maksimalen znesek je 70% povprečne plače za predpretekli mesec (okoli 200k bruta), da se ne plačajo prispevki. Davek - dohodnina pa se plače v vsakem primeru, najmanj pa 16%.

Delo pri več delodajalcih

Na novo smo zaposlili delavko za 4 ure, 4 ure pa je zaposlena pri drugem delodajalcu...zanima me, kako je z dopustom?

Za koriščenje dopusta se morate zmeniti vsi trije, ker ima delavec pravico koristiti pri obeh v istem terminu.

Na seminarju so rekli, da delavcu, ki dela 4 ure pri enemu delodajalcu in 4 ure pri drugemu delodajalcu, vsak delodajalec izplača POLOVICO regresa. To mi je čisto logično - bi bilo res malo hecno, da bi nekdo prijel dva letna regresa - tisti, ki dela po 8 ur pri enem delodajalcu, pa za isti fond ur en regres. Kaj menite?

To je jasno, da ima delavec, zaposlen pri dveh delodajalcih pri vsakem po 4 ure, samo en regres, saj se morata delodajalca o tem sporazumeti (glejte 65. člen ZDR).

Direktor v enoosebni družbi

Zanima me, če direktor v enoosebni družbi lahko prejme regres kot ostali delavci, ali so slučajno kakšne omejitve?

Če je direktor in ne direktor in hkrati lastnik, potem mu pripada regres enako kot vsem zaposlenim (saj ima sklenjeno delovno razmerje),

Če pa je direktor in hkrati lastnik pa pridobiva dohodek na podlagi pogodbe o poslovodenju, ki ni pogodba o zaposlitvi, zato mu regres ne pripada.

Očetovski dopust in regres

Delavcu se 8.6. izteče dopust, potem pa bo do novembra koristil neplačani očetovski dopust za 2 otroka. Zanima me ali jaz ta dopust obračunam tako, kot da ne bi delal ali moramo plačati kakšne prispevke?? Zanima me tudi ali mu pripada celoten regres, glede na to, da bo na neplačanem očetovskem dopustu?

Za koriščenje neplačanega očetovskega dopusta ne plačate in ne obračunavate ničesar, saj prispevke poravna center za socialno delo. Je pač na očetovskemu dopustu.

Ravno tako mu pripada cel regres. Saj je na očetovskem dopustu in ga ne odpustite. Kar pomeni, da ima pravico do celotnega koriščenja letnega dopusta in iz tega sledi, da ste mu dolžni dati celoten regres.