Rezervacije

Iz BazaZnanja
Redakcija dne 23:27, 2. februar 2011 od Elektrik (Pogovor | prispevki) (Rezervacije za jubilejne nagrade)

(prim) ← Starejša redakcija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)
Skoči na: navigacija, iskanje

Rezervacije za pokojnine

Splošno

Ali ste že knjižili rezervacije z a pokojnine, lubilejne in seveda odložene davke? To mi je še ostalo, pa mislim, da je sedaj že zadnji čas, da to tudi uredim(pričakujem seveda še podatke od "aktuarja".

Na 1.1.2006 se rezervacije dejansko knjiži na 930 in 963. Tak način knjiženja je zaradi spremembe standardov in rač. usmeritev. Na 31.12.2006 pa je potrebno rezervacije knjižiti preko odhodkov oziroma prihodkov naprimer 443 in 963. Če izplačujemo odpravnine in jubilejne nagrade med letom pa knjižimo 963 in 285.

Odloženi davki na 31.12.2006 morajo biti obračunani v višini 23%. Gre pa v tem primeru za odbitne začasne razlike, razlike katerih posledica so zneski, ki se odštejejo pri ugotavljanju obdavčjivega dobička v prihodnjih obdobjih, ko se knjigovodska vrednost sredstva povrne. To pomeni da je potrebno oblikovati terjatve za odložene davke KTO 09/93.

Odloženi davki

Zanima me, če je naveden postopek knjiženja pravilen: * izračun za 01.01.2006 /961 in 931/ ter doknjižba razlike med 01.01. in 31.12.06 /961 in 931/. Izplačane odpravnine in jubilejne nagrade v letu 2006 smo že knjižili na strošek, zato sedaj knjižba že kniženega (storno) 47/ in 961/.

Kako pa je v tem primeru z odloženimi davki? 25% od oblikovanega zneska rezervacij knjižiti na kto 988? Kaj pa protikonto?

Na 1.1.2006 se rezervacije dejansko knjiži na 930 in 963. Tak način knjiženja je zaradi spremembe standardov in rač. usmeritev. Na 31.12.2006 pa je potrebno rezervacije knjižiti preko odhodkov oz. prihodkov npr. 443 in963. Če izplačujemo odpravnine in jubilejne nagrade med letom pa knjižimo 963 in 285.

Odloženi davki na 31.12.2006 morajo biti obračunani v višini 23%. Mislim pa, da gre v tem primeru za odbitne začasne razlike, razlike katerih posledica so zneski, ki se odštejejo pri ugotavljanju obdavčjivega dobička v prihodnjih obdobjih, ko se knjigovodska vrednost sredstva povrne. To pmeni da je poterebno oblikovati terjatve za odložene davke KTO 09/93. Mislim, da mora biti tako, če pa imate kakšen drug predlog pa napišite.

Davčni vidik

Za bilanco 2006 smo oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine. Ali jih moramo tudi konec leta 2007 oz. ali nam to mora spet narediti aktuar? Če je potrebno ali potem poknjižim samo razliko, tako da bom imela na kontu rezervacij znesek oblikovan leta 2007?

In ta razlika je davčno priznana v višini 50%?

Kako pa poknjižim izplačila jubilejnih nagrad v letu 2007?

Na koncu leta morate stanje rezervacij uskladiti glede na dejstva, ki so znana na ta dan. Preračun vam opravi aktuar enako, kot za tiste v letu 2006. Dodatne rezervacije oblikujete v breme stroškov 443/963, 50% dodatno oblikovanih rezervacij je davčno priznanih, preostalih 50% pa ko jih boste koristili za izplačilo (zmanjšanje odhodkov za 50% oblikovanih rezervacij v letu 2007 vpišete v zap. 6.6. davčnega obrazca).

Koriščenje rezervacij v letu 2007 za izplačila jubilejnih nagrad oziroma odpravnin ob upokojitvi, evidentirate v breme rezervacij: 963/25 in jih tudi upoštevate v davčnem obračunu. Glede na to, da so to rezervacije iz leta 2006, ko oblikovanje ni bilo priznano kot davčno priznan odhodek, vključite v davčno bilanco celoten izplačan znesek v zap. 11.4 davčnega obrazca (poglejte pojasnilo DURS-a štev. 4200-12/2008 z dne 30.01.2008, ki "spreminja" pravilnik... Obrazec za obračun DDPO za leto 2007), povezava.

Pri zmanjševanju rezervacij zaradi njihovega porabljanja ali tudi odpravljanja se uporablja metoda fifo. Več si preberite v Pojasnilu 1 k SRS 10 - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Pojasnila najdete na strani Inštituta za revizijo, povezava.

Rezervacije za jubilejne nagrade

V letu 2006 smo oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade. Letos smo izplačali upravičencem jubilejne nagrade.

  • Izplačilo smo knjižili na 285/110.
  • Sklep pa na 963/285.

Na novo bomo oblikovali rezervacije 443/963. Ti stroški bodo le 50% davčno priznani?

Dodatno oblikovanje rezervacije je davčno priznano le v višini 50% zneska (zmanjšanje odhodkov v zap. 6.6. davčnega obrazca).

Koriščenje rezervacij (963/285) v letu 2007 za izplačane jubilejne nagrade pa so v celoti priznane kot odhodek (vpišete jih v zap. 7.1. davčnega obračuna), saj niso bile davčno priznane ob njihovem oblikovanju (npr. ob prehodu na SRS ali pa v letu 2006).

Kako pa postopati v primeru, da se oblikovani znesek za zaposlenega in znesek nakazila razlikujeta?

Pri preračunu rezervacij na koncu leta (ko upoštevate nove pogoje) boste dodatno oblikovali rezervacije. V dodatnem oblikovanju bo tudi morebitna razlika med zneskom, ki ste ga imeli "rezerviranega" in tistim, ki ste ga izplačali.


O rezervacijah in odloženih davkih si lahko preberete tu.

Rezervacija za popravila

Podjetje, ki ima proizvodno dejavnost, želi, da mu ob koncu leta oblikujem rezervacije za možna bodoča popravila pri kupcih. Ali bi bilo pravilno knjižit kot rezerve ali na pasivne razmejitve. Ali moram oblikovat za ta znesek tudi odloženi davek?

Rezervacije, ne pasivne časovne razmejitve. Odložene davke oblikujete, če je taka vaša usmeritev. Pri visokinh zneskuh rezervacij jih je smiselno oblikovati. Če ocenite, da to za vas ne predstvlja bistvene postavke, jih pač ne oblikujete.