Glavna stran: Razlika med redakcijama

Iz BazaZnanja
Skoči na: navigacija, iskanje
 
(Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun za družbe)
 
(404 vmesne redakcije 36 uporabnikov niso prikazane)
Vrstica 1: Vrstica 1:
Wiki software successfully installed.
+
'''Dobrodošli v bazi znanja.'''
  
Please see [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n documentation on customizing the interface]
+
'''Baza znanja je čistopis [http://www.racunovodja.com/forum/ foruma] in ni strokovno recenzirana'''
and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help.
+
 
 +
Tu lahko vnašate poljubno znanje, a zapomnite si, da se lahko vaši prispevki neusmiljeno urejajo, citirajo, brišejo in uporabljajo naprej. Za začetek predlagamo, da si [[Posebno:Userlogin|ustvarite račun]] in preberete '''[[o bazi znanja]]'''.
 +
 
 +
'''Ker je v zadnjem času prišlo do več zlonamernih urejanj strani, smejo zdaj stran urejati le uredniki. Če želite postati urednik, se najprej [[Posebno:Userlogin|registrirajte]], nato pa sporočite svoje uporabniško ime na [mailto:webmistress@racunovodja.com].'''
 +
 
 +
 
 +
<hr>
 +
<hr>
 +
'''<font size=+1 color=green>Trenutno aktualne teme v Bazi znanja</font>'''
 +
 
 +
* [[DDV 2011]] - novosti
 +
** [http://bazaznanja.racunovodja.com/DDV_2011#DDV_-_zakon_o_prepre.C4.8Devanje_zamud_pri_pla.C4.8Dilih DDV - zakon o preprečevanje zamud pri plačilih]
 +
* [[DDV 2010]] - [http://bazaznanja.racunovodja.com/DDV_2010#DDV_po_novem_-_gradbinci Gradbinici, obrnjena davčna obveznost]
 +
* [[Regres]]
 +
* [[Davčna blagajna]]
 +
[http://forum.racunovodja.com/viewforum.php?f=55 Pokojninska reforma, Zakon o urejanju trga dela, ZPIZ-2 ...] (Povezava na forum)
 +
 
 +
<hr>
 +
<hr>
 +
'''[[Vodnik po bazi ....]]'''
 +
<hr>
 +
<hr>
 +
 
 +
== Članki ==
 +
- * [[Nezadovoljstvo računovodskih v državi]]
 +
 
 +
== Pogosta vprašanja na [http://racunovodja.com/forum/ forumu]==
 +
 
 +
===Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina===
 +
* [[Rezident - nerezident]]
 +
* [[REK obrazci]]
 +
* [[Regres]]
 +
* [[Dopust]]
 +
* [[Plače]]
 +
* [[Dohodki poslovodnih organov]]
 +
* [[Pogodba o poslovodenju]]
 +
* [[Obračun plače lastnikom družb - novost 2011]]
 +
* [[Obračun prispevkov lastnikov d.o.o. - šifra 40]]
 +
* [[13. plača in božičnica]]
 +
* [[Božičnica, trinajsta plača]]
 +
* [[Nadomestila, povračila ...]]
 +
* [[Odpravnine, jubilejne nagrade ...]]
 +
* [[Obračun bonitet]]
 +
* [[Delovna razmerja]]
 +
* [[Avtorske, podjemne pogodbe]]
 +
* [[Osebno dopolnilno delo]]
 +
* [[Prokura - poslovodenje]]
 +
* [[Izplačila stroškov društev]]
 +
* [[Možnost dela upokojencev]]
 +
* [[Delo študentov]]
 +
* [[Štipendiranje]]
 +
* [[Praksa dijakov in študentov]]
 +
 
 +
===Prispevki samostojnih podjetnikov===
 +
 
 +
* [[Obračun prispevkov samostojnih podjetnikov]]
 +
* [[Novinarji]]
 +
* [[Športniki]]
 +
* [[Obračun prispevkov samozaposlenih v kulturi]]
 +
 
 +
<hr>
 +
 
 +
===Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina===
 +
<font size=+1 color=green>'''Veljavna zakonodaje od 1. januarja 2007 dalje!'''</font>
 +
<font size=+1 color=red>'''Leta 2008, 2009, 2010, 2011!'''</font>
 +
* [[Davek od dobička]] (Splošno, podjetja in društva)
 +
* [[Dohodnina 2008]] - obdavčitev samostojnih podjetnikov <font size=+1 color=green>Tudi za leto 2009, 2010 ...</font>
 +
* [[Dohodnina 2007]]
 +
* [[Kontrolni podatki za dohodnino]]
 +
* [[DDV 2011]] - Novosti
 +
* [[DDV 2010]] 2011 <font size=+1 color=green>Baza je kreirana 9. 12. 2009, ko zakonodaja še ni dokončno sprejeta</font>
 +
* [[DDV 2007]]
 +
* [[Ostale obdavčitve - (davčni odtegljaji ...)]]
 +
* [[Bonitete]]
 +
* [[G2G storitve]]
 +
* [[Davčna blagajna]]
 +
* [http://www.racunovodja.com/bazaZnanja/index.php?title=Obdav%C4%8Ditev_dru%C5%A1tev Davki v društvih]
 +
 
