Glavna stran

Iz BazaZnanja
Redakcija dne 14:49, 11. junij 2013 od Ninna (Pogovor | prispevki) (Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun za družbe)

(prim) ← Starejša redakcija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)
Skoči na: navigacija, iskanje

Dobrodošli v bazi znanja.

Baza znanja je čistopis foruma in ni strokovno recenzirana

Tu lahko vnašate poljubno znanje, a zapomnite si, da se lahko vaši prispevki neusmiljeno urejajo, citirajo, brišejo in uporabljajo naprej. Za začetek predlagamo, da si ustvarite račun in preberete o bazi znanja.

Ker je v zadnjem času prišlo do več zlonamernih urejanj strani, smejo zdaj stran urejati le uredniki. Če želite postati urednik, se najprej registrirajte, nato pa sporočite svoje uporabniško ime na [1].
Trenutno aktualne teme v Bazi znanja

Pokojninska reforma, Zakon o urejanju trga dela, ZPIZ-2 ... (Povezava na forum)Vodnik po bazi ....Članki

- * Nezadovoljstvo računovodskih v državi

Pogosta vprašanja na forumu

Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina

Prispevki samostojnih podjetnikov


Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina

Veljavna zakonodaje od 1. januarja 2007 dalje! Leta 2008, 2009, 2010, 2011!

Pomembnejše povezave: Odloženi davki


Uporabljeni so odgovori na forumu v času zakonodaje, veljavne do 31. decembra 2006, če ni drugače omenjeno! Od 01. 01. 2007 ni več v veljavi!

Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun za družbe

Slovenski računovodski standardi objavljeni v Uradnem listu RS 118/2005 z dne 27.12.2005, tudi: SRS 2006, Pojasnila k SRS

Slovenski računovodski standardi 2006 s pojasnili, direktivami in zakonskimi podlagami
 1. Opredmetena osnovna sredstva
 2. Drobni inventar - osnovno sredstvo
 3. Neopredmetena osnovna sredstva
 4. Naložbene nepremičnine
 5. Finančne naložbe
 6. Gotovina
 7. Plačilo z boni
 8. TRR - depoziti
 9. Terjatve - kupci, DURS
 10. Dolgoročne terjatve
 11. Obveznosti - dobavitelji, DURS ...
 12. Kratkoročne časovne razmejitve
 13. Zaloge surovin, materiala in storitev
 14. Stroški - storitev, materiala, amortizacije ....
 15. Prihodki/odhodki
 16. Zapiranje razredov 4 in 7 in ugotovitev rezultata
 17. Proizvodi, storitve
 18. Blago
 19. Ugotavljanje poslovnih, finančnih in drugih prihodkov
 20. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
 21. Zaključne knjižbe
 22. Kapital - tudi lizing
 23. Rezervacije
 24. Dolgoročne poslovne obveznosti - lizing, tudi aansi, dolgoročno obročno plačevanje..
 25. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
 26. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve razmejitve
 27. Odloženi davek
 28. Izvenbilančne evidence

 1. Enostavno in dvostavno knjigovodstvo
 2. Enostavno knjigovodstvo
 3. Dvostavno knjigovodstvo

Razno

Vprašanja o ustanavljanju, poslovanju, odnosih med družbo in lastnikom, statusnih spremembah, preoblikovanju, združevanju, zapiranju družb, zasebnikov...

Javni sektor

Pravni viri

Uvedba eura

Opisi posameznih računovodskih postopkovUporaba portala Računovodja.com:

Uporaba foruma

Kaj pomenijo zvezdice

Navodila za uporabo foruma

Barva zvezdic

Računovodja.com novičke

Črke č š in ž v e-pošti