Rezident - nerezident

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Rezident nerezident, kdo zakaj kaj?

To opredeljuje 6. in 7. člen Zdoh-2.

Skupna prisotnost v Sloveniji več kot 183 dni.

Če je zavezanec zadržal središče življenjskih interesov v Srbiji, lahko postane slovenski rezident šele, ko je v katerem koli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupaj več kot 183 dni.

Če je delavec prišel v Slovenijo in se zaposlil v drugi polovici leta, pomeni, da za to davčno leto ne more postati rezident, zato se pri obračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz delovnega razmerja (od plače) šteje za nerezidenta.

Navedeno tudi pomeni, da lahko slovenski izplačevalec dohodka* pri obračunu davčnega odtegljaja od plače zavezanca upošteva kot rezidenta Slovenije in s tem upošteva vse olajšave, do katerih so upravičeni slovenski rezidenti, šele, ko je izpolnjen pogoj prisotnosti v Sloveniji skupaj več kot 183 dni v davčnem letu. S tem se pri izplačevalcu dohodka »odpravi tveganje« za predložitev morebitnega popravka predloženih obračunov davčnega odtegljaja, če bi tak delavec zapustil Slovenijo pred potekom 183 dni.

Zavezanec, ki postane rezident Slovenije po poteku prisotnosti v Sloveniji skupaj več kot 183 dni v davčnem letu, lahko uveljavlja tudi vse »neizkoriščene« olajšave za mesece pred izpolnitvijo navedenega pogoja prisotnosti, in sicer v letni napovedi za odmero dohodnine, ki jo mora vložiti za obdobje rezidentstva.

Primer 1: Delavec bo v letu 2009 prisoten v Sloveniji od 1. avgusta do 31. decembra 2009. Status: nerezident za davčne namene (prisoten manj kot 183 dni). Zavezanec ni upravičen do olajšav, ki se priznajo slovenskim rezidentom (splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane).

Primer 2: Delavec bo v letu 2009 prisoten v Sloveniji od 1. marca do 31. decembra 2009. Status: rezident za davčne namene (prisoten več kot 183 dni). Izplačevalec* ga pri obračunu davčnega odtegljaja upošteva kot rezidenta po preteku 183 dni, torej od 1. septembra do 31. decembra 2009.

Pa še tole:

Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega rezidentskega statusa si mora posameznik, ki želi pridobiti status rezidenta Slovenije na podlagi izpolnjevanja pogoja prisotnosti v Sloveniji skupno več kot 183 dni v davčnem letu, tudi formalno - tj. pri pristojnem davčnem uradu urediti svoj rezidentski status zaradi vpisa statusa v davčni register.

Vprašalnik - ugotovitev rezidentskega statusa

Vse neizkoriščene olajšave za obdobje od 1. marca do 1. septembra 2009 lahko zavezanec uveljavi pri letni napovedi za odmero dohodnine, v katero vpiše obdobje rezidentstva od marca do decembra 2009.