Zaključne knjižbe

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Knjiženje izgube

Rada bi vedela katerem so pravilne zaključne knjižbe v razredu 8 in 9?

  • Ugotovitev izgube posl.leta 800/
  • Čista izguba tekočegaleta 890/800
  • Prenos čiste izgube posl.leta 899/890 in 933/899
  • Prenos čiste izgube poslov.leta v preneseno izgubo iz prejšnih let 931/933

Davčni dobiček - poslovna izguba

Podjetje ima poslovno izgubo, vendar je kljub temu davčni dobiček. Kako potekajo knjižbe?

  1. Davek iz" davčnega dobička" knjižite: 81/26. Razliko iz razreda 7, ki je v vašem primeru izguba, (prihodki minus odhodki) prenesete na debet v breme) konta 8000: Ugotovitev rezultata.
  2. Ugotovljeno izgubo povečano za davek iz dobička prenesete:

89/800 in 81 za davek:

  1. Prenos izgube:

93/89