Zdravnik - koncesionar

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje

Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

Zdravnik - koncesionar posluje kot s.p. Kaj bi se spremenilo, če se preoblikuje v d.o.o.?

Preoblikoval bi se v skladu z ZGD-jem (667. do 673. členom), priglasil bi preoblikovanje davčnemu organu/ davčno nevtralnem prenosu (303. člen Zakona o davčnem postopku) in kar je najbolj pomembno pridobiti bi moral soglasje o prenosu koncesije iz s.p. na d.o.o.

Doseganje meje za registracijo za namene DDV

Zdravnik ima d.o.o. in samoplačniško ambulanto. Ker še ni dosegel praga 25.000 eur se ni registriral za DDV. Sedaj je dobil tudi koncesijo od ZZZS. ZZZS mu bo mesečno nakazoval določen znesek, za katerega bo potem opravil spec. preglede. Na kateri konto naj knjižim znesek, ki ga nakaže ZZZS. Kako je z DDV ko bo presegel znesek 25.000 €?

Mi smo obvestili DURS, da je zdravnik, ki opravlja oproščeno dejavnost prekoračil limit vendar se ne bo prijavil v sistem DDV. Obvestili so me, da je ok, da niti ne bi bilo potrebno dajati nobene izjave.

Tisto kar bo dobil nakazan od ZZZs, boste vi med letom izdajali poročila, konec leta oziroma enkrat letno, pa boste uskladili poročila, prihodke in vi boste izdali račun seveda za znesek, ki vam ga bo ZZZS priznal (pridejo kontrole in ni nujno, da vam vse storitve priznajo glede na vašo dokumentacijo v ordinaciji)Mi si pomagamo tako, da odpremo en prehodni konto na katerega potem knjižimo poročila in plačila in sicer izvenbilančno. Ko pa zdravnik izda račun pa stvar uskladimo in preknjižimo.

Kako je s plačo - delno še redno zaposlen

Zdravnik bo še vedno moral tri dni na teden delati v bolnišnici. Dva dni pa v svoji ambulanti. Torej se bo zaposlil tudi v svoji firmi?

Glede plače, se pa morate dogovoriti kdo je glavni delodajalec in kdo drugi delodajalec. Običajno je tako, kjer je več ur ta je glavni delodajalec in če ste glavni normalno obračunate ure za tisti čas ko imate prijavljen na M 1, če pa ste drugi delodajalec je pa potrebno plačati dohodnino 25 % in ne po lestvici in tudi pazite v M4 morate poročati kot drugi delodajalec.


Poročanje ZZZS

Tisto kar bo dobil nakazan od ZZZs, boste vi med letom izdajali poročila, konec leta ozr. enkrat letno, pa boste uskladili poročila, prihodke in vi boste izdali račun seveda za znesek, ki vam ga bo ZZZS priznal (pridejo kontrole in ni nujno, da vam vse storitve priznajo glede na vašo dokumentacijo v ordinaciji)Mi si pomagamo tako, da odpremo en prehodni konto na katerega potem knjižimo poročila in plačila in sicer izvenbilančno. Ko pa zdravnik izda račun pa stvar uskladimo in preknjižimo.

Pri polni koncesiji se poročila izdajajo mesečno, ZZZS jih "požegna " za 1. in 2. trimesečje ter drugo polletje (končno). Za primer - šele te dni (po treh mesecih) je "spacal" obračun IV-VI, mesečno poročilo za VI pa je bilo treba poslati do 5.7.Tako se izdajo celo leto vsega trije računi. Kako si ZZZS upa izsiliti tako poslovanje, ki je skregano z osnovami SRS? No, jaz knjižim na prihodke mesečna poročila, ki so vsebinsko (tudi po ZDDV - imajo vse elemente) izdani računi, po računih pa razknjižim razlike. Plačila od ZZZS so pa tako akontacije po letnem planu (sicer jih zmanjšajo, če realizacija zaostaja za planom) in šele po končnem (ob)račun plačajo razliko (ali jo poračunajo z akontacijo naslednjega leta).