 +
Pomembnejše povezave: [http://www.racunovodja.com/bazaZnanja/index.php?title=Splo%C5%A1no_-_za_vse_osebe#Odlo.C5.BEeni_davki Odloženi davki]
 +
<hr>
 +
<font size=+1 color=green>'''Uporabljeni so odgovori na forumu v času zakonodaje, veljavne do 31. decembra 2006, če ni drugače omenjeno!'''</font>
 +
<font size=+1 color=red>Od 01. 01. 2007 ni več v veljavi!</font>
 +
* [[Davek od dobička pravnih oseb]]
 +
* [[Davek na dodano vrednost]]
 +
* [[Dohodnina]]
 +
* [[Obdavčitev zasebnikov]]
 +
* [[Davčni odtegljaj]]
 +
* [[Obdavčitev samostojnih podjetnikov - posebnosti]]
 +
* [[Davek na nepremičnine]]
 +
* [[Trošarine]]
 +
 
 +
===Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun za družbe===
 +
 
 +
[http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1760 Slovenski računovodski standardi] objavljeni v [http://www.uradni-list.si/1/content?id=59933 Uradnem listu RS 118/2005 z dne 27.12.2005], tudi: [http://www.si-revizija.si/racunovodje/SRS_2006.php SRS 2006], [http://www.urmi.info/aktualno-nova_pojasnila_k_srs_2006_isr.html Pojasnila k SRS]
 +
 
 +
[http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_NEZN194.html Slovenski računovodski standardi 2006 s pojasnili, direktivami in zakonskimi podlagami]
 +
<hr>
 +
<hr>
 +
 
 +
* [[Spošni napotki]]
 +
<hr>
 +
# [[Opredmetena osnovna sredstva]]
 +
# [[Drobni inventar - osnovno sredstvo]]
 +
# [[Neopredmetena osnovna sredstva]]
 +
# [[Naložbene nepremičnine]]
 +
# [[Finančne naložbe]]
 +
# [[Gotovina]]
 +
# [[Plačilo z boni]]
 +
# [[TRR]] - depoziti
 +
# [[Terjatve]] - kupci, DURS
 +
# [[Dolgoročne terjatve]]
 +
# [[Obveznosti]] - dobavitelji, DURS ...
 +
# [[Kratkoročne časovne razmejitve]]
 +
# [[Zaloge surovin, materiala in storitev]]
 +
# [[Stroški]] - storitev, materiala, amortizacije ....
 +
# [[Prihodki/odhodki]]
 +
# [[Zapiranje razredov 4 in 7 in ugotovitev rezultata]]
 +
# [[Proizvodi, storitve]]
 +
# [[Blago]]
 +
# [[Ugotavljanje poslovnih, finančnih in drugih prihodkov]]
 +
# [[Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve]]
 +
# [[Zaključne knjižbe]]
 +
# [[Kapital]] - tudi lizing
 +
# [[Rezervacije]]
 +
# [[Dolgoročne poslovne obveznosti]] - lizing, tudi aansi, dolgoročno obročno plačevanje..
 +
# [[Dolgoročne aktivne časovne razmejitve]]
 +
# [[Dolgoročne pasivne časovne razmejitve razmejitve]]
 +
# [[Odloženi davek]]
 +
# [[Izvenbilančne evidence]]
 +
<hr>
 +
* [[Samostojni podjetniki]]
 +
# [http://bazaznanja.racunovodja.com/Samostojni_podjetniki#Enostavno_knjigovodstvo Enostavno in dvostavno knjigovodstvo]
 +
# [http://bazaznanja.racunovodja.com/Samostojni_podjetniki#Enostavno_knjigovodstvo Enostavno knjigovodstvo]
 +
# [http://bazaznanja.racunovodja.com/Samostojni_podjetniki#Dvostavno_knjigovodstvo Dvostavno knjigovodstvo]
 +
<hr>
 +
* [[Knjiženje - društva]]
 +
<hr>
 +
<hr>
 +
* [[Zaključni račun]]
 +
<hr>
 +
<hr>
 +
 
 +
===Razno===
 +
 
 +
Vprašanja o ustanavljanju, poslovanju, odnosih med družbo in lastnikom, statusnih spremembah, preoblikovanju, združevanju, zapiranju družb, zasebnikov...
 +
 
 +
* [[Za vse oblike družb]]
 +
* [[Samostojni podjetnik]]
 +
* [[Šprtniki]]
 +
* [[Normirci, pavšalisti, kulturniki]]
 +
* [[Družbe]]
 +
* [[Družbe z neomejeno odgovornostjo]]
 +
* [[Društva]]
 +
* [[Pravne osebe zasebnega prava]]
 +
* [[Zdravnik - koncesionar]]
 +
* [[Dopolnilna dejavnost]]
 +
* [[Povezane osebe]]
 +
* [[Študenti in dijaki]]
 +
 