Knjigovodstvo

Kakšne so razlike pri knjiženju za zdravnika - koncesionarja: vem da je drug kontni plan, ampak kakšne so še razlike v primerjavi z d.o.o. - ali je sploh smatran kot pravna oseba? Ali mora res poročati ZZZS mesečno in kakšno naj bi bilo to poročilo - od njih namreč prejema proračunska sredstva? Res bi bila zelo vesela, če bi mi kdo kaj konkretnega odgovoril...

Odvisno, mi imamo zdravnika, ki ima odprto d.o.o. in je dobil koncesijo in se obravnava prav tako kot vsaka družba. Imamo tudi zdravnika, ki se je prijavil kot s.p. Torej je odvisno, kako se je takšen zdravnik prijavil.


Mi lahko kdo pove v dveh-treh (kar vem da se ne da) stavkih, kako se knjiži za zdravnika koncesionarja? Ali vsaj kje bi lahko kaj več o tem prebrala?

Odvisno v kakšni statusni obliki je organiziran:

  • opravlja dejavnost v d.o.o. - d.o.o. = kontni načrt za gospodarske družbe, SRS 2006, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb.....
  • opravlja dejavnost kot s.p.; - s.p.: kontni načrt za samostojne podjetnike, SRS 39; Zakon o dohodnini......
  • opravlja dejavnost na podlagi vpisa v razvid..... - vpis v razvid: enako kot da je priglasitev dejavnosti pri s.p.-ju: razlika je v tem, da ne oddaja izkazov za javno objavo AJPES-u
  • opravlja dejavnost v zasebnem zavodu, ustanovljenem v skladu z zakonom o zavodih. - zasebni zavod: SRS 36 - nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava, kontni načrt za zavode; Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb......

In seveda pri tem upoštevajte vse specifičnosti, ki so vezane na obračune opravljenega dela in predlaganje ZZZS.

DDV

DDV oprostitev zobozdravnik

Katero klavzulo napiše zobozdravnik na račun, ker ne zaračunava DDV-ja?

  • 94. člen, ali
  • 42. člen?

Če opravlja zobozdravnik samo te vrste storitev (oproščen promet), se sklicuje na 94. člen zakona (kot mali davčni zavezanec, ki ne dosega 25.000 obdavčljivega prometa) in se mu tudi ni treba identificirati za namene DDV (saj opravlja le oproščeno dejavnost). Kolkor pa bi bil identifiran za namene DDV in bi opravljal tako oproščen promet kot obdavčljiv promet, pa bi se na računu skliceval na 2. točko prvega odstavka 42. člena zakona (in seveda uporabljal odbitni delež). Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

zanima me, če je podobno - glede vstopa v ddv sistem, če seveda prestopi prag 25.000 eur, če je ta oseba zavarovalni zastopnik? Oziroma, ali se mora tudi zavarovalni zastopnik, ki opravlja oproščeno dejavnosti, vklopiti v sistem ddv-ja?

V sistem DDV se vključi, ko preseže mejo 25.000 obdavčljivega prometa.

Jasno, da drži. Če bo zobozdravnik "poleg" zobozdravstvenih storitev, ki spadajo med oproščen promet (in se mu ni treba identificirati za namene DDV) opravljal še karkoli drugega, kar spada med OBDAVČLJIV promet (npr. prodaja medicinskih pripomočkov itd....) se bo ob preseganja praga 25.000€ moral prijaviti v sistem DDV-ja. Takrat bo opravljal obdavčljiv promet in oproščen promet. Na izdanih fakturah za zobozdravstvene storitve se bo skliceval na 42. člen.... (ker DDV-ja ne bo obračunal). Vhodni DDV pa si bo lahko odbijal le od obdavčljive dejavnosti.