 +
===Javni sektor===
 +
 
 +
[http://www.mf.gov.si/slov/sjr/predpisi.htm Pravni viri]
 +
 
 +
* [[Splošno o javnih sektorjih]]
 +
* [[Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina]]
 +
* [[Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina]]
 +
* [[Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun]]
 +
* [[Razno - javni zavod]]
 +
 
 +
===[[Uvedba eura]]===
 +
 
 +
== Opisi posameznih računovodskih postopkov ==
 +
*[[Registracija bančnega računa v tujini pri Banki Slovenije]]
 +
*[[Poročanje podatkov o izplačanih plačah (1-ZAP/M) na Ajpes preko spletnega portala Ajpes]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Uporaba portala [http://racunovodja.com/ Računovodja.com]: ==
 +
 
 +
=== Uporaba [http://www.racunovodja.com/forum/ foruma] ===
 +
 
 +
[http://www.racunovodja.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2998 Kaj pomenijo zvezdice]
 +
 
 +
[http://www.racunovodja.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3086 Navodila za uporabo foruma]
 +
 
 +
[[Barva zvezdic]]
 +
 
 +
=== Računovodja.com novičke ===
 +
 
 +
[[Črke č š in ž v e-pošti]]

Trenutna redakcija s časom 14:49, 11. junij 2013

Dobrodošli v bazi znanja.

Baza znanja je čistopis foruma in ni strokovno recenzirana

Tu lahko vnašate poljubno znanje, a zapomnite si, da se lahko vaši prispevki neusmiljeno urejajo, citirajo, brišejo in uporabljajo naprej. Za začetek predlagamo, da si ustvarite račun in preberete o bazi znanja.

Ker je v zadnjem času prišlo do več zlonamernih urejanj strani, smejo zdaj stran urejati le uredniki. Če želite postati urednik, se najprej registrirajte, nato pa sporočite svoje uporabniško ime na [1].
Trenutno aktualne teme v Bazi znanja

Pokojninska reforma, Zakon o urejanju trga dela, ZPIZ-2 ... (Povezava na forum)Vodnik po bazi ....Članki

- * Nezadovoljstvo računovodskih v državi

Pogosta vprašanja na forumu

Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina

Prispevki samostojnih podjetnikov


Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina

Veljavna zakonodaje od 1. januarja 2007 dalje! Leta 2008, 2009, 2010, 2011!

Pomembnejše povezave: Odloženi davki


Uporabljeni so odgovori na forumu v času zakonodaje, veljavne do 31. decembra 2006, če ni drugače omenjeno! Od 01. 01. 2007 ni več v veljavi!

Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun za družbe

Slovenski računovodski standardi objavljeni v Uradnem listu RS 118/2005 z dne 27.12.2005, tudi: SRS 2006, Pojasnila k SRS

Slovenski računovodski standardi 2006 s pojasnili, direktivami in zakonskimi podlagami
 1. Opredmetena osnovna sredstva
 2. Drobni inventar - osnovno sredstvo
 3. Neopredmetena osnovna sredstva
 4. Naložbene nepremičnine
 5. Finančne naložbe
 6. Gotovina
 7. Plačilo z boni
 8. TRR - depoziti
 9. Terjatve - kupci, DURS
 10. Dolgoročne terjatve
 11. Obveznosti - dobavitelji, DURS ...
 12. Kratkoročne časovne razmejitve
 13. Zaloge surovin, materiala in storitev
 14. Stroški - storitev, materiala, amortizacije ....
 15. Prihodki/odhodki
 16. Zapiranje razredov 4 in 7 in ugotovitev rezultata
 17. Proizvodi, storitve
 18. Blago
 19. Ugotavljanje poslovnih, finančnih in drugih prihodkov
 20. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
 21. Zaključne knjižbe
 22. Kapital - tudi lizing
 23. Rezervacije
 24. Dolgoročne poslovne obveznosti - lizing, tudi aansi, dolgoročno obročno plačevanje..
 25. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
 26. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve razmejitve
 27. Odloženi davek
 28. Izvenbilančne evidence

 1. Enostavno in dvostavno knjigovodstvo
 2. Enostavno knjigovodstvo
 3. Dvostavno knjigovodstvo

Razno

Vprašanja o ustanavljanju, poslovanju, odnosih med družbo in lastnikom, statusnih spremembah, preoblikovanju, združevanju, zapiranju družb, zasebnikov...

Javni sektor

Pravni viri

Uvedba eura

Opisi posameznih računovodskih postopkovUporaba portala Računovodja.com:

Uporaba foruma

Kaj pomenijo zvezdice

Navodila za uporabo foruma

Barva zvezdic

Računovodja.com novičke

Črke č š in ž v e-pošti